Kvalitet

Kvalitet

Sådan sikrer vi høj kvalitet på Erhvervsakademi Aarhus. 

Kvalitetssystemet på Erhvervsakademi Aarhus skal sikre, at vi udvikler vores uddannelser og fag, så de har et højt kvalitetsniveau - både fra et uddannelses- og undervisningsperspektiv.

Vi har både fokus på traditionel kvalitetssikring samt kvalitetsforbedring og –udvikling.

Se alle tal her

Dyk ned i undersøgelserne.

Studiemiljø

Studiemiljø

Her finder du vores undervisningsmiljøvurdering og tilhørende handlingsplan 2023-2026. 

Studiemiljø
Studietilfredshed

Studietilfredshed

Vi gennemfører hvert år både en årlig studentertrivselsundersøgelse og en række evalueringer.

Studietilfredshed
Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Job

Job

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører dimittendundersøgelsen Uddannelseszoom hvert andet år.

Job
Karakterer

Karakterer

Se gennemsnit af karakterer for de studerendes præstationer i forbindelse med eksamen på de enkelte uddannelser.

Karakterer
Gennemførelse og frafald

Gennemførelse og frafald

Vi holder skarpt øje med frafald på alle vores uddannelser.

Gennemførelse og frafald

Målsætninger med kvalitetssystemet

Erhvervsakademiet arbejder ud fra følgende ni kvalitetsmålsætninger:

 1. At uddannelserne er relevante og modsvarer arbejdsmarkedets behov
 2. At uddannelserne er veltilrettelagte, og at der er en god sammenhæng mellem mål,
  indhold, undervisnings- og arbejdsformer samt eksamen
 3. At de studerende opnår gode eksamensresultater
 4. At de studerende er motiverede og aktive partnere i undervisningsprocessen
 5. At de studerende er tilfredse med undervisningen, uddannelsen, støttefunktioner og
  faciliteter
 6. At de studerende har en høj gennemførelsesprocent
 7. At dimittenderne opnår relevant beskæftigelse eller deltager i videreuddannelse
 8. At uddannelserne er ajourførte i forhold til udviklingen i erhverv, profession og forskning
 9. At gennemførte udviklingsprojekter har værdi for de studerende, uddannelsen og
  virksomheder

For at følge op på målsætningerne i kvalitetssystemet gennemfører vi løbende en række evalueringer og undersøgelser, bl.a. omkring studentertrivsel, underviserevaluering og praktikevaluering. Derudover monitorerer vi udviklingen ift. studenterbestand, karaktergennemsnit, frafald, beskæftigelse osv. Du kan læse mere om de enkelte undersøgelser, og se resultaterne, via menuen.

Læs mere om kvalitetsberetning- og plan

Studerende Uddannelse Aarhus Jordbrug 0408

Erhvervsakademi Aarhus får uddannelsernes Michelinstjerne nummer to

Vi har som en af de første institutioner i Danmark fået anden positiv institutionsakkreditering, der er en garanti for at uddannelserne er af høj kvalitet.

Læs nyheden her

Kvalitetssystem

Læs om vores kvalitetssystem - herunder kvalitetssikringen og -udviklingen af vores uddannelser.

Kvalitetssystem (pdf)

Mere statistik og analyse om uddannelse

Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde supplerende oplysninger om uddannelsesstatistik og -analyse, og på Uddannelseszoom kan du sammenligne uddannelser på fx branche, løn, ledighed og gennemførelse.