Eksamensinfo

For studerende

Er du studerende (på en efter-/videreuddannelse, eller på en videregående fuldtidsuddannelse)? Så skal du finde al eksamensinfo (også om eksamensklager) på den interne platform Studieupdate

Hvis du ikke har adgang til Studieupdate, kan du indsende en eksamensklage her.

For censorer

Du vil altid få specifik information om den eksamen, du er censor på, fra den uddannelsessekretær, der administrerer prøven.

Find telefonnummer og mail på alle sekretærer under uddannelsen i medarbejderoversigten

Herunder finder du som censor tværgående dokumenter og regler, der gælder om afholdelse af eksamen på Erhvervsakademi Aarhus. 

Værd at vide om eksamen

Dette dokument opsamler lovgivning og regler vedrørende prøver og eksamener på Erhvervsakademi Aarhus. De studerende har adgang til dokumentet på den interne platform Studieupdate, hvor de også har link til studieordningen for deres uddannelse, hvor der er yderligere info om eksamen.

Værd at vide om eksamen - info til studerende (pdf)

Vejledning til at undgå eksamenssnyd

Eksamenssnyd er en forseelse, som Erhvervsakademi Aarhus ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole på erhvervsakademiets eksamensbeviser. Denne vejledning til studerende ligger på den interne platform Studieupdate.

Undgå eksamenssnyd - info til studerende (pdf)