Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion klæder dig og din virksomhed på til at udnytte de nye muligheder og foretage de nødvendige omstillinger.

Virksomheder og organisationer er i stigende grad udsat for hastige forandringer i markeder og teknologier. Denne efteruddannelse kvalificerer dig til at arbejde med udvikling, ledelse og forandring i din virksomhed.

Tag ansvar for virksomhedens udvikling og innovation

Uddannelsen giver dig værktøjer til, hvordan du styrer og skaber innovative udviklingsprocesser. Du lærer at lede projekter, og du bliver trænet i at vurdere og realisere de gode ideer i praksis.

Uddannelsen er både målrettet til medarbejdere og ledere, der arbejder med virksomhedens udviklings- og innovationsopgaver - eller som gerne vil arbejde med dem, så I står stærkere i et foranderligt marked.

Som faglært har du adgang til uddannelsen - og er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan under adgangskrav.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tage en hel uddannelse, et enkelt fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Den består af fem obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.

Uddannelsen kan tones i to retninger, innovation eller produktion. I Aarhus har vi specialiseret os i innovation, så vi kun udbyder den retning. Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse, men begrænset mulighed for selv at vælge valgfag. Du kan også vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Brug for at få opfrisket studieteknik? 

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Projektledelse (10 ECTS)

Værdikæden i praksis (10 ECTS)

Retningsbestemte fag

Innovation

Innovation i praksis (10 ECTS)

Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)

Valgfag

Anvendt økonomi (5 ECTS)

Organisering (5 ECTS)

Iværksætteri i praksis (10 ECTS)

Product management (5 ECTS)

Tværfagligt samarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)

Vil du have en akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion med fokus på ledelse, anbefaler vi dette valgfag fra akademiuddannelsen i ledelse:

Ledelse i praksis (10 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan blive optaget direkte på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, hvis du opfylder adgangskravene, eller du kan blive optaget ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Mange fag kan både tages som dag- eller aftenundervisning. Det kan du se under hvert enkelt fag. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Projektledelse

Startdato: 26-08-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 8.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 07-09-2020

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Aften

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 21-10-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 8.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser

Startdato: 23-10-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 4.800 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 02-02-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 8.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Konceptudvikling og forretningsmodeller

Startdato: 09-02-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 10-02-2021

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: 17.30-20.00

Læs mere

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

kursussekretær

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102