Studietilfredshed

Vi gennemfører en årlig studentertrivselsundersøgelse og en række evalueringer. 

En vigtig del af vores arbejdet med udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus foregår er studietilfredshedsmålinger gennem de evalueringer, vi gennemfører, der viser hvor de studerendes får mulighed for at blive hørt og give deres mening til kende om forskellige forhold, fx omkring deres tilfredshed med uddannelsen eller faget, undervisningen og underviserne samt med vores faciliteter.

Derfor gennemfører vi hvert år både en årlig studentertrivselsundersøgelse og en række evalueringer. Nogle evalueringer som er fælles på tværs af erhvervsakademier på landsplan (Ennova-undersøgelsen for deltidsuddannelserne samt Danmarks Studieundersøgelse for fuldtidsuddannelserne), samt mens andre evalueringer, så som en vores underviserevaluering, der er lokalt forankret.

Resultaterne af disse undersøgelser bruger vi til at peger på relevante indsatsområder, hvor vi kan blive endnu bedre.

Du kan læse mere om undersøgelserne, metoderne samt resultaterne for undersøgelserne de seneste tre år i menuerne herunder.

Danmarks Studieundersøgelse - for vores videregående uddannelser på fuldtid

Underviserevaluering - for vores videregående uddannelser på fuldtid

Tilfredshedsundersøgelser - for vores efteruddannelser og kurser på deltid