Natur og jordbrugsproduktion

Niveau

Professionsbacheloruddannelse

ECTS

210

Varighed

3½ år

Studiestart

August

Søg ind nu
Professionsbachelor I Natur Og Jordbrugsproduktion

Få biologisk grundviden og stærke kompetencer inden for planteproduktion, husdyrproduktion, bæredygtighed og økonomi.

Brænder du for at arbejde med natur og produktion af fødevarer? Vil du bidrage til den grønne omstilling inden for jordbruget? Så er professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion noget for dig.

Uddannelsen tager 3½ år og findes kun her i Aarhus.

Uddannelsen giver adgang til kandidatstudie.

Hør Katharina fortælle om uddannelsen

Kom til infomøde 2. maj 2024

Besøg os og hør om vores 28 videregående uddannelser med studiestart i august 2024. Stil spørgsmål til undervisere, studerende og vejledere - og bliv klogere på dit studievalg.

Se program og sted her

Grøn omstilling kræver ny faglighed

På Erhvervsakademi har vi i mange år på jordbrugsteknologuddannelsen uddannet en meget stor del af plante- og husdyrrådgiverne i jordbruget – og det vil vi fortsat gøre.

Den grønne omstilling i jordbruget stiller imidlertid krav om nye fagligheder. Derfor har vi samarbejde med erhvervet udviklet denne nye uddannelse.

Den nye uddannelse er udviklet for at imødekomme de stigende faglige krav i branchen til bl.a. en klima- og miljøvenlig produktion.

Samtidig skal uddannelsen løse de problemer der er med mangel på rådgivere og videnspersoner tilknyttet jordbrugsproduktion.

Du får en særlig attraktiv profil, hvor du får en faglig specialisering indenfor husdyr eller planter med en dyb og solid faglig indsigt i biologiske sammenhænge.

Du får en uddannelse der placerer sig lige der, hvor fremtidens grønne udvikling skal ske - i samspillet mellem natur og produktion.

Du får evnen til at gøre en forskel i jordbrugets grønne omstilling ved at have både forretningsforståelse og viden om bæredygtighed.

Du får forståelse for både en grøn og en økonomisk bundlinje og evnen til at navigere mellem dem.

Hør Emil og Katharina fortælle om at studere på natur og jordbrugsproduktion

Få adgang til et utal af spændende jobmuligheder inden for jordbruget

Rådgivning, produktionskonsulent, undervisning, analyse og optimering, forsøgsarbejde, udvikling, teknisk salg og markedsføring, myndighedsbehandling, kontrol og tilsyn.

Sådan lyder nogle af de mange jobfunktioner, du som nyuddannet kan påtage dig.

Som professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion vil du typisk komme til at arbejde inden for privat og offentlig naturforvaltning, i fødevare- eller jordbrugsproduktion eller i erhvervsorganisationer, hvor du vil kunne varetage komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver.

Som rådgiver og underviser får du en nøglerolle i den grønne omstilling inden for jordbruget. Rådgivere og undervisere er afgørende for sektorens videndeling fra forskning til primærerhverv – og dermed afgørende for at gennemføre de vigtige grønne tilpasninger.

Specialisering: Vælg planteproduktion eller husdyrproduktion

Uddannelsen har to studieretninger: Planteproduktion og husdyrproduktion.

På ’planteproduktion’ kan du specialisere dig inden for landbrugsområdet eller gartneri.

På ’husdyrproduktion’ kan du specialisere dig inden for hest, gris eller kvæg.

På studiet er cirka halvdelen af tiden fagspecialiseret undervisning.

Du kan derudover - fx med dit valg af praktiksted og bachelorprojekt - specialisere dit studie lige derhen, hvor du har den største interesse og det største engagement.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Business og vandteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Business og vandteknologi

Lær markedsføring og salg i vandbranchen og vær med til at løse verdens vand-issues. Ny uddannelse - kun i Aarhus.

Business og vandteknologi
Jordbrugsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Jordbrugsteknolog

Bliv specialist inden for miljø og natur, jordbrugsøkonomi og driftsledelse, husdyrproduktion, landskab og anlæg og planteproduktion.

Jordbrugsteknolog
Miljøteknologi
Akademiuddannelse

Miljøteknologi

En deltidsuddannelse til dig, der gerne vil arbejde med miljøteknologiske problemstillinger i relation til industri, vand og jord.

Miljøteknologi
Urban landskabsingeniør
Professionsbacheloruddannelse

Urban landskabsingeniør

Lær at skabe gode byrum med en grøn ingeniøruddannelse. Bliv skarp på bl.a. klimahåndtering, rekreative områder og biodiversitet.

Urban landskabsingeniør

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion består af syv semestre.

Uddannelsen består af en fællesdel, en branchespecialisering, to praktikforløb og et bachelorprojekt.

Få overblik over fag og temaer på uddannelsen pr. semester

Sådan er undervisningen og hverdagen på studiet

Hos os giver undervisningen mening. Undervisningen er projektbaseret, og vi bringer den faglige og teoretiske viden i spil i praksisnære problemstillinger. Du styrker din faglighed ved at analysere aktuelle udfordringer eller situationer i landbruget og dets følgeerhverv og argumentere for dine kreative løsningsforslag – som du ofte er kommet frem til sammen med dine medstuderende og i tæt dialog med underviserne. Hos os anvendes teori til at skabe mening i praksis.

Undervisningen er sammensat af dialogbaseret undervisning på dit hold, projektarbejde i grupper, feedback fra vejledere og medstuderende, virksomhedsbesøg, studieture og faglige arrangementer for alle studerende på erhvervsakademiet.

Vi støtter dig i at blive en professionel studerende, der kan planlægge og styre dine studieaktiviteter på egen hånd. Så får du et højt studieudbytte, et godt studieliv og solide personlige egenskaber, der kan sikre dig et job som nyuddannet.

Mere end 60 pct. af de jordbrugsteknologer, der uddannes i landet, uddannes her i Aarhus. Som studerende hos os bliver du derfor en del af et stort, fagligt campus-miljø med mange forskellige jordbrugsspecialer.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i natur og jordbrugsproduktion på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Der er frit optag på uddannelsen. Det betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget.

Specialet på uddannelsen vælges, når du ansøger på optagelse.dk.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 4. og 6. semester skal du i praktik i en eller flere virksomhed(er).

På 7. semester skriver du dit afsluttende bachelorprojekt, der tit tager udgangspunkt i en problemstilling fra din praktik.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde, og det målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion bliver du en eftertragtet medarbejder i kommuner, virksomheder, organisationer og landbrugets rådgivningsforeninger.

Her kan du se eksempler på jobtitler.

  • Rådgiver i fx Landbrugsstyrelsen
  • Kontrollør i fx Landbrugsstyrelsen
  • Underviser på EUD-uddannelser indenfor landbrug og gartneri
  • Landbrugsrådgiver
  • Miljørådgiver
  • Salgskonsulent i fx grovvarebranchen

Tag mere uddannelse

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Kandidat i agrobiologi (Aarhus Universitet)

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv - som studerende på Sønderhøj 

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby J station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et nyt uddannelseshus, der blev indviet i 2018.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her