Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion klæder dig og din virksomhed på til at udnytte de nye muligheder og foretage de nødvendige omstillinger.

Virksomheder og organisationer er i stigende grad udsat for hastige forandringer i markeder og teknologier. Denne efteruddannelse kvalificerer dig til at arbejde med udvikling, ledelse og forandring i din virksomhed.

Tag ansvar for virksomhedens udvikling og innovation

Uddannelsen giver dig værktøjer til, hvordan du styrer og skaber innovative udviklingsprocesser. Du lærer at lede projekter, og du bliver trænet i at vurdere og realisere de gode ideer i praksis.

Uddannelsen er både målrettet til medarbejdere og ledere, der arbejder med virksomhedens udviklings- og innovationsopgaver - eller som gerne vil arbejde med dem, så I står stærkere i et foranderligt marked.

Som faglært har du adgang til uddannelsen - og er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan under adgangskrav.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Den består af obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.

Uddannelsen kan tones i to retninger, innovation eller produktion. I Aarhus har vi specialiseret os i innovation, så vi kun udbyder den retning. Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse, men begrænset mulighed for selv at vælge valgfag. Du kan også tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Brug for at få opfrisket studieteknik? 

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Projektledelse (10 ECTS)

Værdikæden i praksis (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Retningsbestemte fag: Innovation

Innovation i praksis (10 ECTS)

Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)

Valgfag

Iværksætteri i praksis (10 ECTS)

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)

Hvis du vil have en akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion med fokus på ledelse, anbefaler vi dette valgfag fra akademiuddannelsen i ledelse:

Ledelse i praksis (10 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan blive optaget direkte på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, hvis du opfylder adgangskravene, eller du kan blive optaget ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Mange fag kan både tages som dag- eller aftenundervisning. Det kan du se under hvert enkelt fag. 

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Iværksætteri i praksis

Startdato: 29-08-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandage 17.30-21.00

Læs mere

Konceptudvikling og forretningsmodeller

Startdato: 30-08-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdage 17.30-21.00

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 01-09-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 05-09-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 24-10-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

kursussekretær

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102