It-arkitektur

Niveau

Professionsbacheloruddannelse

ECTS

210

Varighed

3½ år

Studiestart

August + Januar

Søg ind nu
It Arkitektur - it-uddannelse i Aarhus på bachelorniveau

Bliv arkitekt på fremtidens it-systemer og it-infrastruktur og skab en bedre hverdag for alle, der bruger it. Nystartet uddannelse i Aarhus. 

Med den 3½-årige it-arkitekt-uddannelse på bachelorniveau bliver du i stand til at udvikle digitale løsninger, der er funderet i både virksomhedens strategi og kultur samt omverdenens hastige teknologiske og digitale udvikling. Du bliver skarp til it-faglige discipliner som programudvikling, databasedesign og systemudvikling, og får samtidig kompetencer inden for forretningsforståelse, projektstyring og brugerinddragelse.

Uddannelsen er en unik mulighed for at beskæftige sig med de nyeste tendenser inden for digitalisering og teknologi - og samtidig få lov til at arbejde med virksomhedskultur og forretningsudvikling.

Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med it-branchen, og de første studerende startede i 2021. Derfor får du netop den viden og de kompetencer, der er brug for ude i virksomhederne lige nu.

Hør 2 studerende fortælle om uddannelsen

Få dyb it-indsigt – i et forretnings- og digitaliseringsperspektiv

En virksomheds it-arkitektur er dens samlede anvendelse af it (eller it-infrastrukturen). Som it-arkitekt kan du binde eksisterende it-løsninger sammen i en ny helhed, så de understøtter virksomheden og dens forretningsmæssige behov. 

Med uddannelsens fokus på både teknologi, forretning og lederskab kan du lede forandringsprocesser, så virksomheden løbende udvikler sig med hjælp fra en gennemtænkt digital arkitektur.

På uddannelsen får du tekniske kompetencer inden for fx datamodellering og programmering og du lærer at planlægge, udvikle og implementere it-løsninger. Du lærer at behovsafdække, involvere brugerne og skrive kravspecifikationer og får samtidig viden om organisation- og forretningsudvikling.

Du tænker helhedsorienteret om virksomhedens it-systemer – og en af dine vigtigste kompetencer er, at du kan opsamle, bearbejde og strukturere data.

Hør studerende og underviser fortælle om uddannelsen

Bliv it-arkitekt og skab forretning med it

Virksomheder skal være forandringsparate for at klare øget konkurrence og nye krav om fx bæredygtighed og miljøhensyn. Det stiller også krav til virksomhedens it-anvendelse. Hvis virksomheden tilpasser sine it-systemer hurtigt og fleksibelt, så kan det være med til at drive værdiskabende forandringer.

Og det er it-arkitekten, som får den forandring til at ske. Det er dig, der afdækker behov, krav og ønsker til it-løsninger – fx ved at inddrage brugerne. Du har forståelse for og kompetencer til hele processen – fra databasedesign og programmering til design af brugergrænseflader.

Samtidig har du selvfølgelig fokus på kvalitet, sikkerhed og brugeroplevelse. Og i hele processen tænker du helhedsorienteret, innovativt og kreativt.

Med disse kompetencer bliver du en agil systemudvikler og projektleder , når der skal skabes forretning med it i virksomhederne.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Økonomi og it
Professionsbacheloruddannelse

Økonomi og it

Gør karriere som it-konsulent eller projektleder. Kombiner forretningsforståelse og it - det efterspørges i branchen.

Økonomi og it
Datamatiker
Erhvervsakademiuddannelse

Datamatiker

Få bred viden om systemudvikling og programmering - og bliv klædt på til job med udvikling, implementering og drift af it-systemer.

Datamatiker
Multimediedesigner
Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner

Bliv klar til job inden for user interface design (UI), user experience design (UX) eller programmering - fx som frontendudvikler eller UX-designer.

Multimediedesigner

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Uddannelsen består af syv semestre. Det svarer til 3½ år – og efter 2 år skal du i praktik i en virksomhed. 

Undervisningen og det faglige niveau er planlagt, så alle kan være med. Du behøver således ikke at have viden om it på forhånd.

Uddannelsens fag ligger inden for tre områder, som samlet giver dig kompetencer til at arbejde som it-arkitekt.

 • Forretningsarkitektur: Du lærer om entreprise arkitektur - og virksomhedens forretningsgrundlag og digitaliseringsbehov. Fokus er på hele virksomheden og på, hvordan it kan anvendes optimalt. Du lærer om forretningsudvikling, kravspecifikationer, projektstyring, brugerinvolvering og implementeringsaktiviteter.
 • Informationssystemarkitektur: Du lærer om moderne udviklingsmiljøer og softwarekonstruktion. Fokus er på programkonstruktion, webteknologier, app-udvikling og systemarkitektur. Du lærer forskellige metoder til systemudvikling (fx Scrum).
 • Teknologisk arkitektur: Du lærer om it-systemers arkitektur. Fokus er på virksomhedens tilgang til og anvendelse af data – for i dag er data virksomhedens vigtigste konkurrenceparameter. Vi arbejder med databasedesign, datamodellering og dataudveksling baseret på moderne og efterspurgte webteknologier og cloud-løsninger.  

Hverdagen på studiet

Gruppearbejde, klasser med ca. 30 studerende i hver, meget dialog- og casebaseret undervisning, tæt kontakt til reelle virksomheder og tæt kontakt til underviserne. Det er hverdagen som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

I undervisningen er der altid plads til spørgsmål og kommentarer. Fagene er anvendelsesorienterede, og du bliver trænet i at anvende teorien til at løse konkrete opgaver. Du kommer til at arbejde meget i grupper.

På denne måde mener vi, at vi bedst forbereder dig på arbejdsformen i arbejdslivet efter studiet. At undervisningen foregår som klasseundervisning er et godt udgangspunkt for at skabe et godt socialt studiemiljø.

Vi gør alt for, at du som studerende bliver klædt optimalt på til at varetage et job i erhvervslivet. Derfor samarbejder vi med virksomheder fra branchen, som kommer og fortæller om deres erfaringer, eller som vi tager på virksomhedsbesøg hos.

Sådan er undervisningen

Hos os giver undervisningen mening. Du ved altid, hvordan opgaver, litteratur og afleveringer er med til at styrke dig og din karriere. Vi planlægger i samarbejde med vores studerende. Med denne medbestemmelse er du med til at afgøre, hvad vores projekter skal handle om.

Vi underviser både på klasse-, gruppe- og individuelt niveau, så du får rig mulighed for at lære alt om it-arkitektur. Det meste af studietiden arbejder du på projekter – sådan som de gør i erhvervslivet. Vi lærer dig teorier, metoder og teknologier, som anvendes i erhvervslivet – så du får allerede på studiet de samme arbejdsmetoder, som du vil møde i virksomhederne.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Vil du starte i august? Så søger du ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. 

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, skal du søge ind på nemStudie. Du kan søge fra 15. september.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor. 

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde i hele 20 uger, og det målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Som professionsbachelor i it-arkitektur bliver du en efterspurgt medarbejder, da der i Danmark er mangel på arbejdskraft inden for it-konstruktion. Du kan få job i it-branchen – både i det private og i det offentlige.

Hvis du ser en af følgende jobtitler på en jobannonce, så vil en professionsbachelor i it-arkitektur være skræddersyet til jobbet:  

 • Informationsarkitekt (it-arkitekt)
 • Solution-arkitekt
 • It-arkitekt til agil udvikling
 • It-forretningskonsulent
 • It-projektleder
 • Software- eller systemudvikler
 • Løsningsarkitekt
 • Teknisk projektleder
 • User Experience Engineer

Der bruges mange forskellige jobtitler i branchen. Når du læser stillingsopslag, vil du opdage, at mange it-jobs kan besættes af it-arkitekter.  

Simone Svejstrup Asboe It Arkitekt

Sådan er jobbet som it-arkitekt

Simone Svejstrup Asboe arbejder som it-arkitekt. I jobbet sikrer hun gode it-systemer for tusindvis af læger, sygeplejersker og patienter

Se mere om, hvad en it-arkitekt laver

Tag mere uddannelse

Vi forventer, at 80-90 % vil få job i it-branchen som færdiguddannede. De resterende 10-20 % forventes at videreuddanne sig på kandidatniveau.

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her