Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2021.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 15/8 2022 og frem (pdf)
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 15/8 2021 (pdf)
Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2021
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf)

Årgang 2020
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del(pdf)
Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf)
Del 5: Rettelsesblad til lokal del vedr. afsnit 3.6: Lokalt fagelement: Designing your worklife, 2. semester – 5 ECTS (pdf)

Årgang 2019
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement – specialemodul og international sommerskole (pdf)
Del 5: Rettelsesblad vedr. omfang af bachelorprojekt (pdf)

Årgang 2018
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Oversigt over læringsmål – de nationale fagelementer (pdf)
Rettelsesblad til del 3 (pdf)

Årgang 2016 og 2017
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad til institutionsdelen vedr. eksamen i Forretningsmodel (1. eksterne) (pdf)

Årgang 2014 og 2015
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)