Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion klæder dig og din virksomhed på til at udnytte de nye muligheder og foretage de nødvendige omstillinger.

Virksomheder og organisationer er i stigende grad udsat for hastige forandringer i markeder og teknologier. Denne efteruddannelse kvalificerer dig til at arbejde med udvikling, ledelse og forandring i din virksomhed.

Tag ansvar for virksomhedens udvikling og innovation

Uddannelsen giver dig værktøjer til, hvordan du styrer og skaber innovative udviklingsprocesser. Du lærer at lede projekter, og du bliver trænet i at vurdere og realisere de gode ideer i praksis.

Uddannelsen er både målrettet til medarbejdere og ledere, der arbejder med virksomhedens udviklings- og innovationsopgaver - eller som gerne vil arbejde med dem, så I står stærkere i et foranderligt marked.

Som faglært har du adgang til uddannelsen - og er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan under adgangskrav.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

 • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
 • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
 • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
 • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
 • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
 • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Den består af obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.

Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse, men begrænset mulighed for selv at vælge valgfag. Du kan også tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Uddannelsen kan tones i to retninger, innovation eller produktion. I Aarhus har vi specialiseret os i innovation, så vi kun udbyder den retning.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Obligatoriske fag

Projektledelse (10 ECTS)

Værdikæden i praksis (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Retningsbestemte fag: Innovation

Innovation i praksis (10 ECTS)

Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)

Valgfag

Iværksætteri i praksis (10 ECTS)

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)

Kvalitetsstyring i praksis (5 ECTS)

Vil du have uddannelsen med fokus på ledelse, anbefaler vi dette valgfag fra akademiuddannelsen i ledelse:

Ledelse i praksis (10 ECTS)

Vi anbefaler også nedenstående fag fra akademiuddannelsen i international transport og logistik:

Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)

Optimering af forretningsprocesser (10 ECTS)

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have foretaget en realkompetencevurdering i forhold til at få adgang til den konkrete uddannelse, du ønsker optagelse på.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Mange fag kan både tages som dag- eller aftenundervisning. Det kan du se under hvert enkelt fag.

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
Viby J

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Afgangsprojekt - innovation, produkt og produktion

Startdato: 06-02-2023

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Værdikæden i praksis

Startdato: 06-02-2023

Opstartsgaranti

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9:00-15:30

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 20-02-2023

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Kvalitetsstyring i praksis

Startdato: 27-04-2023

Pris: 5.300 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 04-09-2023

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 06-09-2023

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 12-10-2023

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Kontakt

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

administrativ koordinator

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102