Diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed

Helt ny efteruddannelse, der giver dig styr på det konkurrencemæssige aspekt i bæredygtighed

Diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed er specialudviklet til at styrke virksomhedens konkurrence-evne i forhold til hele værdi- og forsyningskæden.

Denne uddannelse giver dig alle de værktøjer, du skal bruge til at definere udviklingsmuligheder i din virksomhed med særlig fokus på bæredygtighed. Når forbrugerne efterspørger dokumentation på, at de handler bæredygtigt og med et CSR-perspektiv, skal virksomheden nemlig have medarbejdere, der kan omsætte viden om bæredygtighed til helt konkrete tiltag i hverdagen.

Merkantil vinkel på bæredygtighed

Uddannelsens fag har især fokus på det konkurrencemæssige aspekt i bæredygtighed. Med fokus på bæredygtighed i alle dele af virksomheden træner uddannelsen dig i at igangsætte strategiske, taktiske og operationelle mål, der kan understøtte virksomhedens vej mod cirkulær økonomi.

Med en merkantil vinkel på bæredygtighed sikrer du også, at virksomheden er klædt på til at håndtere markedsførings- og kommunikationsstrategier, der kan tydeliggøre virksomhedens bæredygtige ansvarlighed og CSR.

Bæredygtig uddannelse for alle, der arbejder med grøn omstilling 

Diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed er oplagt for alle, der arbejder med den grønne omstilling i virksomheden - både strategisk, taktisk og operationelt.

Den giver relevante værktøjer og viden til fx indkøbere, produktudviklere, salgs- og markedsføringsmedarbejdere, rådgivere, investorer, shipping- og logistikfolk, fabrikschefer samt personaleledere.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed er en efteruddannelse på niveau med en HD eller en bacheloruddannelse. En hel diplomuddannelse tager typisk 2 eller 3 år, og når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen Merk.d. (bæredygtig virksomhed/sustainable business). 

Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan tage et eller flere enkelte fag som selvstændige, kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point, og den består af 6 obligatoriske fag, et valgfag og et afgangsprojekt. 

Obligatoriske fag

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)

Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 5 ECTS. Vi anbefaler ét af disse to valgfag:

Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)

Livscyklusanalyser (5 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops og studiekredse.

Undervisningen tager udgangspunkt i relevant teori og konkret erhvervspraksis, så du kan bruge det, du lærer, hjemme i din egen virksomhed.

Undervisningsmaterialet består af et mix mellem dansk og engelsk litteratur.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget direkte på uddannelsen skal du både have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået efter gennemført adgangsgivende uddannelse, og have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU).

Du kan dog også blive optaget uden at have opnået 2 års relevant erhvervserfaring EFTER din gennemførte adgangsgivende uddannelse, hvis du lever op til alle disse tre kriterier:

  • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres normalt som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb. 

Bæredygtig forretningsudvikling

Startdato: 02-11-2021

Opstartsgaranti

Pris: 13.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - bæredygtig virksomhed

Startdato: 25-01-2022

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Forretningsforståelse

Startdato: 27-01-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Livscyklusanalyser

Startdato: 05-04-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 11-05-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation

Startdato: 31-05-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Bæredygtigt indkøb

Startdato: 19-08-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 14-09-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Livscyklusanalyser

Startdato: 03-10-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Bæredygtig forretningsudvikling

Startdato: 26-10-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163