Kvalitet

Kvalitetssystemet på Erhvervsakademi Aarhus skal sikre, at vi udvikler vores uddannelser og fag, så de har et højt kvalitetsniveau - både fra et uddannelses- og undervisningsperspektiv. Vi har både fokus på traditionel kvalitetssikring samt kvalitetsforbedring og –udvikling.

Målsætninger med kvalitetssystemet

Erhvervsakademiet arbejder ud fra følgende ni kvalitetsmålsætninger:

 1. At uddannelserne er relevante og modsvarer arbejdsmarkedets behov
 2. At uddannelserne er veltilrettelagte, og at der er en god sammenhæng mellem mål,
  indhold, undervisnings- og arbejdsformer samt eksamen
 3. At de studerende opnår gode eksamensresultater
 4. At de studerende er motiverede og aktive partnere i undervisningsprocessen
 5. At de studerende er tilfredse med undervisningen, uddannelsen, støttefunktioner og
  faciliteter
 6. At de studerende har en høj gennemførelsesprocent
 7. At dimittenderne opnår relevant beskæftigelse eller deltager i videreuddannelse
 8. At uddannelserne er ajourførte i forhold til udviklingen i erhverv, profession og forskning
 9. At gennemførte udviklingsprojekter har værdi for de studerende, uddannelsen og
  virksomheder

For at følge op på målsætningerne i kvalitetssystemet gennemfører vi løbende en række evalueringer og undersøgelser, bl.a. omkring studentertrivsel, underviserevaluering og praktikevaluering. Derudover monitorerer vi udviklingen ift. studenterbestand, karaktergennemsnit, frafald, beskæftigelse osv. Du kan læse mere om de enkelte undersøgelser, og se resultaterne, via menuen.

Mere statistik og analyse om uddannelse

Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde supplerende oplysninger om uddannelsesstatistik og -analyse, og på Uddannelseszoom kan du sammenligne uddannelser på fx branche, løn, ledighed og gennemførelse.