Studerende Undervisning Miljoe Teknolog 0263

Er havre davre? 2.0: Videnanvendelse i hestebranchen

Forskningsprojektet kortlægger de aktører, som formidler viden om fodring af heste. Der gennemføres en analyse af de forskellige virksomhedstypers stærke og svage sider i forhold til at nå ud til hesteejerne med faglig viden, og der tegnes et ”landkort” over de aktører, der er med til at få viden om fodring ud til hesteejerne.

Manglende viden om fodring af heste kan føre til forkert fodring, og som en konsekvens af dette til nedsat hestevelfærd (Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018; Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018).

I forskningsprojektet 'er havre davre 1.0 - hesteejeres viden om fodring', som blev afsluttet i januar 2020, har vi igennem en spørgeskemaundersøgelse med over 4000 respondenter afdækket, at vidensniveauet hos danske hesteejere på nogle områder er mangelfuldt.

Projektets baggrund og formål

Manglende viden om fodring af heste kan føre til forkert fodring og som en konsekvens af dette til nedsat hestevelfærd (Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018; Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018).

På European Workshop on Equine Nutrition 2018 fremlagde en forsker fra University of Edinburgh svarene på en spørgeskemaundersøgelse om, hvad hesteejere i flere europæiske lande og USA ved om fodring og grovfoder.

I 2019 blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse i Danmark, som byggede ovenpå Wilhelmssons undersøgelse, idet der blev anvendt det samme spørgeskema som i den skotske undersøgelse. Her blev de danske hesteejeres fodringspraksis og vidensniveau afdækket, og sammenlignet med fodringspraksis og vidensniveauet i udlandet (Gleerup, 2020). Resultatet var, at danske hesteejeres viden om fordring af heste ligger på et relativt lavt niveau, sammenlignet med andre europæiske lande.

Forskningsprojektets konklusion var derfor, at der er behov for at ændre fodringspraksis samt øge de danske hesteejeres vidensniveau om fodring, idet fejlfodring potentielt kompromitterer hestes velfærd. Det er derfor relevant at undersøge, hvordan danske hesteejere kan få adgang til mere viden om fodring med det formål at øge vidensniveauet hos hesteejerne.

Nærværende projekt skal afdække, hvilke videnkanaler og videnspillere der findes i Danmark i relation til fodring af heste - og dernæst analysere, hvor stor en rolle virksomhederne spiller i forhold til at nå ud til hesteejerne med faglig viden om fodring af heste. Yderligere, på baggrund af viden indsamlet i forskningsprojektet er havre davre 1.0 -hesteejernes viden om fordring, kommer projektet med et bud på, hvilken viden det haster mest med at få implementeret.

I forskningsprojektet 'er havre davre? 2.0 – fra viden til handling' skaber vi et overblik over, hvilke spillere der er i branchen, der formidler viden om fodring til hesteejerne, og vurderer deres nuværende impact i forhold til at lykkes med denne opgave.

Forventede resultater og slutprodukter

Efter projektets afslutning har projektet leveret et landkort over spillere i hestefodringsbranchen, herunder hvilke kanaler de anvender til at få viden ud til hesteejerne.

Der gives en vurdering af de enkelte spilleres styrker og svagheder i relation til at nå ud til hesteejerne med faglig viden. Der leveres også en oversigt over, hvilken viden hesteejerne især mangler om grundlæggende fodring af heste.

Succeskriterierne er, at der ved projektets afslutning i udgangen af 2020 er skabt et landkort over videnformidlere på hestefodringsområdet.

Projektets resultater formidles til branchen i 2021, og der udgives en e-publikation, hvor projektets resultater præsenteres.

Effekter af projektet er: Overblik over videnformidlere om fodring giver fokus på området, som kan medvirke til, at hesteejerne bliver opmærksomme på kvaliteten af den viden, de har til rådighed om fodring af heste, og at de efterspørger mere viden.

De positive konsekvenser af dette vil være øget velfærd hos heste i Danmark som følge af en mere korrekt fodring.

En afledt konsekvens af dette vil være øget efterspørgsel efter jordbrugsteknologer med heste som speciale, på baggrund af deres viden om fodring af heste, da et øget fokus på at få viden ud til hesteejerne kalder på uddannet personale både i rådgivnings- og salgsleddet. Generelt vil der blive en øget dialog om fodringsviden i hesteholdet.

Formålet med projektet er, i et samarbejde med branchen, at udvikle tiltag der hjælper hesteejerne med at tage det næste store skridt indenfor fodringen af heste.

Projektperiode

  • Projektperiode: 1. april 2020 - 1. juli 2022

Vidensprodukter

Podcast: Inflation på hestefoder, del 1 (30 min.)

I episoden bliver du klogere på vitaminer og mineraler, for at du bedre kan forstå, hvad hesten skal have og har brug for.

Hør podcast episoden her

Projektleder:

Eva Lind Gleerup

Telefon

7228 6419

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden