HR-fag på diplomniveau

Enkeltfag på diplomniveau for dig, der ønsker et stærkt teoretisk fundament og nye perspektiver, som du kan anvende direkte i dit arbejde. HR-fagene giver i kombination med ledelsesfag et godt fundament for at varetage en rolle som HR Business Partner.

Vi tilbyder tre HR-fag på diplomniveau:

Derfor skal du tage et HR-fag på diplomniveau

Med HR-fagene på diplomniveau får du:

 • viden om forskellige perspektiver på HR og indsigt i, hvordan du kan koble disse perspektiver til din egen HR-praksis
 • træning, teoretisk og organisatorisk indsigt, så du på et styrket grundlag kan løse opgaver som intern konsulent
 • styrket din evne til at samtænke ledelse og HR på såvel strategisk som operativt niveau
 • mulighed for at netværke med andre HR-aktører på tværs af brancher.

Få en uddannelse med både HR- og ledelsesperspektiv

Alt afhængigt af dine ønsker og behov kan du vælge at tage et enkelt fag, et forløb, du selv sammensætter, eller en hel uddannelse.

Ønsker du en hel diplomuddannelse, kan du tage en diplom i ledelse med specialisering i HR. Det gør du ved at vælge de valgfag, der styrker dig inden for de centrale HR-discipliner

En diplomuddannelse i ledelse med specialisering i HR giver et godt fundament for at varetage HR-funktioner som HR Business Partner, HR-manager eller lignende.

Jeg har fået en indsigt i lederens dilemmaer og rolle og er blevet mere bevidst om min egen rolle som konsulent.

Inge-Marie Christensen Blome, Personalekonsulent, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsens opbygning

Hvis du ønsker en hel diplomuddannelse, tager du ledelsesfagene sammen med ledere. På denne måde får du en uddannelse med både HR- og ledelsesperspektiv. Læs mere om diplomuddannelsen i ledelse

Uddannelsen består af tre HR-fag og tre fagområder med fokus på ledelse samt et afgangsprojekt. Uddannelsens fleksible opbygning giver dig flere muligheder. Du kan også vælge at tage HR-fagene som enkeltstående efteruddannelse.

Du vælger selv, i hvilken rækkefølge du tager fagene. Du afslutter med at skrive et afgangsprojekt – og efter endt uddannelse har du mulighed for at læse videre på masterniveau.

HR-fag

Human Resource Management (5 ECTS)

Ledelse og facilitering (5 ECTS)

Coaching i ledelse og HR (5 ECTS)

Ledelsesfag

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Sådan arbejder vi

Projektarbejde, erfaringsudveksling og konkrete problemstillinger er en væsentlig del af undervisningen. På uddannelsen arbejder du med aktuelle HR-opgaver fra din egen dagligdag, og du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. Du vælger selv konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag. På denne måde bliver teorien omsat til praktiske eksempler, og du får anvendelige løsninger med hjem, som du kan implementere med det samme.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Du kan dog også blive optaget, hvis du opfylder alle disse 3 kriterier:

 • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
 • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. 

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

HR-fag

Human Resource Management

Startdato: 15-09-2022

Pris: 9.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Ledelse og facilitering

Startdato: 01-12-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Ledelsesfag

Afgangsprojekt

Startdato: 08-08-2022

Pris: 15.200 kr.

Læs mere

Det personlige lederskab og forandring

Startdato: 23-08-2022

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Organisation, udvikling og samskabelse

Startdato: 14-09-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Startdato: 22-11-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Du har også mulighed for at vælge et valgfag fra diplomuddannelsen i ledelse.

Kontakt

Helle Lie

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Helle Lie

kursussekretær

Mail: heli@eaaa.dk

Telefon: 7228 6103

Lars Ross Petersen

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Lars Ross Petersen

chefkonsulent

Mail: lrpe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6119