Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi er en deltidsuddannelse til dig, der gerne vil arbejde som måleteknolog, måletekniker, kvalitets- og måletekniker - dvs. arbejde med måleteknik, måling, kalibrering og kvalitetssikring.

Uddannelsen er særlig oplagt for dig, der er smed, drift- eller procesoperatør, eller faglært inden for el.

Uddannelsen er ydermere relevant, hvis du har brug for at supplere din erhvervsakademiuddannelse f.eks. som laborant, procesteknolog eller miljøteknolog med specialiseret viden inden for måleteknologi.

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få adgang til uddannelsen via en individuel kompetencevurdering - se under adgangskrav eller spørg os hvordan.

Novo Nordisk A/S efterspørger løbende nye medarbejdere med måleteknologiske kvalifikationer, og vi vil gøre det i fremtiden. Derfor er Novo Nordisk A/S også én af initiativtagerne bag den nye akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. De kvalifikationer, du opnår via uddannelsen, gør dig til en attraktiv kandidat for vores virksomhed og for andre, som efterspørger medarbejdere inden for kvalitet og måleteknologi.

Ronny Ulrik Gregersen, afdelingsleder, Device Metrology, Novo Nordisk A/S

Få en kritisk sans for målinger

Uddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med kvalitet og måleteknologi i din virksomhed. Du får en kritisk sans for målinger, som er afgørende i mange virksomheder.

Som virksomhed får du en medarbejder, der efter hvert fag kommer hjem med frisk inspiration, der omsættes til værdi for virksomheden.

Når uddannelsen er afsluttet, har du en medarbejder, der kan sikre kvaliteten af måledata i både laboratorier og produktion, kan identificere de vigtige fejlkilder og kan kvalitetssikre laboratorieudstyr, måleudstyr og instrumenter.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi er en deltidsuddannelse, du typisk tager, mens du er i job. Den svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og så et afgangsprojekt, som du afslutter uddannelsen med. Vi anbefaler at tage fagene i den rækkefølge, du ser nedenfor.

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Brug for at få opfrisket studieteknik? 

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Grundlæggende måleteknik (5 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfag med konkret måleudstyr

Efter faget 'grundlæggende måleteknik' tager du et eller flere valgfag, hvor du arbejder med konkret måleudstyr:

Tryk- og temperaturmåling (10 ECTS)

Målinger af væskers egenskaber (10 ECTS)

pH- og koncentrationsmålinger (10 ECTS)

Masse-, volumen- og flowmålinger (5 ECTS)

Materialeprøvning (5 ECTS)

Miljømålinger (5 ECTS)

Geometriske målinger (10 ECTS)

Signalkæden (10 ECTS)

Kvalificering og validering (10 ECTS)

Efter det 1. obligatoriske fag og minimum ét valgfag med konkret måleudstyr tager du det 2. og 3. obligatoriske fag:

Drift og vedligehold af måleudstyr (10 ECTS)

Usikkerhedsbudget og procesforståelse (10 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi (pdf)

Video: Sådan er uddannelsen i kvalitet og måleteknologi (2:49 min.)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus i Viby J, hvis der ikke er angivet andet. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 03-11-2021 (Hillerød)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Startdato: 10-11-2021

Opstartsgaranti

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Miljømålinger

Startdato: 16-12-2021

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tryk- og temperaturmåling

Startdato: 08-02-2022

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 07-09-2022 (Hillerød)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

pH- og koncentrationsmålinger

Startdato: 14-09-2022

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 31-01-2023 (Viby J)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Drift og vedligehold af måleudstyr

Startdato: 07-02-2023

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Masse-, volumen-, og flowmåling

Startdato: 25-04-2023

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 06-09-2023 (Hillerød)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kvalificering og validering

Startdato: 13-09-2023

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Startdato: 20-09-2023

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Miljømålinger

Startdato: 15-11-2023

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 30-01-2024 (Viby J)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tryk- og temperaturmåling

Startdato: 06-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

pH- og koncentrationsmålinger

Startdato: 11-09-2024

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Drift og vedligehold af måleudstyr

Startdato: Forår 2025

Opstartsgaranti

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Masse-, volumen-, og flowmåling

Startdato: 22-04-2025

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kvalificering og validering

Startdato: 10-09-2025

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Startdato: 17-09-2025

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Miljømålinger

Startdato: 12-11-2025

Pris: 9.900 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Mie Boldsen Gaye

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Mie Boldsen Gaye

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6169