Eksamensinfo - for dig, der er studerende eller censor

Her på siden finder du overblikket over eksamensinformationer, hvis du er studerende eller censor på Erhvervsakademi Aarhus.

Eksamensinfo - studerende

Er du studerende (på en efter-/videreuddannelse, eller på en videregående fuldtidsuddannelse)? Så skal du finde al eksamensinfo (også om eksamensklager) på den interne platform Studieupdate

Hvis du ikke har adgang til Studieupdate, kan du indsende en eksamensklage her

Eksamensinfo - censor

Du vil altid få specifik information om den eksamen, du er censor på, fra den administrative koordinator på uddannelsen, der administrerer prøven.

Find telefonnummer og mail på alle sekretærer under uddannelsen i medarbejderoversigten

Vejledning i at undgå eksamenssnyd

Eksamenssnyd er en forseelse, som Erhvervsakademi Aarhus ser med største alvor på, fordi forseelser vil medføre, at man ikke kan stole på erhvervsakademiets eksamensbeviser. Denne vejledning til studerende er distribueret på den interne platform Studieupdate: 

Undgå eksamenssnyd - info til studerende (pdf)