Læringsbarometeret

Læringsmiljø og læringstilgange

Læringsbarometeret er en spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undersøgelsen gennemføres blandt studerende på alle landets videregående uddannelser i et samarbejde mellem Ministeriet og de enkelte uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen er gennemført første gang i 2018, og gennemføres fremadrettet hvert andet år.

Resultaterne af undersøgelsen benyttes til, at den enkelte institution kan udvikle deres uddannelser på baggrund af de input, de får fra deres studerende.

En del af spørgsmålene i Læringsbarometeret er baseret på det forskningsbaserede spørgeskema ”LEARN”, som er udviklet og anvendt af forskere fra Finland. LEARN spørger ind til de studerendes egen tilgang til læring, samt de studerendes oplevelser af undervisnings- og læringsmiljøet på netop deres uddannelse.

Du kan læse mere om Læringsbarometeret og LEARN på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, her kan du også se det spørgeskema, der sendes ud til de studerende. 

Resultater af læringsbarometer

Du kan se evalueringsresultaterne fra Læringsbarometeret på Uddannelseszoom 

Download oversigtsark med resultater fra Læringsbarometeret 2018 for alle uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus (pdf)