Fødevarebachelor

3½-årig naturvidenskabelig uddannelse i Aarhus inden for fødevareproduktion.

Vil du være med til at skabe velsmagende, nærende og bæredygtige fødevarer til en voksende verdensbefolkning?

Attraktivt jobmarked

Med en fødevarebachelor træder du direkte ind på et attraktivt jobmarked.

Den danske fødevaresektor – som er en global spiller – står netop nu og i de kommende år og mangler arbejdskraft.

Uddannelsen er en 3½-årig videregående uddannelse med obligatorisk praktik og findes kun i Aarhus. 

Der er studiestart på uddannelsen i august.

Uddannelsens officielle navn er: Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation.

Vil du være med til at udvikle fremtidens bæredygtige fødevareproduktion?

Drømmer du om at lave dine egne produkter og se dem på hylderne i supermarkedet?

Eller vil du arbejde i en eksisterende fødevarevirksomhed med at fremstille det næste store madhit til middagsbordet? 

Med en fødevarebachelor kan du være med til at stille danskernes sult efter velsmagende, sunde og klimavenlige fødevarer. Og bidrage til den vigtige omstilling til en sundere og mere bæredygtig fødevareproduktion.

Naturvidenskabelig grundviden og indsigt i processer fra råvare til færdigt produkt

Med afsæt i naturvidenskabelig grundviden får du indsigt i alle processer i en fødevareproduktion fra råvare til færdigt produkt.

Du lærer at vurdere fødevareprodukters smag, konsistens, holdbarhed, næringsværdi og funktionalitet.

Du lærer også at bruge bakterier til at fremstille velsmagende fødevarer og håndtere fødevaresikkerheden i en virksomhed.

På verdensplan bliver der flere og flere munde at mætte.

Derfor lærer du at arbejde med nye teknologier og designe nye produktionsprocesser, der kan sikre mad nok til alle.  

Kemi omsat til syltet agurk

Gennem hele uddannelsen er den teoretiske undervisning tæt koblet til det praktiske arbejde.

Du vil opleve et tæt samarbejde med erhvervslivet, og du kommer til at løse konkrete udfordringer fra virksomheder.

I vores bryggeri og proceskøkken omsætter du (iført hvid kittel og blåt hårnet) teorien til analyser og forsøg.

Et af dem kan handle om, hvordan stivelsesmidlet pektin kan bruges i en drikkeyoghurt. Eller hvordan du udvinder fortykningsmidlet alginat fra tang eller måler knækket i chokolade.

Du lærer en masse om processer, enzymer og biokemi. Om mikrobiologi, cellernes ombygning og kemi omsat til en syltet agurk.

Max, studerende på fødevarebachelor, viser Rasmus Brohave sin uddannelse

Få praktisk erfaring med den samlede proces fra råvarer til færdigt produkt

Som færdiguddannet fødevarebachelor kan du udvikle fødevarer med nye teknologier og funktionelle ingredienser.

Du kan anvende proces- og applikationsudstyr – fordi du allerede under din studietid har arbejdet i testkøkken, produktionsanlæg og laboratorie.

Efter endt uddannelse vil du kunne arbejde med en bred vifte af opgaver, fx produktudvikling, produktionsplanlægning, fødevarekvalitet og sikkerhed, fødevareanalyser og procesoptimering - kompetencer, som fødevarebranchen efterspørger i stor stil netop nu.

Dette lærer du 

Gennem uddannelsen lærer du både teori og får hands-on erfaring, så du fx kan:

 • Bruge bakterier og enzymer til at fremstille nye fødevarer
 • Undersøge, hvordan produktionsprocessen påvirker tekstur og smag
 • Arbejde med funktionelle ingredienser
 • Håndtere fødevaresikkerhed i en virksomhed
 • Arbejde med avancerede fødevareprocesser
 • Sammensætte og træne sensorisk panel (bruge mennesker til at vurdere et produkt) 
 • Forhindre svindel med fødevarer
 • Opsætte, udføre og validere forsøgsplaner
 • udvikle fremtidens fødevarer.

Garanti for praktikplads

På uddannelsen arbejder du med fødevarer fra dag et, og du er forhåndsgaranteret en praktikplads hos en fødevarevirksomhed, når du skal i praktik på 5. semester. Det betyder:

 • at du allerede som nyuddannet har et solidt kendskab til branchens arbejdsmetoder og udviklingsbehov
 • at du har praktisk erfaring, inden du får dit første job
 • at du kan bruge den teori, du har lært.

Hør 2 studerende fortælle om uddannelsen

Gobi Stories

For at se disse videoer skal du acceptere, at vi indsamler statistik ang. dit besøg på eaaa.dk.
Opdater dit samtykke her

Undervisning på mindre hold

Hos os giver undervisningen mening. Undervisningen er projektbaseret, og vi bringer den faglige og teoretiske viden i spil i praksisnære problemstillinger.

Du styrker din faglighed ved at analysere aktuelle udfordringer eller situationer i fødevarebranchen og argumentere for dine kreative løsningsforslag – som du ofte er kommet frem til sammen med dine medstuderende og i tæt dialog med underviserne.

Hos os anvendes teori til at skabe mening i praksis.

Undervisningen er sammensat af dialogbaseret undervisning på dit hold, projektarbejde i grupper, feedback fra vejledere og medstuderende, virksomhedsbesøg, studieture og faglige arrangementer for alle studerende på erhvervsakademiet.

Vi støtter dig i at blive en professionel studerende, der kan planlægge og styre dine studieaktiviteter på egen hånd. Et højt studieudbytte, et godt studieliv og solide personlige egenskaber er med til at få dig helt frem i køen til et job. Derfor er de personlige karakteregenskaber noget vi har fokus på og arbejder med på studiet.

Uddan dig med enkeltfag, mens du er i job

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job. Læs mere om enkeltfag her

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Så tag et kig på:

Uddannelsen

Uddannelsen varer 3½ år fordelt over 7 semestre, som alle har fokus på fødevarer, kvalitet og udvikling. Gennem hele uddannelsen vil du opleve, at den teoretiske undervisning er tæt koblet til det praktiske arbejde.

1.-4. og 6. semester afsluttes med et fødevareprojekt. I projektet omsætter du dine opnåede færdigheder inden for teknologi, analyse, innovation og kvalitetssikring til at håndtere drifts-og udviklingsmæssige opgaver. Det sker i samarbejde med virksomheder fra fødevarebranchen.

I slutningen af 2. semester skal du vælge mellem 2 studieretninger: Fødevareproduktion eller fødevarekemi og bioteknologi.

På 5. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed i Danmark eller i udlandet, og på 7. semester skriver du dit afsluttende bachelorprojekt i tæt samarbejde med en virksomhed, ofte den du har været i praktik hos.

Drømmer du om at arbejde i en international fødevarevirksomhed? Så har du gode muligheder for at styrke dit CV med et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af din uddannelse.

Fødevareteknologi 1: Fødevarekemi, mikrobiologi, statistik (10 ECTS)

Fødevarekemi (10 ECTS)

Fødevaremikrobiologi (5 ECTS

Fødevareprojekt 1: Projektarbejde og formidling (5 ECTS)

Fødevareteknologi 2: Enhedsoperationer (10 ECTS)

Fysisk kemi (5 ECTS)

Anvendt matematik (5 ECTS)

Statistik og forsøgsplanlægning (5 ECTS)

Fødevareprojekt 2 (5 ECTS)

Fødevareteknologi 3: Fødevareproduktion (10 ECTS)

Funktionelle ingredienser (5 ECTS)

Studieretningsfag (5 ECTS)

Bioteknologi (5 ECTS)

Fødevareprojekt 3 (5 ECTS)

Fødevareteknologi 4: Produktionsprocesser (10 ECTS)

Produktions- og kvalitetsstyring (5 ECTS)

Forsøgsplanlægning og multivariat dataanalyse (5 ECTS)

Fødevaresikkerhed og lovgivning (5 ECTS)

Fødevareprojekt 4 (5 ECTS)

Praktik i en virksomhed

Studieretningsfag: "Global råvareforsyning og bæredygtighed" eller "Molekylærbiologi" (10 ECTS)

Innovation (5 ECTS)

Organisationsteori og økonomi (5 ECTS)

Fødevareprojekt 5 (5 ECTS)

Studieretningsfag: "Fermentering" eller "Analytisk fødevarekemi og biokemi" (5 ECTS)

Videnskabsteori og etisk analyse (5 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Bachelorprojekt (20 ECTS)

Studieretningsfag

Afhængig af, hvilken studieretning du vælger, skal du have følgende studieretningsfag. Du kan ikke blande fag på tværs af studieretninger. 

 • Hygiejnisk design
 • Fermentering
 • Global råvareforsyning og bæredygtighed
 • Emballering og kontaktmaterialer
 • Fødevarekemi og biokemi
 • Analytisk fødevarekemi og biokemi
 • Molekylærbiologi
 • Molekylærbiologi og fødevare

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: matematik B og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Specifikke adgangskrav: matematik B og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: matematik B og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Uddannelsens officielle navn er: Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation. 

Der er frit optag på uddannelsen. Det betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget. Du kan også søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed herhjemme eller i udlandet.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed, så du får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og vi hjælper dig med at finde praktik.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Vi har et godt netværk af virksomheder i fødevarebranchen, og her kan du se eksempler på praktikvirksomheder.

Samarbejde med mange virksomheder

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med virksomheder i fødevarebranchen.

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet, særligt fødevarebranchen, i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som fødevarebachelor kan du navigere sikkert i forhold til fødevarelovgivning og -sikkerhed, du kan implementere kvalitetssikringsprogrammer og lede egenkontrol.

Du kan også arbejde med optimering af produktion, produktudvikling og dermed bidrage til en mere bæredygtig og grønnere fødevareproduktion og til at sikre fødevarer til en globalt voksende befolkning.

Du kan få job inden for fødevareindustrien som fx:

 • Kvalitetsleder/koordinator
 • Produktionsleder/koordinator
 • Applikationstekniker/specialist
 • Produktudvikler
 • Selvstændig
 • Underviser
 • Teknisk sælger

Videreuddannelse

Mange professionsbachelorer fortsætter deres studier på en kandidatuddannelse.

Vi oplever, at efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er stor. Vi hører, at virksomhederne har vanskeligt ved at rekruttere inden for områder som fx produktudvikling, fødevaresikkerhed, fødevareproduktion, proces- og kvalitetsstyring. Altså områder, som dimittender fra denne uddannelse kan arbejde med.

Landbrug & Fødevarer

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på kandidatuddannelser, dimittender tidligere er optaget på: 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at læse videre på en kandidatuddannelse, når du er færdiguddannet professionsbachelor, skal du have vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Hasselager Allé

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

På Hasselager Allé, hvor alle vores laboratorie-, miljø- og fødevareuddannelser er samlet, får du en studietid med højt fagligt niveau og gode muligheder for socialt samvær.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Fortyndingen er et hyggeligt område indrettet med sofaer og lænestole. Her kan man sidde behageligt og læse, lave gruppearbejde, spille et spil med sine medstuderende eller tage en kop kaffe.

Hver fredag efter kl. 14.00 er der mulighed for at hygge sig med en øl eller lignende. Fortyndingen danner også ramme om fester på akademiet.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

Biblioteket og boghandlen ligger i på vores afdeling på Sønderhøj 30 - kun 3 stop med letbanen fra afdelingen på Hasselager Allé.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Du bliver undervist på hold af ca. 25-35 studerende. Så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende at kende og få den hjælp fra underviserne, du har brug for.

Du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen. I undervisningen hos os vil du opleve både teorigennemgang, projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver – og undervisningen vil ofte være tværfaglig og tematiseret. En stor del af undervisningen foregår i vores forskellige laboratorier, som er indrettet med alle de remedier, du får brug for på studiet – og som du også vil møde i dit fremtidige job. Alt i alt afspejler både undervisnings- og eksamensform den arbejdsform, du vil møde i et job efter studiet.

Du skal forvente at bruge ca. 42 timer om ugen på at være studerende hos os.

Der er undervisning i tidsrummet kl. 8.30–15.50. 

Vi er tæt på praksis og det erhvervsliv, du skal have job i efter studiet. Vi samarbejder med mere end 600 virksomheder, og du vil møde ledere og medarbejdere fra erhvervslivet som både censorer og gæsteundervisere. Det tætte samarbejde med virksomhederne sikrer, at du bliver klar til dit første job og allerede som nyuddannet er trænet i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder