SU- og SPS-vejledning

Alle vores uddannelser er SU-berettiget

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Du kan søge SU fra 10. august (ved studiestart efter den 20. august kan du modtage SU fra september måned) eller 10. januar (ved studiestart efter den 20. januar kan du modtage SU fra februar måned).

Hvis du søger direkte videre fra en SU-berettiget erhvervsakademiuddannelse til en 1½-årig professionsbacheloruddannelse som overbygning, kan du beholde din SU i juli og august. Bemærk der gælder særlige ansøgningsfrister, som vi oplyser dig om i dit informationsbrev. 

Find alle regler om SU på su.dk

Du kan finde al information, regler og takster ang. SU på su.dk.

Det er også her, du søger SU og ændrer dine SU-forhold under 'minSU'.

SPS - specialpædagogisk støtte

Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder at du har brug for særlig støtte for at gennemføre en uddannelse? Så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). SPS er kompenserende støtte så du får mulighed for at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre.

Du kan læse mere om specialpædagogisk støtte (SPS) for studerende.

Målgruppen for SPS er bred og inkluderer bl.a. bevægelseshæmmede, syns- og hørehæmmede, psykiske lidelser, ordblindhed mv. Der er flere forskellige støtteformer og -kombinationer, som gives ud fra den enkelte studerendes særlige behov.

Når du er studerende på en videregående uddannelse, så har du selv ansvar for at søge om støtte. Hvis du mangler vejledning, så er du velkommen til at kontakte din SPS-vejleder.

Er du tidligere testet ordblind, og har du modtaget hjælpemidler på en anden uddannelsesinstitution, så skal du henvende dig pr. telefon, mail eller fremmøde på SU-kontoret. Sammen skal vi søge om overflytning af hjælpemidlerne – og der skal også søges på ny hos fx Nota.

Hvis du eller din underviser har en mistanke om, at du er ordblind, så kan Erhvervsakademi Aarhus ansøge om, at du bliver testet, og på baggrund af resultatet kan vi søge om den anbefalede støtte.

Der er en studenterdrevet netværksgruppe for ordblinde på Erhvervsakademi Aarhus, som du kan få information om hos SU-vejlederne.

Ordblind

 • Programpakke Intowords
 • Adgang til biblioteket Nota
 • Studiestøttetimer
 • Studiematerialer / undervisningsmaterialer på digitale medier

Bevægelseshæmmet

 • Sekretærbistand
 • It-hjælpemidler
 • Praktisk hjælper

Blinde / synshæmmede

 • Sekretærhjælp
 • Studiematerialer
 • It-hjælpemidler

Døve / hørehæmmede

 • Sekretærbistand
 • Tegnesprogstolk
 • Skrivetolk
 • Høreanlæg / FM-anlæg

Psykiske vanskeligheder

 • Støttetimer
 • Ekstra tid til eksamen og andet. Se nærmere info på Studieupdate (intranet for studerende) under selvbetjening i højre side.

Du kan få SPS i den normerede studietid – dog kan den samlede støttetid (støtterammen) aldrig være på mere end 70 måneder.

Du kan søge om SPS så snart, du modtager dit optagelsesbrev. Så kan du modtage din støtte hurtigst muligt.

Har du en fysisk funktionsnedsættelse eller er du ordblind, så skal du henvende dig på SU- og SPS kontoret.

Har du en psykisk funktionsnedsættelse, så skal du henvende sig hos vores studievejledning.

SPS administreres og tildeles af Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, men du kan få vejledning og søge om støtten via Erhvervsakademi Aarhus’ SPS-vejledere. Bemærk at det ikke er vejlederne, som vurderer din sag.

Vær opmærksom på, at der er lang behandlingstid i Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. så vær ude i god tid.

Der skal søges ny SPS-bevillig til Nota-bibliotek og studiestøttetimer hvert semester. Derfor skal du give SU- og SPS kontoret besked senest 1 måned før, du starter på et nyt semester.

Du skal også huske at give din SPS-vejleder besked, hvis du modtager SPS og udmelder dig fra uddannelsen.

Hvis du udmelder dig uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus og starter på en ny uddannelse umiddelbart efter din udmeldelse, så skal du – på dit nye uddannelsessted – søge om at få overflyttet din støtte.

Hvis du udmelder dig uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus og ikke påbegynder en ny uddannelse, vil du få en hjemkaldelse af dine hjælpemidler.

Fysiske hjælpemidler – så som specialbord, stol osv. – er din ejendom.

Tyveri skal meldes til politiet. Herefter kontakter du SPS-vejleder som hjælper din med at søge om nye hjælpemidler.

Hvis dit it-udstyr går i stykker, så skal du kontakte din SPS-vejleder, som sørger for at sende dit udstyr til reparation.

Er du i tvivl? Så kan du kontakte din SPS-vejleder.

Hør I videoen hvordan du ligesom Rune kan få hjælp som ordblind

Handicaptillæg

Handicaptillæg er for dig, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som medfører, at du ikke har mulighed for at have og fastholde et arbejde sideløbende med din uddannelse.

Du skal søge om handicaptillæg på www.su.dk. Her udfylder du ansøgningsskemaet og uploader relevant dokumentation. Din ansøgning behandles hos SU-styrelsen. Du kan få vejledning på SU-kontoret på erhvervsakademiet.

Behandlingstiden er på ca. fire måneder. I vanskelige sager kan behandlingstiden dog trække yderligere ud.

Hvis du bliver syg under din uddannelse, skal du – for at få tillægsklip – kunne påvise en forværring af din normale sundhedstilstand. Du kan selvfølgelig få tillæg ved sygdom, hvis du kan dokumentere, at sygdommen ikke hænger sammen med din fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse, som udløser dit handicaptillæg.

Få personlig vejledning på vores SU- og SPS-kontor

Du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål vedrørende din SU eller SPS. Vores målsætning er, at du får den SU og evt. ekstra støtte, du er berettiget til, så du kan koncentrere dig om din uddannelse.

Skriv, ring eller mød op

Tjek vores åbningstider og send en mail til: su@eaaa.dk eller ring til os på 7228 6084

Ved personligt fremmøde finder du os på Sønderhøj 30 i SU-kontoret i lokale A1.16 på 1. sal (ved internationalt kontor).

Åbningstider

 • Mandag: Lukket
 • Tirsdag: 12.00-14.00 (både personligt fremmøde og telefon)
 • Onsdag: 9.00-11.00 (telefonisk henvendelse)
 • Torsdag: 9.00-11.00 (både personligt fremmøde og telefon)
 • Fredag: Lukket

Når vi ikke har åbent for telefoner og personlige henvendelser, så er vi på mailen. Skriv evt. dit telefonnummer ved henvendelser på mail, så ringer vi tilbage til dig. 

Mød vores SU- og SPS-vejledere

Ulla Nørgaard

Ulla Kirstine Nørgaard

SU- og SPS-vejleder

Majbrit Kold Bjørndal Eskesen

Majbrit Kold Bjørndal-Eskesen

SU- og SPS-vejleder