Studieordning for miljøteknolog

Studieordningen gælder for alle studerende indskrevet på uddannelsen pr. 21. august 2023 og frem. 

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 1: National del - for studerende indskrevet efter 25. august 2018 (pdf)
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet efter 15. august 2018 (pdf)

Studieordning - fællesdel, pr. 1. september 2014 (pdf) 
Studieordning - institutionsdel, pr. 28. august 2017 (pdf) 
Studieordning - institutionsdel, pr. 1. september 2014 (pdf) 
Studieordning - baggrund - 2014 (pdf)