Studieordning

Miljøteknolog

Årgang 2019

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2018

Del 1: National del (pdf)

Del 2: Lokal del (pdf)

Årgang 2017 og frem

Studieordning - fællesdel (pdf) 

Studieordning - institutionsdel (pdf) 

Årgang 2014-2015

Studieordning - fællesdel (pdf) 

Studieordning - institutionsdel (pdf) 

Studieordning - baggrund (pdf)