Finansbachelor

Niveau

Professionsbacheloruddannelse

ECTS

210

Varighed

3½ år

Studiestart

August

Søg ind nu
Finansbachelor

3½-årig skræddersyet uddannelse til finanssektoren

Uddannelsen som professionsbachelor i finans er for dig, der gerne vil arbejde med komplekse rådgivnings-, salgs-, og konsulentopgaver inden for fx bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration, revision og økonomistyring.

Uddannelsen er en 3½-årig uddannelse, som er udviklet i tæt samarbejde med repræsentanter for finanssektoren. Finanssektoren har derfor stor indflydelse både på uddannelsens struktur og det faglige indhold i uddannelsen.

Det betyder, at der er stor overensstemmelse mellem uddannelsen og de kompetencer, de efterspørger i finanssektoren.

GROW Iværksætter Studentervæksthus Erhvervsakademi Aarhus 0167

Husk ansøgningsfrist for kvote 1 er 5. juli

Vil du starte på en videregående uddannelse i august 2024? Så skal du søge før 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om kvote 1 her

Specialiser dig inden for den branche, du ønsker

På de tre første semestre har du en række obligatoriske fag, blandt andet erhvervsøkonomi, erhvervsjura, organisationspsykologi, markedsføring, rådgivende salg, ejendomsfinansiering, samfundsøkonomi, rådgivning og etik. Derefter vælger du, hvilken branche du ønsker at specialisere dig inden for.

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Få job med komplekse rådgivnings- og salgsopgaver

Som finansbachelor vil du typisk komme til at arbejde inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel og revision, hvor du vil varetage komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver.

Uddannelsen kan også være et springbræt til at få en lang videregående uddannelse.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Finansøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Finansøkonom

Få job i fx investerings-, forsikrings- eller ejendomsbranchen. Bliv en god rådgiver, der løser kundebehov med virksomhedens produkter.

Finansøkonom
Økonomi og it
Professionsbacheloruddannelse

Økonomi og it

Gør karriere som it-konsulent eller projektleder. Kombiner forretningsforståelse og it - det efterspørges i branchen.

Økonomi og it
Markedsføringsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Markedsføringsøkonom

Gør karriere inden for markedsføring, salg og kommunikation. Bliv fx indkøber eller sælger. Specialiser dig - fx i iværksætteri eller bæredygtighed.

Markedsføringsøkonom

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Finansbacheloruddannelsen består af syv semestre. Uddannelsen består af en fællesdel, bl.a. med et internationalt modul, branchespecialisering, et praktikforløb og et bachelorprojekt.

1.-3. semester: Fællesdel, inkl. internationalt modul

Fællesdelen strækker sig over de første 3 semestre. Her etablerer du et solidt økonomisk fundament og virksomhedsforståelse, der er vigtige for alle, der arbejder med komplekse rådgivningsopgaver i den finansielle sektor. Herudover præsenteres du for værktøjer inden for kommunikation, rådgivning og salg, så du dermed har værktøjerne til at formidle og sikre god rådgivning.

På 3. semester indgår det obligatorisk internationale modul, som enten kan være et studieophold i udlandet eller et kursus i Danmark inkl. et udlandsophold af 1-2 ugers varighed. Der er også mulighed for at kombinere uddannelsens 3. semester med et sommerskoleophold.

4.-7. semester: Branchespecialisering, praktik og bachelorprojekt

Når dit økonomiske fundament er etableret, kan du på 4.-7. semester specialisere dig inden for den branche, som passer til dine interesser og karriereplaner.

Den specialisering sker fx gennem 'studieretning A' og 'studieretning B' på hhv. 4. og 6. semester, som danner indledning og afslutning på praktikopholdet i en virksomhed. Her specialiserer du dig inden for den del af branchen, hvor du ønsker at arbejde.

Du kan som branchespecialisering vælge:

 • Finansielle forretninger (også kaldet bank)
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Revision og økonomistyring
 • Forsikring

Med faget på 4. semester kan du forberede dig på praktikopholdet, som ligger på 5. semester. Og med faget på 6. semester kan du efterbehandle praktikopholdet og bygge oven på din nye viden og kompetencer fra praktikken.

På 6. og 7. semester sikrer vi - ved at holde torsdag og fredag eftermiddag undervisningsfri - at du kan holde kontakten med praktikvirksomheden.

På de sidste semestre kan du også tage valgfag, der giver din uddannelse en toning inden for det område, der har din interesse, eller som understøtter dine karriereønsker.

På 7. semester skriver du dit afsluttende projekt, der tit tager udgangspunkt i din hverdag i din praktikvirksomhed.

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår som forelæsninger, klasseundervisning, præsentationer, cases og projekter samt virksomhedspræsentationer. Dine undervisere har selv erfaring fra branchen kombineret med et stærkt teoretisk grundlag, der gør, at fokus er på, hvordan teorien anvendes i praksis.

På finansbacheloruddannelsen får du muligheden for at fordybe dig, du opøves i at præsentere komplekse problemstillinger og din personlige gennemsalgskraft styrkes, idet du sammen med dine medstuderende vil skulle præsentere læst teori, cases og projekter for hinanden.

Det er vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller - både i holdundervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til finansbachelor på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Praktik i Nordeas erhvervsafdeling førte til job

Praktik førte til job i Nordeas erhvervsafdeling

Mads Skov Uldal var fem måneder i praktik i Nordeas erhvervsafdeling i Aarhus. Det førte den nyuddannede finansbachelor til en direkte ansættelse som erhvervsrådgiver-trainee

Læs historien her

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Danske Bank
Jyske Bank
Alm. Brand Forsikring
Danbolig
Home
DEAS Ejendomsadministration
Aros Revision
Roesgaard Revision
WODEN
Salling Group
Nykredit

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen bruger vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Finansbacheloruddannelsen er udviklet på baggrund af input fra finanssektoren og giver målrettet erhvervs­kompetence og adgang til en bred vifte af jobmuligheder. Du kommer typisk til at arbejde med komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration, revision og økonomistyring som fx:

 • kunderådgiver
 • investeringsrådgiver
 • ejendomsmægler
 • ejendomsadministrator
 • økonomimedarbejder
 • forsikringsrådgiver
 • indkøber
 • revisor

På uddannelsen får du viden om internationale aspekter, så du kan leve op til kravene i en stadig mere globaliseret finansverden. Med både teoretiske ballast og evnen til at bruge og formidle teori i praksis er du godt klædt på til at gøre karriere i den finansielle verden.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Videreuddan dig på deltid - inden for netop din branche

Når du er færdig som finansbachelor, kan du vælge at videreuddanne dig inden for den branche, du har specialiseret dig i. 

Som finansbachelor har du også adgang til HD 2. del – dette kræver dog 2 års relevant erhvervserfaring.

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse,

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her