Efteruddannelse Kursister Gruppearbejde 2021 1476

Sælg dig til vækst

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder udvikle deres salgs- og marketingkompetencer – og i hvilket omfang kan det bidrage til vækst?

Salgs- og marketingaktiviteter fylder sjældent meget i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), men undersøgelser viser, at salgs- og marketingaktiviteter bidrager til vækst, og at kompetencer inden for dette felt er efterspurgte.

Projektet kortlægger muligheder og barrierer

Projektet vil skabe grobund for yderligere implementering af salg og marketing i SMV’er ved at kortlægge:

  • den eventuelle konkrete sammenhæng mellem adfærd og aktiviteter i salg og marketing samt SMV’ernes performance
  • hvilke barrierer, der forhindrer SMV’er i at udnytte potentialerne i salg og marketing
  • hvilket potentiale for vækst, som eventuel kompetencetilførsel inden for salg og marketing, kan indfri

Projektet vil udvælge et større antal små og mellemstore virksomheder til at deltage i kortlægningsarbejdet, der suppleres med interviews og observationer.

Dette materiale vil sammen med et omfattende litteraturstudie skabe ny indsigt i SMV’ernes arbejde med salg og marketing samt skabe ny, anvendelsesorienteret teori på området.

Styrke implementeringskompetencer inden for salg og marketing

Projektet vil:

  • styrke og udvikle SMV’ers implementeringskompetencer inden for salg og marketing.
  • få en forventet betydningsfuld effekt på SMV'er, fordi de dels får viden om, hvad andre SMV´er gør, og dels vil de få afprøvede, konkrete tilbud.
  • give større viden om Erhvervsakademi Aarhus’ aftagervirksomheder og medvirker til en relevant målretning og fremtidssikring af akademiets uddannelser.

Hovedkonklusioner

Samarbejdspartnere i projektet

Hvad andre skriver om projektet

Projektperiode

  • Projektperiode: august 2014 - december 2015

Projektleder:

Susanne Østergaard Olsen

Telefon

7228 6231

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden