Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Årgang 2021

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf kommer i løbet af efteråret 2021)
Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf kommer i løbet af efteråret 2021)

Årgang 2020

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf)
Del 5: Rettelsesblad til lokal del vedr. afsnit 3.6: Lokalt fagelement: Designing your worklife, 2. semester – 5 ECTS (pdf)

Årgang 2019

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement – specialemodul og international sommerskole (pdf)
Del 5: Rettelsesblad vedr. omfang af bachelorprojekt (pdf)

Årgang 2018

Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Oversigt over læringsmål – de nationale fagelementer (pdf)
Rettelsesblad til del 3 (pdf)

Årgang 2016 og 2017

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad til institutionsdelen vedr. eksamen i Forretningsmodel (1. eksterne) (pdf)

Årgang 2014 og 2015

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)