Studietilfredshed

En vigtig del af arbejdet med kvalitet på Erhvervsakademi Aarhus er studietilfredshedsmålinger, der viser de studerendes tilfredshed med uddannelsen eller faget, undervisningen og underviserne samt med vores faciliteter.

Derfor gennemfører vi både en årlig studentertrivselsundersøgelse, som er fælles på tværs af erhvervsakademier på landsplan, samt en underviserevaluering der er lokalt forankret. Resultaterne af disse undersøgelser peger på relevante indsatsområder, hvor vi kan blive endnu bedre.

Du kan læse mere om undersøgelserne, metoderne samt resultaterne for undersøgelserne de seneste tre år i menuerne herunder

Studentertrivselsundersøgelsen

Underviserevaluering