Multimediedesigner

For dig der vil arbejde med digitale medier.

Vil du arbejde professionelt med udvikling og implementering af digitale brugeroplevelser, digitalt design og programmering? Så skal du være multimediedesigner.

Der er studiestart på uddannelsen i januar og august. 

Få efterspurgte digitale kompetencer

Multimediedesigner er en 2-årig videregående uddannelse for dig, der vil have viden og færdigheder inden for user interface design (UI), user experience design (UX), digitalt indhold, programmering og forretningsforståelse. Du får et højt fagligt niveau og fingrene i det praktiske arbejde med skitser og tests.

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Bliv rustet til job i it- og mediebranchen

Som multimediedesigner får du mange jobmuligheder inden for it- og medieområdet. Du bliver klædt på til job som fx frontenddesigner eller -udvikler, UX-designer eller content manager.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Så tag et kig på: 

Uddannelsen

På multimediedesigneruddannelsen arbejder du professionelt med design og udvikling af webløsninger, spil og mobile tjenester - og lærer om kommunikation på sociale medier, digital video, programmering samt innovation og ideudvikling.

Uddannelsen varer 2 år og består af obligatoriske fag, valgfag og en praktikperiode, hvor du afprøver dine digitale færdigheder i praksis.

De to første semestre er uddannelsens obligatoriske del, hvor du opnår et bredt fagligt fundament. Den obligatoriske del består af fem fagområder:

 • Brugergrænsefladeudvikling (50 %)
 • Brugeroplevelse (ca. 17 %)
 • Indholdsproduktion (ca. 17 %)
 • Forretning (ca. 8 %)
 • Teknologi (ca. 8 %)

Læs mere om fagene og indholdet på uddannelsen pr. semester

Multimedieproduktion 1 (30 ECTS) med projekter inden for fx UX/UI-sprint, online magazine og mobile first.

På 1. semester lærer du de grundlæggende færdigheder inden for multimediedesign. Du bliver klædt på til at forstå din målgruppe og teste digitale løsninger på dem. Du kommer til at designe relevante og inspirerende løsninger ved hjælp af bl.a. skitser, farvevalg, typografi og billeder. Endelig får du erfaring med at kode dine løsninger i HTML og CSS. I projekterne på semesteret skal I samarbejde med virksomheder, designe løsninger til forskellige devices og arbejde med både planlægning, layout og indhold.  

Multimedieproduktion 2 (30 ECTS) med projekter inden for fx UX/UI, programmering, web dok og sociale medier.

På 2. semester lærer du javascript, og du arbejder videre med HTML og CSS. Du kommer også til at arbejde med indholdsproduktion, design og visuel identitet, video, lyd, billeder og tekst. Du og din gruppe skal løse komplekse digitale problemstillinger for rigtige virksomheder. Det kunne fx være, at I skal forbedre brugervenligheden på en eksisterende digital brugeroplevelse eller at I skal arbejde med storytelling og formidling for at skabe en vedkommende digital fortælling om virksomheden.

På 2. semester tager vi på studietur. Turen er obligatorisk og koster ca. 4.000 kr. at deltage i.

På 3. semester kan du specialisere dig.

I efteråret (for dig, der starter på uddannelsen i august) kan du vælge mellem tre linjer:

 • Frontend Development
 • E-commerce Design & Development
 • Content Creation

I foråret (for dig, der starter på uddannelsen i januar) indgår alle fagligheder i én linje og du specialiserer dig i stedet med dine projekter.

Uanset dit valg af linje, arbejder vi med personlig branding og portefolio, tværfaglige projekter – ofte i samarbejde med virksomheder – og nye programmeringssprog. Kompleksiteten i projekterne på 3. semester er højere end på de foregående semestre.

Praktikophold (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Praktik og afsluttende eksamensprojekt

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed – i Danmark eller i udlandet. Her kan du give din uddannelse en unik profil ved at fordybe dig i emner, som du er særligt interesseret i.

Efter praktikken skal du skrive et afsluttende eksamensprojekt, som oftest udarbejdes i samarbejde med en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Krav til computer

Vi forventer, at du selv medbringer en bærbar computer, der er egnet til multimedieproduktion.

Få internationale kompetencer

Vil du have hele uddannelsen på engelsk? Så skal du vælge den engelsksprogede multimediedesigner-uddannelse, Multimedia Design

Du kan også tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Jeg valgte at uddanne mig til multimediedesigner, fordi jeg mener, at behovet for at markedsføre sig online stiger i takt med den teknologiske udvikling. Jeg har en stor interesse for den visuelle markedsføring og den effekt, den har på brugeren. Mine ambitioner er at blive projektleder i eksempelvis reklamebranchen.

Tina, studerende på uddannelsen til multimediedesigner

Undervisning tæt på praksis

Uddannelsen veksler mellem klasseundervisning, opgaveløsning, cases, workshops og ikke mindst projektarbejde. Hvert semester krydrer vi undervisningen med flere inspirerende oplæg og foredrag med repræsentanter fra erhvervslivet og forskningsinstitutioner.

Som multimediedesignstuderende kommer du til at arbejde med planlægning, styring og gennemførelse af digitale projekter. Du lærer at anvende kommunikationsteorier, fortælleteknikker og kommunikative virkemidler, du får praktisk erfaring med programmering og du udvikler din evne til at konceptudvikle og designe.

Højt teoretisk niveau og 'hands on'

Vi vægter et teoretisk højt niveau, samtidig med, at vi arbejder efter princippet 'hands on'. Det er vigtigt at sidde med fingrene på blyanten eller tastaturet og prøve sig frem.

Gruppearbejde og undervisning

Som multimediedesigner kommer du til at samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere med vidt forskellige fagkompetencer. Meget af undervisningen foregår derfor i grupper. Det skaber et dynamisk miljø, hvor muligheden for at lære af hinanden er optimal.

Uddannelsen veksler mellem klasseundervisning, opgaveløsning, cases, workshops og ikke mindst projektarbejde. Hvert semester krydrer vi undervisningen med flere inspirerende oplæg og foredrag med repræsentanter fra erhvervslivet og forskningsinstitutioner.

Klar til job om to år

Du skal indstille dig på lange arbejdsdage, engagerede undervisere, spændende gruppeprojekter, selvstudium foran computeren, hjælpsomme medstuderende og inspirerende undervisning. Vi lover dig to dynamiske år, hvor du udvikler dig selv, din viden og dine evner inden for alle aspekter af det digitale univers.

Vælg den engelsksprogede uddannelse

Drømmer du om at arbejde i en international virksomhed? Eller vil du gerne designe og udvikle digitale løsninger og mobile platforme i et globalt perspektiv?

Så kan du vælge den engelsksprogede multimediedesigner-uddannelse, Multimedia Design, som ruster dig med internationale kompetencer, globalt udsyn og studiekammerater fra hele verden.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

 • data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • digital media
 • film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
 • fotograf
 • grafisk tekniker
 • mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
 • skiltetekniker
 • teknisk designer

Ingen specifikke adgangskrav.

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: engelsk C.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, foregår ansøgningen digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 15. september.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1
1. oktober kl. 12.00
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i et land uden for EU
1. november kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 1. november, dog senest 1. december kl. 12.00.

1. december kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende eksamen

Hvis du vil vurderes på andet end dit gennemsnit (svarende til kvote 2), er det dit ansvar at uploade dokumentation for de aktiviteter, du vil vurderes på, sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristen. Læs mere om vurderingskriterierne i kvote 2 her

Læs om vurderingskriterier og påkrævet dokumentation, når du vil søge ind på uddannelsen til multimediedesigner i kvote 2

Er du i tvivl, om du skal søge i kvote 1 eller kvote 2? Så bliv klogere her, se ansøgningsfrister og find ud af, hvad der passer til din situation. Læs om kvote 1 og kvote 2

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Adgangskravene og informationen her på siden gælder uanset om du søger om optagelse på den danske uddannelse eller på den tilsvarende engelsksprogede linje.

Vær dog opmærksom på, at der på den engelsksprogede linje er et sprogkrav om Engelsk B. Du kan læse mere om sprogkravet her

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Frederik fortæller om sin praktik i Danske Bank

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

En multimediedesigner arbejder med digitale medier, digitalt design, frontendudvikling og -design. Som multimediedesigner kan du producere indhold, animere grafik og producere video, så et budskab formidles effektivt via digitale medier.

Du er kvalificeret til jobs, hvor du skal planlægge, designe og implementere forskellige typer af multimedieproduktioner. Multimediedesignere ansættes mange steder i erhvervslivet; typisk i små- eller mellemstore virksomheder, fx på digitale bureauer eller i virksomheder, hvor digitale produkter vægtes højt.

Din fremtidige jobtitel kan derfor – afhængig af din profil - være:

 • UX designer
 • Frontendudvikler
 • Digital designer
 • Applikationsudvikler
 • Social media manager / specialist
 • Webudvikler
 • Digital kommunikationskonsulent

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Diplomuddannelse

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid - mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at bliver optaget.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Ringvej Syd

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Afdelingen på Ringvej Syd er opført i 2014 og indeholder alle de faciliteter, som kræves af et uddannelseshus i dag.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

Biblioteket og boghandlen ligger på vores afdeling på Sønderhøj 30 - lige nedenfor bakken fra Ringvej Syd.

På 1. sal over kantineområdet på ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Ringvej Syd er der gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Sid fx i de svævende rum med overblik over alle tre etager og det flotte atrium.

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Du bliver undervist på hold af ca. 25-35 studerende. Så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende at kende og få den hjælp fra underviserne, du har brug for.

Du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen. I undervisningen hos os vil du opleve både teorigennemgang, projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver – og undervisningen vil ofte være tværfaglig og tematiseret.

Du skal forvente at bruge ca. 42 timer om ugen på at være studerende hos os.

Vi er tæt på praksis og det erhvervsliv, du skal have job i efter studiet. Vi samarbejder med mere end 600 virksomheder, og du vil møde ledere og medarbejdere fra erhvervslivet som både censorer og gæsteundervisere. Det tætte samarbejde med virksomhederne sikrer, at du bliver klar til dit første job og allerede som nyuddannet er trænet i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder