Indledende teknisk matematik

Kursus for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for matematik. Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Kurset er målrettet kommende studerende på:

  • Laborant
  • Miljøteknolog

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte matematik C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset. 

Dit udbytte

Med kurset opnår du færdigheder i:

  • håndtering af simple matematiske formler
  • basale matematiske beregninger
  • brug af lommeregner.

Indhold

  • Brøker
  • Ligninger
  • Logaritmer
  • Funktioner
  • Enheder

Litteratur

”Anvendt matematik – Trin 1” af Jens Erik Laursen fra 2012.

Du kan låne bogen på erhvervsakademiet. 

Undervisning

Der er undervisning i 20 lektioner. Undervisningen finder sted i tidsrummet 8.30-15.50. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge. 

Husk også at tilmelde dig kurset 'indledning til kemi og kemisk beregning'.

Skema og læseplan bliver tilgængeligt før kursusstart.

Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Indledende teknisk matematik

Startdato: August 2022

Pris: 500 kr.

Tilmelding er endnu ikke åben.