Danmarks Studieundersøgelse

Læringsmiljø og læringstilgange.

Danmarks Studieundersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undersøgelsen gennemføres blandt studerende på alle landets videregående uddannelser i et samarbejde mellem Ministeriet og de enkelte uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen er gennemført første gang i 2018, og gennemføres hvert andet år.

Resultaterne af undersøgelsen benyttes til, at den enkelte institution kan udvikle deres uddannelser på baggrund af de input, de får fra deres studerende.

En del af spørgsmålene i Danmarks Studieundersøgelse er baseret på det forskningsbaserede spørgeskema ”LEARN”, som er udviklet og anvendt af forskere fra Finland. LEARN spørger ind til de studerendes egen tilgang til læring, samt de studerendes oplevelser af undervisnings- og læringsmiljøet på netop deres uddannelse.

Spørgsmål, der skal besvares på en skala, besvares fra 1-5, hvor 1 er ”Helt uenig” og 5 er ”Helt enig".

Du kan læse mere om Danmarks Studieundersøgelse og LEARN på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, her kan du også se det spørgeskema, der sendes ud til de studerende.