Jordbrugsteknolog med speciale i jordbrugsøkonomi og ledelse: Agro business manager

2-årig videregående uddannelse, der retter sig mod etablering og ledelse inden for jordbrug

Gennem uddannelsen udvikler du dine personlige lederegenskaber i konkrete projektsammenhænge. Du får en solid teoretisk ballast inden for økonomi, organisation og ledelse, netværk og samarbejde, kommunikation, strategiudvikling og markedsføring. Undervisningen er tilrettelagt, så teorien kommer i anvendelse, og du oparbejder en solid faglig værktøjskasse.

Se video, hvor den specialeansvarlige fortæller om specialet

Bliv leder af en jordbrugsvirksomhed i udvikling

Uddannelsen er for dig, der har lyst til at drive jordbrugsvirksomhed ud fra et forretningsmæssigt perspektiv med vægt på menneskelige relationer. Du ser dig selv som kommende daglig leder af en virksomhed i udvikling med fokus på nytænkning. Uddannelsen giver dig adgang til at blive professionsbachelor på 1½ år eller læse videre på HD 2. del - med mulighed for videre akademisk uddannelse. 

Uddannelsen forudsætter, at du har praktisk indsigt i jordbruget. Det er en fordel, at du har ledelseserfaring, men det er ikke nødvendigt.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 4 semestre, hvor du får en bred viden om ledelse af virksomheder. Mellem 2 og 3. semester skal du i international ledelsespraktik, og på 4. semester skal du i 8 ugers praktik i en selvvalgt virksomhed.

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

Sparring
Studiesamtale
Holdet som team

Ledelse
Ledelse
Organisation
Lean

Øvrige fag
Erhvervsøkonomi
Analyse og budget
Produktionsanalyse
Økonomistyring
Statistik

Sparring
Erhvervsmentor
Personlig coaching
Holdet som team

Ledelse
Personaleledelse
Personlig lederudvikling
Personligt netværk og networking
Strategisk kompetenceudvikling

Øvrige fag
Miljø- og ressourceoptimering
Budgettering
Strategi
Samfundsøkonomi
Etablering
Samarbejdende værdikæder
Økonomistyring
Bæredygtighed

Sparring
Erhvervsmentorsamarbejde
Personlig coaching

Ledelse

Virksomhedsophold i udlandet
Value chain development
Projektledelse
Forretningsudvikling 
Forandringsledelse

Øvrige fag
Formidling
Erhvervsret

Erhvervsmentorsamarbejde

Praktik

Afsluttende eksamensprojekt

Action Learning

”Action Learning” er en læringsproces, hvor du lærer ved at arbejde praktisk med teorien. Du kommer til at forholde dig til virkelige problemer og reflektere over virkningerne af dine løsninger.Når du skal lære om ledelse, så skal du have mere end viden og håndsværksmæssige færdigheder. Du skal også:

  • forstå, hvad det vil sige at arbejde med mennesker
  • lære at tænke anderledes, at handle anderledes og udvikle nye holdninger
  • udvikle nye adfærdsmønstre
  • reflektere over dine egne værdier og antagelser
  • vurdere modsætninger og tackle dilemmaer.

Mentor

Uddannelsen har tilknyttet mentorer fra erhvervslivet. Du skal i løbet af uddannelsen sparre med og løse opgaver for din mentor. Her vil du opleve praksisnær feedback, og du vil blive guidet omkring karrieremuligheder og fokuspunkter på uddannelsen. Mentorordningen er en unik mulighed for, at du kan afprøve teorien i praksis.

Individuel coaching

Fra starten af uddannelsen arbejder du med din personlige lederudvikling. Med udgangspunkt i projekterne på uddannelsen og din personlige lederprofil får du løbende individuel coaching og sparring.

Økonomisk værktøjskasse

Uddannelsen giver dig et teoretisk økonomisk grundlag på akademiniveau. Du får desuden en praktisk værktøjskasse i form af regneark og modeller, så du selvstændigt, hurtigt og effektivt kan udarbejde økonomiske overslag, budgetter og finansieringsberegninger.

Ledelses-værktøjskasse

Ud over teoretisk viden om ledelse på akademiniveau får du en praktisk værktøjskasse med: 360-grades feedback, strategisk kompetenceprofil, Garuda fokus og kompetenceprofil, projektstyringsværktøjer, modeller til situationsbestemt ledelse, kommunikation og motivation, business model canvas, leanværktøjer og designmodeller til at håndtere udvikling og forandringer.

Praktik

Praktikken er delt i to. Mellem 2. og 3. semester skal du i international ledelsespraktik. På 4. semester skal du i 8 ugers praktik i en selvvalg virksomhed.

Praktikken kan bruges på rigtig mange områder - her et par eksempler:

  • Praktik på en stor jordbrugsvirksomhed i fx Østeuropa, USA, EU eller Kina
  • Afprøvning af glidende generationsskifte ved en tidligere arbejdsgiver,
  • Innovationsprojekt – et afsæt for etablering af egen virksomhed.

Praktikken danner normalt afsæt for det afsluttende eksamensprojekt, hvor du skal arbejde med et selvvalgt emne. Med praktikken og det afsluttende eksamensprojekt kan du tone din uddannelse, i den retning du ønsker.

Jobmuligheder

Dimittenderne fra jordbrugsteknolog med speciale i agro business management er efterspurgte, og arbejdsgiverne er rigtig glade for den viden og de kompetencer, de tilfører virksomheden.

Læs her, hvad HR-chef, Sofie Hammerskov, fra Axzon-koncernen og afdelingsdirektør, Michael Haahr Andersen, fra Jyske Banks landbrugsafdeling i Ribe siger:

Hos fødevarekoncernen Axzon med over 40.000 svin og 2.500 ansatte, er der stor interesse for praktikanter og input fra danske landbrugsstuderende på overbygninger, fortæller HR-chef Sofie Hammerskov fra den danskbaserede, internationale Axzon-koncern, som består af Danosha i det vestlige Ukraine og Poldanor i Polen samt tilsvarende DanInvest i Rusland og Prime Food-slagteriet i Polen.

”Den ledelsesvinkel, som de foreløbig syv ’agro business managere’, der har været i ledelsespraktik hos os er kommet med, er både vigtig og relevant,” siger hun og tilføjer:

”Det er rigtig værdifuldt, at det er nogle, som samtidig med, at de har rod i og interesse for landbruget, også interesserer sig for ledelse. Disse praktikanter ser bredt på tingene. Ud over at vide, hvordan grisene skal fodres, så er de meget optaget af at få teams’ene til at virke – altså hvordan man sikrer motivation, opbygger et team og arbejder med forskellige og mange typer af folk. De kommer med nogle kompetencer for ledelse og forretningsudvikling, og det er en af de helt store eksportmuligheder for Danmark. Og sammen med den landbrugstekniske faglighed, er det noget af det, der gør en dansker i større organisationer meget værdifuld,” siger HR-chef Sofie Hammerskov fra Axzon.

Hos Jyske Banks landbrugsafdeling i Ribe arbejder en jordbrugsteknolog med speciale i agro business management fra Erhvervsakademi Aarhus som erhvervsrådgiver. Jyske Banks afdelingsdirektør Michael Haahr Andersen fortæller, at han ansatte Rasmus Gramkow Pedersen pga. hans personlighed og gode energi.

Banken ansætter ellers helst finansuddannede, men jordbrugsteknologen har til fulde indfriet forventningerne, og hans specielle kompetencer supplerer finanskompetencerne rigtig godt, siger Michael Haahr Andersen.

”Han får meget stor ros og gør det stjernegodt. Fagligt er han i orden og så formår han at omsætte tingene i praksis. Over år tror jeg, at vi vil ansætte flere af hans slags.”

Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Leif Vindum Andersen

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Leif Vindum Andersen

lektor og studieretningskoordinator

Mail: lva@eaaa.dk

Telefon: 7228 6424