Indledende teknisk matematik

Kursus for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for matematik. Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Kurset er målrettet kommende studerende på:

 • Laborant
 • Miljøteknolog
 • Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte matematik C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset. 

Dit udbytte

Med kurset opnår du færdigheder i:

 • håndtering af simple matematiske formler
 • basale matematiske beregninger
 • brug af lommeregner.

Indhold

 • Brøker
 • Ligninger
 • Logaritmer
 • Funktioner
 • Enheder

Litteratur

”Anvendt matematik – Trin 1” af Jens Erik Laursen fra 2012.

Du kan låne bogen på erhvervsakademiet. 

Undervisning

Der er undervisning i 20 lektioner. Undervisningen finder sted i tidsrummet 8.30-15.50 dog primært i uge 34. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra dag til dag. 

Husk også at tilmelde dig kurset 'indledning til kemi og kemisk beregning'.

Skema og læseplan bliver tilgængeligt før kursusstart.

Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Indledende teknisk matematik

Startdato: Januar 2023

Pris: 500 kr.

Tilmelding er endnu ikke åben.