Diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed

Helt ny efteruddannelse, der giver dig styr på det konkurrencemæssige aspekt i bæredygtighed

Diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed er specialudviklet til at styrke virksomhedens konkurrence-evne i forhold til hele værdi- og forsyningskæden.

Denne uddannelse giver dig alle de værktøjer, du skal bruge til at definere udviklingsmuligheder i din virksomhed med særlig fokus på bæredygtighed. Når forbrugerne efterspørger dokumentation på, at de handler bæredygtigt og med et CSR-perspektiv, skal virksomheden nemlig have medarbejdere, der kan omsætte viden om bæredygtighed til helt konkrete tiltag i hverdagen.

Hør indkøbschef Bjørn Østergaard fortælle om sit udbytte af uddannelsen

Merkantil vinkel på bæredygtighed

Uddannelsens fag har især fokus på det konkurrencemæssige aspekt i bæredygtighed. Med fokus på bæredygtighed i alle dele af virksomheden træner uddannelsen dig i at igangsætte strategiske, taktiske og operationelle mål, der kan understøtte virksomhedens vej mod cirkulær økonomi.

Med en merkantil vinkel på bæredygtighed sikrer du også, at virksomheden er klædt på til at håndtere markedsførings- og kommunikationsstrategier, der kan tydeliggøre virksomhedens bæredygtige ansvarlighed og CSR.

Bæredygtig uddannelse for alle, der arbejder med grøn omstilling 

Diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed er oplagt for alle, der arbejder med den grønne omstilling i virksomheden - både strategisk, taktisk og operationelt.

Den giver relevante værktøjer og viden til fx indkøbere, produktudviklere, salgs- og markedsføringsmedarbejdere, rådgivere, investorer, shipping- og logistikfolk, fabrikschefer samt personaleledere.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

  • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
  • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
  • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
  • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
  • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
  • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed er en efteruddannelse på niveau med en HD eller en bacheloruddannelse. En hel diplomuddannelse tager typisk 2 eller 3 år, og når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen Merk.d. (bæredygtig virksomhed/sustainable business). 

Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan tage et eller flere enkelte fag som selvstændige, kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point, og den består af 6 obligatoriske fag, et valgfag og et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)

Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 5 ECTS. Vi anbefaler ét af disse to valgfag:

Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)

Livscyklusanalyser (5 ECTS)

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops og studiekredse.

Undervisningen tager udgangspunkt i relevant teori og konkret erhvervspraksis, så du kan bruge det, du lærer, hjemme i din egen virksomhed.

Undervisningsmaterialet består af et mix mellem dansk og engelsk litteratur.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på minimum niveau med en:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have foretaget en realkompetencevurdering i forhold til at få adgang til den konkrete uddannelse, du ønsker optagelse på.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Uddannelsen gennemføres normalt som dagundervisning.

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Vil du være klædt på til at skrive gode eksamensopgaver? Så tag et kursus i generel metode og opgaveskrivning. Kurset kan tages før og under din diplomuddannelse i forbindelse med eksamensopgaver og afgangsprojekt.

Se kurset her

Aktuelle fag

Forretningsforståelse

Startdato: 10-01-2023

Opstartsgaranti

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - bæredygtig virksomhed

Startdato: 24-01-2023

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Livscyklusanalyser

Startdato: 24-01-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Bæredygtige forretningsmodeller

Startdato: 21-03-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 04-05-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Virksomhedens sociale ansvarlighed (CSR)

Startdato: 25-05-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Bæredygtigt indkøb

Startdato: 18-08-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - bæredygtig virksomhed

Startdato: 29-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 14-09-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation

Startdato: 10-10-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Bæredygtig forretningsudvikling

Startdato: 25-10-2023

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kontakt

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163