Professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion

Få biologisk grundviden og stærke kompetencer inden for planteproduktion, husdyrproduktion, bæredygtighed og økonomi.

Brænder du for at arbejde med natur og produktion af fødevarer? Vil du bidrage til den grønne omstilling inden for jordbruget? Så er professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion noget for dig.

Uddannelsen tager 3½ år og findes kun her i Aarhus.

Uddannelsen giver adgang til kandidatstudie.

Der er studiestart på uddannelsen i august.

Grøn omstilling kræver ny faglighed

På Erhvervsakademi har vi i mange år på jordbrugsteknologuddannelsen uddannet en meget stor del af plante- og husdyrrådgiverne i jordbruget – og det vil vi fortsat gøre.

Den grønne omstilling i jordbruget stiller imidlertid krav om nye fagligheder. Derfor har vi samarbejde med erhvervet udviklet denne nye uddannelse.

Den nye uddannelse er udviklet for at imødekomme de stigende faglige krav i branchen til bl.a. en klima- og miljøvenlig produktion.

Samtidig skal uddannelsen løse de problemer der er med mangel på rådgivere og videnspersoner tilknyttet jordbrugsproduktion.

Du får en særlig attraktiv profil, hvor du får en faglig specialisering indenfor husdyr eller planter med en dyb og solid faglig indsigt i biologiske sammenhænge.

Du får en uddannelse der placerer sig lige der, hvor fremtidens grønne udvikling skal ske - i samspillet mellem natur og produktion.

Du får evnen til at gøre en forskel i jordbrugets grønne omstilling ved at have både forretningsforståelse og viden om bæredygtighed.

Du får forståelse for både en grøn og en økonomisk bundlinje og evnen til at navigere mellem dem.

Få adgang til et utal af spændende jobmuligheder inden for jordbruget

Rådgivning, produktionskonsulent, undervisning, analyse og optimering, forsøgsarbejde, udvikling, teknisk salg og markedsføring, myndighedsbehandling, kontrol og tilsyn.

Sådan lyder nogle af de mange jobfunktioner, du som nyuddannet kan påtage dig.

Som professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion vil du typisk komme til at arbejde inden for privat og offentlig naturforvaltning, i fødevare- eller jordbrugsproduktion eller i erhvervsorganisationer, hvor du vil kunne varetage komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver.

Som rådgiver og underviser får du en nøglerolle i den grønne omstilling inden for jordbruget. Rådgivere og undervisere er afgørende for sektorens videndeling fra forskning til primærerhverv – og dermed afgørende for at gennemføre de vigtige grønne tilpasninger.

Specialisering: Vælg planteproduktion eller husdyrproduktion

Uddannelsen har to studieretninger: Planteproduktion og husdyrproduktion.

På ’planteproduktion’ kan du specialisere dig inden for landbrugsområdet eller gartneri.

På ’husdyrproduktion’ kan du specialisere dig inden for hest, gris eller kvæg.

På studiet er cirka halvdelen af tiden fagspecialiseret undervisning.

Du kan derudover - fx med dit valg af praktiksted og bachelorprojekt - specialisere dit studie lige derhen, hvor du har den største interesse og det største engagement.

Uddannelsen

Professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion består af syv semestre.

Uddannelsen består af en fællesdel, en branchespecialisering, to praktikforløb og et bachelorprojekt.

Få overblik over fag og temaer på uddannelsen pr. semester

Tema: Biologiske grundfag

Fag indenfor din studieretning (planter eller husdyr)

Valgfag 

Tema: Produktionsfag og økonomi

Praktik

Tema: Bæredygtighed, produktion og natur

Valgfag

Tema: Grøn forretningsudvikling

Fag indenfor din studieretning (planter eller husdyr)

Praktik

Bachelorprojekt

Sådan er undervisningen og hverdagen på studiet

Hos os giver undervisningen mening. Undervisningen er projektbaseret, og vi bringer den faglige og teoretiske viden i spil i praksisnære problemstillinger. Du styrker din faglighed ved at analysere aktuelle udfordringer eller situationer i landbruget og dets følgeerhverv og argumentere for dine kreative løsningsforslag – som du ofte er kommet frem til sammen med dine medstuderende og i tæt dialog med underviserne. Hos os anvendes teori til at skabe mening i praksis.

Undervisningen er sammensat af dialogbaseret undervisning på dit hold, projektarbejde i grupper, feedback fra vejledere og medstuderende, virksomhedsbesøg, studieture og faglige arrangementer for alle studerende på erhvervsakademiet.

Vi støtter dig i at blive en professionel studerende, der kan planlægge og styre dine studieaktiviteter på egen hånd. Så får du et højt studieudbytte, et godt studieliv og solide personlige egenskaber, der kan sikre dig et job som nyuddannet.

Mere end 60 pct. af de jordbrugsteknologer, der uddannes i landet, uddannes her i Aarhus. Som studerende hos os bliver du derfor en del af et stort, fagligt campus-miljø med mange forskellige jordbrugsspecialer.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i natur og jordbrugsproduktion på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten biologi C eller kemi C.

 • Dyrepasser
 • Landbrugsuddannelsen
 • Produktionsgartner
 • Væksthusgartner

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten biologi C eller kemi C.

Har du en 3-årig erhvervsuddannelse? Så kontakt vores studie- og karrierevejledning og hør mere om mulighederne for dispensation.

Som jordbrugsteknolog med speciale i enten husdyrproduktion eller planteproduktion kan du efter 3. semester søge ind på professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion. Du opnår 1½ års merit (1.-3. semester) og kan dermed blive professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion på kun 2 år.

Da vi starter de første hold på professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion i august 2023, tilbyder vi først denne overgangsordning fra og med januar 2025.

Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter karaktergennemsnit.

Hvis du bliver optaget, kan du få SU i juli og august.

Ansøgning bliver tilgængelig her på siden i efteråret 2024.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Der er frit optag på uddannelsen. Det betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget. Du kan også søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart.

Specialet på uddannelsen vælges, når du ansøger på optagelse.dk.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed.

På 7. semester skriver du dit afsluttende bachelorprojekt, der tit tager udgangspunkt i en problemstilling fra din praktik.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde, og det målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion bliver du en eftertragtet medarbejder i kommuner, virksomheder, organisationer og landbrugets rådgivningsforeninger.

Her kan du se eksempler på jobtitler.

 • Rådgiver i fx Landbrugsstyrelsen
 • Kontrollør i fx Landbrugsstyrelsen
 • Underviser på EUD-uddannelser indenfor landbrug og gartneri
 • Landbrugsrådgiver
 • Miljørådgiver
 • Salgskonsulent i fx grovvarebranchen

Tag mere uddannelse

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Kandidat i agrobiologi (Aarhus Universitet)

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj 

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby J station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et nyt uddannelseshus, der blev indviet i 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder