Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget lærer du at udarbejde og anvende konkrete usikkerhedsbudgetter. Udarbejdelse og anvendelse skal ske på grundlag af en forståelse af den proces og det udstyr/anlæg, som målingen foregår i.

Indhold

  • Identifikation af fejlkilder
  • Procesforståelse, herunder diagrammer (PI-diagrammer, maskindiagrammer eller lignende procesdokumentation)
  • Usikkerhedsbudgetter, herunder fejltyper, korrelation og fordelinger og statistik
  • Anvendelse af leverandøroplysninger og -datablade samt klassificering af udstyr i målekæden
  • Tolerancer og anvendelse af resultatet af usikkerhedsbudgettet

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'usikkerhedsbudget og procesforståelse', kan du:

  • håndtere situationer inden for opstilling og anvendelse af usikkerhedsbudgetter
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med opstilling og anvendelse af usikkerhedsbudgetter
  • udvikle egen praksis i relation til opstilling og anvendelse af usikkerhedsbudgetter

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt projekt. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Usikkerhedsbudget og procesforståelse' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "usikkerhedsbudget og procesforståelse" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Startdato: 10-11-2021

Opstartsgaranti

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Startdato: 20-09-2023

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Startdato: 17-09-2025

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag