Aktuelle forskningsprojekter

Vi driver en række projekter i samarbejde med virksomheder og videninstitutioner.

Her kan du blive inspireret af vores aktuelle forskningsprojekter.

21st Century Skills - karakteregenskaber i fuldtidsuddannelser

21st Century Skills - karakteregenskaber i fuldtidsuddannelser

I projektet undersøges det, hvordan Erhvervsakademi Aarhus kan arbejde aktivt for en bredere implementering af et fælles sprog for uddannelse i personlige kompetencer og karakteregenskaber på vores fuldtidsuddannelser.

21st Century Skills - karakteregenskaber i fuldtidsuddannelser
21st NextGen - Integration af 21st Century Skills i vores uddannelser

21st NextGen - Integration af 21st Century Skills i vores uddannelser

Projektet skal udvikle konkrete, didaktiske værktøjer, der understøtter integration af de personlige kompetencer i undervisningen og skabe et fælles fagligt fundament for arbejdet med 21st Century Skills.

21st NextGen - Integration af 21st Century Skills i vores uddannelser
Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis samt hvordan klimaregnskabet og arealanvendelse, implementeres i den kommunale forvaltning.

Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab
BOOST 3.0 – 4 dimensional uddannelse

BOOST 3.0 – 4 dimensional uddannelse

Forskningsprojektet undersøger, hvordan man kan opnå bred implementering af forskningsresultater om karakteregenskaber med afsæt i 4 dimensional uddannelsesmodellen.

BOOST 3.0 – 4 dimensional uddannelse
Bønner på bordet – bælgplanter i fødevarer

Bønner på bordet – bælgplanter i fødevarer

I projektet på Erhvervsakademi Aarhus arbejder vi med bælgplanters kvalitet og egenskaber som råvare, ingrediens og i færdige produkter.

Bønner på bordet – bælgplanter i fødevarer
Bønner på bordet 2.0 - Næringsværdi af bælgfrugter og afledte fødevarer

Bønner på bordet 2.0 - Næringsværdi af bælgfrugter og afledte fødevarer

Projektet arbejder med at tilvejebringe ny viden om næringsværdien af bælgfrugter og afledte fødevarer gennem analyser af makro- og mikronæringsstoffers indhold og biotilgængelighed.

Bønner på bordet 2.0 - Næringsværdi af bælgfrugter og afledte fødevarer
Er havre davre? 3.0: Fra viden til handling

Er havre davre? 3.0: Fra viden til handling

I projektet undersøges det, hvem der leverer viden om fodring af heste til hesteejerne, og der udvikles tiltag der skal udvikle og udbrede viden om fodring af heste.

Er havre davre? 3.0: Fra viden til handling
Green X - grøn oplevelsesøkonomi i eventdesign

Green X - grøn oplevelsesøkonomi i eventdesign

Projektet undersøger, hvordan oplevelsesøkonomien kan gentænkes ind i den bæredygtige omstilling. Gentænkes i en operativ praksis og forståelsesramme for udvikling med særligt fokus på eventdesign til eventarrangører og virksomheder.

Green X - grøn oplevelsesøkonomi i eventdesign
Hello Future!

Hello Future!

This project provides a practicable model integrating design and strategy to help SMVs accelerate their product development process and overcome uncertainty.

Hello Future!