Datamatiker

Niveau

Erhvervsakademiuddannelse

ECTS

150

Varighed

2½ år

Studiestart

August + Januar

Søg ind nu
Datamatiker

Datamatikeruddannelsen er en 2½-årig videregående, erhvervsrettet programmør- og systemudvikleruddannelse.

Uddannelsen er for dig, som gerne vil arbejde med udvikling software og it-systemer.

Undervisningen har tæt tilknytning til erhvervslivet og tilrettelægges med varierende undervisningsformer - for eksempel klasseundervisning, projektundervisning og øvelsestimer.

Praktik er en obligatorisk del af uddannelsen.

"Man skal kunne lide at være opgaveknuser"

Markus Winterberg opdagede, at han tændte på at løse udfordringer med it, da han arbejdede som it-supporter i en salgsvirksomhed. Nu studerer han til datamatiker og er godt på vej mod drømmen om at uddanne sig inden for it-sikkerhed.

Mød Markus her

Få viden om systemudvikling og programmering

En datamatiker har en bred viden inden for systemudvikling, systemkonstruktion og programmering og arbejder med udvikling, implementering og drift af it-systemer i virksomheder.

Du bliver skrap til kodning og udvikling af it-systemer, men du får også viden om virksomhedsstrukturer og får indblik i områder som databasehåndtering og it-sikkerhed. 

Under uddannelsen skal du i praktik i en virksomhed, hvor du kan prøve dine kompetencer af i praksis. Du har som datamatiker mulighed for at videreuddanne dig og få en professionsbachelor inden for fx it-sikkerhed, softwareudvikling, webudvikling eller digital konceptudvikling.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

It-teknolog
Erhvervsakademiuddannelse

It-teknolog

Brænder du for at følge med i udviklingen af den nyeste teknologi? Så gør karriere inden for computer-, server- og netværksteknologi eller elektronik.

It-teknolog
It-arkitektur
Professionsbacheloruddannelse

It-arkitektur

Bliv en efterspurgt arkitekt på fremtidens it-systemer og skab en bedre hverdag for alle, der bruger it.

It-arkitektur
Multimediedesigner
Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner

Bliv klar til job inden for user interface design (UI), user experience design (UX) eller programmering - fx som frontendudvikler eller UX-designer.

Multimediedesigner

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Uddannelsen består af 5 semestre af et halvt års varighed og svarer til 150 ECTS-point. Den er sammensat af obligatoriske fag, valgfag, et praktikforløb og et afsluttende eksamensprojekt. Alle studerende skal gennemføre de obligatoriske fag, som indeholder fagområderne systemudvikling, programmering, teknologi og virksomheden.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Valgfag

På 3. og 4. semester vælger du valgfag, som du kan profilere din uddannelse med. Udbuddet af valgfag skifter løbende - efterhånden som nye, relevante emner og trends dukker op i branchen.

Eksempler på valgfag kunne være: iOS-udvikling, AI Machine Learning eller databaser for udviklere.

Afsluttende eksamensprojekt

På anden halvdel af 5. semester skal du skrive et afsluttende eksamensprojekt. Du formulerer opgaven i samarbejde med en ekstern partner, fx din praktikvirksomhed. Løsningen af opgaven foregår normalt i tæt kontakt med virksomheden, og du opholder dig sandsynligvis i virksomheden i en stor del af opgaveperioden.

Datamatikere har udarbejdet projekter inden for de fleste brancher i erhvervslivet om emner fra helt traditionelle administrative områder til opgaver, der ligger på grænsen mellem anvendt teknologi og forskning.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Vil du starte i august? Så søger du ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. 

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, skal du søge ind på nemStudie. Du kan søge fra 15. september.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Praktik

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Som datamatiker er du ikke begrænset til en speciel jobkategori. Det er naturligvis it-området, du kommer til at beskæftige dig med. Om du vil arbejde med at designe systemer, programmere dem, yde rådgivning til brugere, stå for drift og administration af netværk, systeminstallation, kvalitetssikring, analysearbejde eller planlægning af virksomhedens fremtidige anvendelse er i høj grad op til dig og virksomheden.

Her kan du se eksempler på jobtitler:

  • Programmør / Programmer
  • Systemudvikler / System developer
  • Systemdesigner / System designer
  • It-konsulent / IT consultant
  • Test manager 
  • Projektleder / Project manager
  • It-sikkerhedskonsulent / It security consultant
  • Systemkonstruktør / System constructer
  • It-underviser 
  • Webudvikler / Web developer

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:  

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år. På Erhvervsakademi Aarhus har du følgende muligheder:

Diplomuddannelse

En diplomuddannelse giver dig kompetencer, der svarer til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid, mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at blive optaget.

Bacheloruddannelse

Som datamatiker kan der være mulighed for at blive optaget på en bacheloruddannelse i datalogi og få merit for dele af uddannelsen. Kontakt det universitet, du vil søge om optagelse på, for mere information om adgangskrav og evt. mulighed for merit.

Masteruddannelse i it

Som datamatiker kan du få adgang til masteruddannelsen i it (under it-vest) via et brobygningsforløb. Du skal kontakte it-vest for mere information.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om videreuddannelse.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her