Studieordning for miljøteknolog

Her finder du den aktuelle og tidligere studieordninger for erhvervsakademiuddannelsen som miljøteknolog.

For studerende optaget fra 2019 og frem

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2018

Del 1: National del (pdf)

Del 2: Lokal del (pdf)

Årgang 2017 og frem

Studieordning - fællesdel (pdf) 

Studieordning - institutionsdel (pdf) 

Årgang 2014-2015

Studieordning - fællesdel (pdf) 

Studieordning - institutionsdel (pdf) 

Studieordning - baggrund (pdf)