Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 15. august 2023 og frem (pdf)
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 15. august 2022 og frem (pdf)
Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf)

Hvilken studieordning gælder for mig?

Studieordningerne herover er de aktuelt gældende for både nuværende og kommende studerende.

Hvis du har været på orlov eller skal til en omprøve, skal du være opmærksom på, at der kan være andre tidligere studieordninger, som er gældende for dig.

Kontakt den administrative koordinator på din uddannelse, hvis du er i tvivl.

Tidligere studieordninger

Hvis du har brug for hjælp til at finde netop den studieordning, du søger, så er du velkommen til at kontakte os på info@eaaa.dk.

Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 15/8 2021 og frem (pdf)

Årgang 2021
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf)

Årgang 2020
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del(pdf)
Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf)
Del 5: Rettelsesblad til lokal del vedr. afsnit 3.6: Lokalt fagelement: Designing your worklife, 2. semester – 5 ECTS (pdf)

Årgang 2019
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement – specialemodul og international sommerskole (pdf)
Del 5: Rettelsesblad vedr. omfang af bachelorprojekt (pdf)

Årgang 2018
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Oversigt over læringsmål – de nationale fagelementer (pdf)
Rettelsesblad til del 3 (pdf)

Årgang 2016 og 2017
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad til institutionsdelen vedr. eksamen i Forretningsmodel (1. eksterne) (pdf)

Årgang 2014 og 2015
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)

Former curriculums for Innovation and Entrepreneurship (Bachelor's top-up degree)

Valid from 15 August 2021
Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional Part - for students enrolled after 15/8 2021 (pdf)
Part 2: Institutional Part - for students enrolled before 15/8 2021 (pdf)
Part 3: Distribution of national learning elements on semesters and exams (pdf)
Part 4: Institutional Subject Element B (pdf)

2020
Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional Part (pdf)
Part 3: Distribution of national learning elements on semesters and exams (pdf)
Part 4: Institutional Subject Element B (pdf)

2019
Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional Part (pdf)
Part 3: Distribution of national learning elements on semesters and exams (pdf)
Part 4: Institutional Subject Element B (pdf)
Part 5: Correction sheet re. maximum keystrokes of bachelor project (pdf)

2018 
Institutional part (pdf)
Overview over learning outcomes – distribution of national learning elements on semesters and exams (pdf)

2016 and 2017
Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)
Correction sheet for the Institutional part exam in Business Model (1st external) (pdf)

2014 and 2015
Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)