Karakterer

Her kan du se gennemsnit af karakterer for de studerendes præstationer i forbindelse med eksamen på de enkelte uddannelser.

Nogle uddannelser er stadig så nye, at alle semestre på uddannelserne endnu ikke er gennemkørte. Derfor er der ikke karakterer på alle semestre på alle uddannelser endnu. 

Vi opdaterer karakteroversigten på hjemmesiden to gange årligt, så der vil også fremgå karaktergennemsnit for de nye uddannelser, efterhånden som semestre og eksaminer bliver gennemført.

Her kan du se karaktergennemsnittene:  

Karaktergennemsnit for videregående uddannelser

Karaktergennemsnit for efteruddannelse og kurser

Karaktergennemsnit for engelsksprogede uddannelser (på engelsk) 

Mere information

Få mere information om karakterer på Undervisningsministeriets Databank