Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du efteruddannelse på diplomniveau, hvor du selv kan sammensætte fag efter dine interesser? Så er en fleksibel diplomuddannelse noget for dig.

En fleksibel diplomuddannelse giver dig mulighed for at sammensætte dit eget individuelle uddannelsesforløb, der passer til dine ønsker, behov og karriere.

På uddannelsen er du selv med til at præge det faglige udbytte og har mulighed for at udvælge fag fra forskellige diplomuddannelser. Du kan for eksempel kombinere fag inden for salg og markedsføring med ledelse eller HR.

Mulighederne på en fleksibel diplomuddannelse er mange og du er i høj grad med til at præge uddannelsen, som du ønsker. Uddannelsen skal dog ende ud med at give dig en klar faglig profil.

Scenarie for at tage en fleksibel diplomuddannelse

Martin har et ønske om at få styrket sine kompetencer indenfor både digital konceptudvikling og e-handel, da det vil give værdi i hans nuværende jobfunktion.

Han vil derfor gerne sammensætte en diplomuddannelse, der består af følgende fag:

  • E-handel: dataanalyse, den digitale kunderejse (i alt 20 ECTS)
  • Digital Konceptudvikling: cross media concepts, customer insights, digitalt design, content marketing, digital projektledelse (i alt 25 ECTS)

Ud fra den sammensætning Martin ønsker, kan han egentligt selv vælge, om han vil skrive afgangsprojekt (15 ECTS) indenfor digital konceptudvikling eller e-handel.

Martin vælger, at han gerne vil skrive afgangsprojekt indenfor digital konceptudvikling. På eksamensbeviset vil titlen altså være: Fleksibel diplomuddannelse (indenfor digital konceptudvikling).

Målgruppe

En fleksibel diplomuddannelse er til dig, der ønsker en efteruddannelse på diplomniveau, hvor du i høj grad selv kan være med til at præge det faglige udbytte.

Uddannelsen er oplagt for dig hvis dit arbejde eller interesser dækker et bredt fagligt område.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen sammensættes af fag svarende til 60 ECTS. De skal tilsammen sikre dig en klar faglig profil og kompetencer.

  • Fagene kan stamme fra én eller flere diplomuddannelser, men skal være på samme niveau for at kunne indgå i uddannelsesforløbet.
  • En fleksibel diplomuddannelse bygges op af en række moduler, hvor mindst 30 ECTS point, inklusiv afgangsprojektet, skal komme fra det samme fagområde - se oversigten over fagområder.

Du kan eventuelt også lade fag, du allerede har gennemført, indgå som en del af uddannelsen. Du skal inddrage alle fagene i større eller mindre omfang i afgangsprojektet.

Du vil kunne færdiggøre en fleksibel diplomuddannelse på ca. 3 år, dog skal uddannelsen være afsluttet inden for 6 år.

Personlig uddannelsesplan

Som en del af en fleksibel diplomuddannelse udarbejder du, i samarbejde med en af vores studievejledere, en personlig uddannelsesplan. Du kan enten udarbejde planen inden du starter på dit første fag eller undervejs i dit uddannelsesforløb.

Den personlige uddannelsesplan skal beskrive dit samlede uddannelsesforløb, de enkelte fag samt afgangsprojektet. På uddannelsesplanen skal du angive hvornår du forventer at tage de forskellige fag.

Skabelon til en personlig uddannelsesplan (pdf) - udfyldes sammen med studievejleder.

Sådan foregår tilmeldingen til fagene

Når din personlige uddannelsesplan er godkendt, kan du løbende tilmelde dig de enkelte fag. Du finder fagene under de relevante diplomuddannelser.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget direkte på uddannelsen skal du både have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået efter gennemført adgangsgivende uddannelse, og have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU).

Du kan dog også blive optaget uden at have opnået 2 års relevant erhvervserfaring EFTER din gennemførte adgangsgivende uddannelse, hvis du lever op til alle disse tre kriterier:

  • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Sådan kommer du i gang

Er du interesseret i at vide mere eller tage første skridt til en fleksibel diplomuddannelse? Så udfyld formularen nedenunder og du vil blive kontaktet af en medarbejder fra vores studie- og karrierevejledning.

Kontakt

Få fat i en studie- og karrierevejleder