Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 10. august 2020.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2018.
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad 2018 (pdf)

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen før august 2019

Studieordning - institutionsdel, 2015-2016 (pdf)
Studieordning - fællesdel, 2014-2016 (pdf)
Studieordning - institutionsdel, 2014-2016 (pdf)