Professionsbachelor i it-arkitektur

Bliv arkitekt på fremtidens it-systemer og it-infrastruktur og skab en bedre hverdag for alle, der bruger it. Nystartet uddannelse i Aarhus. 

Med den 3½-årige it-arkitekt-uddannelse på bachelorniveau bliver du i stand til at udvikle digitale løsninger, der er funderet i både virksomhedens strategi og kultur samt omverdenens hastige teknologiske og digitale udvikling. Du bliver skarp til it-faglige discipliner som programudvikling, databasedesign og systemudvikling, og får samtidig kompetencer inden for forretningsforståelse, projektstyring og brugerinddragelse.

Uddannelsen er en unik mulighed for at beskæftige sig med de nyeste tendenser inden for digitalisering og teknologi - og samtidig få lov til at arbejde med virksomhedskultur og forretningsudvikling.

Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med it-branchen, og de første studerende startede i 2021. Derfor får du netop den viden og de kompetencer, der er brug for ude i virksomhederne lige nu.

Der er studiestart på uddannelsen i januar og august.

Hør 2 studerende fortælle om uddannelsen

Gobi Stories

For at se disse videoer skal du acceptere, at vi indsamler statistik ang. dit besøg på eaaa.dk.
Opdater dit samtykke her

Få dyb it-indsigt – i et forretnings- og digitaliseringsperspektiv

En virksomheds it-arkitektur er dens samlede anvendelse af it (eller it-infrastrukturen). Som it-arkitekt kan du binde eksisterende it-løsninger sammen i en ny helhed, så de understøtter virksomheden og dens forretningsmæssige behov. 

Med uddannelsens fokus på både teknologi, forretning og lederskab kan du lede forandringsprocesser, så virksomheden løbende udvikler sig med hjælp fra en gennemtænkt digital arkitektur.

På uddannelsen får du tekniske kompetencer inden for fx datamodellering og programmering og du lærer at planlægge, udvikle og implementere it-løsninger. Du lærer at behovsafdække, involvere brugerne og skrive kravspecifikationer og får samtidig viden om organisation- og forretningsudvikling.

Du tænker helhedsorienteret om virksomhedens it-systemer – og en af dine vigtigste kompetencer er, at du kan opsamle, bearbejde og strukturere data.

Hør studerende og underviser fortælle om uddannelsen

Bliv it-arkitekt og skab forretning med it

Virksomheder skal være forandringsparate for at klare øget konkurrence og nye krav om fx bæredygtighed og miljøhensyn. Det stiller også krav til virksomhedens it-anvendelse. Hvis virksomheden tilpasser sine it-systemer hurtigt og fleksibelt, så kan det være med til at drive værdiskabende forandringer.

Og det er it-arkitekten, som får den forandring til at ske. Det er dig, der afdækker behov, krav og ønsker til it-løsninger – fx ved at inddrage brugerne. Du har forståelse for og kompetencer til hele processen – fra databasedesign og programmering til design af brugergrænseflader.

Samtidig har du selvfølgelig fokus på kvalitet, sikkerhed og brugeroplevelse. Og i hele processen tænker du helhedsorienteret, innovativt og kreativt.

Med disse kompetencer bliver du en agil systemudvikler og projektleder , når der skal skabes forretning med it i virksomhederne.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Uddannelsen består af syv semestre. Det svarer til 3½ år – og efter 2 år skal du i praktik i en virksomhed. 

Undervisningen og det faglige niveau er planlagt, så alle kan være med. Du behøver således ikke at have viden om it på forhånd.

Uddannelsens fag ligger inden for tre områder, som samlet giver dig kompetencer til at arbejde som it-arkitekt.

 • Forretningsarkitektur: Du lærer om entreprise arkitektur - og virksomhedens forretningsgrundlag og digitaliseringsbehov. Fokus er på hele virksomheden og på, hvordan it kan anvendes optimalt. Du lærer om forretningsudvikling, kravspecifikationer, projektstyring, brugerinvolvering og implementeringsaktiviteter.
 • Informationssystemarkitektur: Du lærer om moderne udviklingsmiljøer og softwarekonstruktion. Fokus er på programkonstruktion, webteknologier, app-udvikling og systemarkitektur. Du lærer forskellige metoder til systemudvikling (fx Scrum).
 • Teknologisk arkitektur: Du lærer om it-systemers arkitektur. Fokus er på virksomhedens tilgang til og anvendelse af data – for i dag er data virksomhedens vigtigste konkurrenceparameter. Vi arbejder med databasedesign, datamodellering og dataudveksling baseret på moderne og efterspurgte webteknologier og cloud-løsninger.  

Dataforståelse (10 ECTS)

Web-teknologi (7,5 ECTS)

Projektstyring (5 ECTS)

Visualisering og æstetik (5 ECTS)

Digital kultur (2,5 ECTS)

App-udvikling (12,5 ECTS)

Databasedesign (5 ECTS)

Systemdesign (5 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Digital kultur (2,5 ECTS)

Forretningsdesign og analytics (10 ECTS)

Softwarearkitektur (10 ECTS)

Systemudvikling (5 ECTS)

Cloud computing (5 ECTS)

Brugerinddragelse og design (10 ECTS)

Enterprise-arkitektur (5 ECTS)

Agil udvikling (5 ECTS)

It-arkitektur (5 ECTS)

It-infrastruktur (5 ECTS)

Praktik i 20 uger i en selvvalgt virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Specialisering

Eksempler på specialisering kunne være enterprisearkitektur, cybersikkerhed, softwareudvikling, webudvikling, interaktionsdesign, machine learning, test eller data science.

Videnskabsteori

Bachelorprojekt

Hverdagen på studiet

Gruppearbejde, klasser med ca. 30 studerende i hver, meget dialog- og casebaseret undervisning, tæt kontakt til reelle virksomheder og tæt kontakt til underviserne. Det er hverdagen som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

I undervisningen er der altid plads til spørgsmål og kommentarer. Fagene er anvendelsesorienterede, og du bliver trænet i at anvende teorien til at løse konkrete opgaver. Du kommer til at arbejde meget i grupper.

På denne måde mener vi, at vi bedst forbereder dig på arbejdsformen i arbejdslivet efter studiet. At undervisningen foregår som klasseundervisning er et godt udgangspunkt for at skabe et godt socialt studiemiljø.

Vi gør alt for, at du som studerende bliver klædt optimalt på til at varetage et job i erhvervslivet. Derfor samarbejder vi med virksomheder fra branchen, som kommer og fortæller om deres erfaringer, eller som vi tager på virksomhedsbesøg hos.

Sådan er undervisningen

Hos os giver undervisningen mening. Du ved altid, hvordan opgaver, litteratur og afleveringer er med til at styrke dig og din karriere. Vi planlægger i samarbejde med vores studerende. Med denne medbestemmelse er du med til at afgøre, hvad vores projekter skal handle om.

Vi underviser både på klasse-, gruppe- og individuelt niveau, så du får rig mulighed for at lære alt om it-arkitektur. Det meste af studietiden arbejder du på projekter – sådan som de gør i erhvervslivet. Vi lærer dig teorier, metoder og teknologier, som anvendes i erhvervslivet – så du får allerede på studiet de samme arbejdsmetoder, som du vil møde i virksomhederne.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Sådan søger du

Vil du starte i august? Så søger du ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. 

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, foregår ansøgningen digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 15. september. 

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor. 

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1
1. oktober kl. 12.00
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i et land uden for EU
1. november kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 1. november, dog senest 1. december kl. 12.00.

1. december kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende eksamen

Hvis du vil vurderes på andet end dit gennemsnit (svarende til kvote 2), er det dit ansvar at uploade dokumentation for de aktiviteter, du vil vurderes på, sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristen. Læs mere om vurderingskriterierne i kvote 2 her

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde i hele 20 uger, og det målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Uddannelsen har fokus på stærke konstruktionskompetencer og evnen til at binde forskellige former for it-arkitektur sammen. Det vil gøre dimittenderne populære på arbejdsmarkedet, da de meget målrettet kan være med til at dække den mangel, vi ser på kvalificeret it-arbejdskraft.

Michael Tøttrup, ledelseskonsulent hos Prosa

Karriere

Som professionsbachelor i it-arkitektur bliver du en efterspurgt medarbejder, da der i Danmark er mangel på arbejdskraft inden for it-konstruktion. Du kan få job i it-branchen – både i det private og i det offentlige.

Hvis du ser en af følgende jobtitler på en jobannonce, så vil en professionsbachelor i it-arkitektur være skræddersyet til jobbet:  

 • Informationsarkitekt (it-arkitekt)
 • Solution-arkitekt
 • It-arkitekt til agil udvikling
 • It-forretningskonsulent
 • It-projektleder
 • Software- eller systemudvikler
 • Løsningsarkitekt
 • Teknisk projektleder
 • User Experience Engineer

Der bruges mange forskellige jobtitler i branchen. Når du læser stillingsopslag, vil du opdage, at mange it-jobs kan besættes af it-arkitekter.  

Tag mere uddannelse

Vi forventer, at 80-90 % vil få job i it-branchen som færdiguddannede. De resterende 10-20 % forventes at videreuddanne sig på kandidatniveau.

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Alene i Aarhus-området er der pt. 500 ubesatte stillinger inden for it-konstruktion - efter vores bedste vurdering.

Sejer Frandsen, direktør for IT-Forum

Studieliv - som studerende på Sønderhøj 

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder