Studieordning for miljøteknolog

Studieordningen gælder for alle studerende, der er optaget på uddannelsen fra 2019 og frem.

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2018
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)

Årgang 2017 og frem
Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf) 

Årgang 2014-2015
Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf) 
Studieordning - baggrund (pdf)