Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi er en deltidsuddannelse til dig, der gerne vil arbejde som måleteknolog, måletekniker, kvalitets- og måletekniker - dvs. arbejde med måleteknik, måling, kalibrering og kvalitetssikring.

Uddannelsen er særlig oplagt for dig, der er smed, drift- eller procesoperatør, eller faglært inden for el.

Uddannelsen er ydermere relevant, hvis du har brug for at supplere din erhvervsakademiuddannelse f.eks. som laborant, procesteknolog eller miljøteknolog med specialiseret viden inden for måleteknologi.

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få adgang til uddannelsen via en individuel kompetencevurdering - se under adgangskrav eller spørg os hvordan.

Video: Sådan er uddannelsen i kvalitet og måleteknologi (2:49 min.)

Få en kritisk sans for målinger

Uddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med kvalitet og måleteknologi i din virksomhed. Du får en kritisk sans for målinger, som er afgørende i mange virksomheder.

Som virksomhed får du en medarbejder, der efter hvert fag kommer hjem med frisk inspiration, der omsættes til værdi for virksomheden.

Når uddannelsen er afsluttet, har du en medarbejder, der kan sikre kvaliteten af måledata i både laboratorier og produktion, kan identificere de vigtige fejlkilder og kan kvalitetssikre laboratorieudstyr, måleudstyr og instrumenter.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

  • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
  • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
  • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
  • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
  • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
  • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Novo Nordisk A/S efterspørger løbende nye medarbejdere med måleteknologiske kvalifikationer, og vi vil gøre det i fremtiden. Derfor er Novo Nordisk A/S også én af initiativtagerne bag den nye akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. De kvalifikationer, du opnår via uddannelsen, gør dig til en attraktiv kandidat for vores virksomhed og for andre, som efterspørger medarbejdere inden for kvalitet og måleteknologi.

Ronny Ulrik Gregersen, afdelingsleder, Device Metrology, Novo Nordisk A/S

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi er en deltidsuddannelse, du typisk tager, mens du er i job. Den svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og så et afgangsprojekt, som du afslutter uddannelsen med. Vi anbefaler at tage fagene i den rækkefølge, du ser nedenfor.

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Obligatoriske fag

1. fag: Grundlæggende måleteknik (5 ECTS)

Efter det 1. obligatoriske fag og minimum ét valgfag med konkret måleudstyr tager du det 2. og 3. obligatoriske fag:

2. fag: Drift og vedligehold af måleudstyr (10 ECTS)

3. fag: Usikkerhedsbudget og procesforståelse (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag med konkret måleudstyr

Når du har gennemført det 1. obligatoriske fag 'grundlæggende måleteknik' skal du tage et eller flere valgfag, hvor du arbejder med konkret måleudstyr:

Tryk- og temperaturmåling (10 ECTS)

Målinger af væskers egenskaber (10 ECTS)

pH- og koncentrationsmålinger (10 ECTS)

Masse-, volumen- og flowmålinger (5 ECTS)

Materialeprøvning (5 ECTS)

Miljømålinger (5 ECTS)

Geometriske målinger (10 ECTS)

Signalkæden (10 ECTS)

Kvalificering og validering (10 ECTS)

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  1. En relevant erhvervsuddannelse*
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus i Viby J, hvis der ikke er angivet andet.

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 30-01-2024 (Viby J)

Pris: 9.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tryk- og temperaturmåling

Startdato: 06-02-2024

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Miljømålinger

Startdato: 23-04-2024

Pris: 10.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 04-09-24 (Hillerød)

Pris: 9.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Drift og vedligehold af måleudstyr

Startdato: 11-09-2024

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

pH- og koncentrationsmålinger

Startdato: 04-02-2025

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Geometriske målinger (GPS)

Startdato: 25-02-2025

Pris: 15.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Masse-, volumen-, og flowmåling

Startdato: 22-04-2025

Pris: 10.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Startdato: 10-09-2025

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Materialeprøvning

Startdato: 05-11-2025

Pris: 9.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tryk- og temperaturmåling

Startdato: 03-02-2026

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Kvalificering og validering

Startdato: 24-02-2026

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Drift og vedligehold af måleudstyr

Startdato: 09-09-2026

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

pH- og koncentrationsmålinger

Startdato: 09-02-2027

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Kontakt

Helene Iversen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Helene Mølgaard Iversen

administrativ koordinator

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6169