Finansbachelor

3½-årig skræddersyet uddannelse til finanssektoren

Uddannelsen som professionsbachelor i finans er for dig, der gerne vil arbejde med komplekse rådgivnings-, salgs-, og konsulentopgaver inden for fx bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration, revision og økonomistyring.

Uddannelsen er en 3½-årig uddannelse, som er udviklet i tæt samarbejde med repræsentanter for finanssektoren. Finanssektoren har derfor stor indflydelse både på uddannelsens struktur og det faglige indhold i uddannelsen.

Det betyder, at der er stor overensstemmelse mellem uddannelsen og de kompetencer, de efterspørger i finanssektoren.

Der er studiestart på uddannelsen i august.

Specialiser dig inden for den branche, du ønsker

På de tre første semestre har du en række obligatoriske fag, blandt andet erhvervsøkonomi, erhvervsjura, organisationspsykologi, markedsføring, rådgivende salg, ejendomsfinansiering, samfundsøkonomi, rådgivning og etik. Derefter vælger du, hvilken branche du ønsker at specialisere dig inden for.

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Få job med komplekse rådgivnings- og salgsopgaver

Som finansbachelor vil du typisk komme til at arbejde inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel og revision, hvor du vil varetage komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver.

Uddannelsen kan også være et springbræt til at få en lang videregående uddannelse.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Så tag et kig på:

Uddannelsen

Finansbacheloruddannelsen består af syv semestre. Uddannelsen består af en fællesdel, bl.a. med et internationalt modul, branchespecialisering, et praktikforløb og et bachelorprojekt.

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

Erhvervs- og finansjura (5 ECTS)

Forretningsforståelse (5 ECTS)

Kommunikation (5 ECTS)

Metode og videnskabsteori (5 ECTS)

Privatøkonomisk rådgivning og etik (10 ECTS)

Erhvervsøkonomi (5 ECTS)

Erhvervs- og finansjura (5 ECTS)

Salg I (5 ECTS)

Samfundsøkonomi (5 ECTS)

Kulturforståelse (5 ECTS)

Markedsføring (5 ECTS)

Internationale kapitalmarkeder (5 ECTS)

Organisation (5 ECTS)

Samfundsøkonomi (5 ECTS)

Statistik (5 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Økonomistyring (5 ECTS)

Salg II (5 ECTS)

Erhvervsskat (5 ECTS)

Studieretning A (10 ECTS)

5 måneders praktikophold i en virksomhed (30 ECTS)

Studieretning B (15 ECTS)

Forretningsudvikling og innovation (5 ECTS)

Finansiering og finansiel risikostyring (5 ECTS)

Valgfag I (5 ECTS)

Valgfag II (5 ECTS)

Valgfag III (5 ECTS)

Bachelorprojekt (20 ECTS)

1.-3. semester: Fællesdel, inkl. internationalt modul

Fællesdelen strækker sig over de første 3 semestre. Her etablerer du et solidt økonomisk fundament og virksomhedsforståelse, der er vigtige for alle, der arbejder med komplekse rådgivningsopgaver i den finansielle sektor. Herudover præsenteres du for værktøjer inden for kommunikation, rådgivning og salg, så du dermed har værktøjerne til at formidle og sikre god rådgivning.

På 3. semester indgår det obligatorisk internationale modul, som enten kan være et studieophold i udlandet eller et kursus i Danmark inkl. et udlandsophold af 1-2 ugers varighed. Der er også mulighed for at kombinere uddannelsens 3. semester med et sommerskoleophold.

4.-7. semester: Branchespecialisering, praktik og bachelorprojekt

Når dit økonomiske fundament er etableret, kan du på 4.-7. semester specialisere dig inden for den branche, som passer til dine interesser og karriereplaner.

Den specialisering sker fx gennem 'studieretning A' og 'studieretning B' på hhv. 4. og 6. semester, som danner indledning og afslutning på praktikopholdet i en virksomhed. Her specialiserer du dig inden for den del af branchen, hvor du ønsker at arbejde.

Du kan som branchespecialisering vælge:

 • Finansielle forretninger (også kaldet bank)
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Revision og økonomistyring
 • Forsikring

Med faget på 4. semester kan du forberede dig på praktikopholdet, som ligger på 5. semester. Og med faget på 6. semester kan du efterbehandle praktikopholdet og bygge oven på din nye viden og kompetencer fra praktikken.

På 6. og 7. semester sikrer vi - ved at holde torsdag og fredag eftermiddag undervisningsfri - at du kan holde kontakten med praktikvirksomheden.

På de sidste semestre kan du også tage valgfag, der giver din uddannelse en toning inden for det område, der har din interesse, eller som understøtter dine karriereønsker.

På 7. semester skriver du dit afsluttende projekt, der tit tager udgangspunkt i din hverdag i din praktikvirksomhed.

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår som forelæsninger, klasseundervisning, præsentationer, cases og projekter samt virksomhedspræsentationer. Dine undervisere har selv erfaring fra branchen kombineret med et stærkt teoretisk grundlag, der gør, at fokus er på, hvordan teorien anvendes i praksis.

På finansbacheloruddannelsen får du muligheden for at fordybe dig, du opøves i at præsentere komplekse problemstillinger og din personlige gennemsalgskraft styrkes, idet du sammen med dine medstuderende vil skulle præsentere læst teori, cases og projekter for hinanden.

Det er vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller - både i holdundervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

Der er undervisning 4-5 dage om ugen enten formiddag eller eftermiddag. Vi har ét fag ad gangen, og det giver god tid til at fordybe sig i opgaverne. På fire timer når vi både at lytte til underviserens viden og erfaringer, løse konkrete opgaver og præsentere vores løsninger for hinanden. Det giver fokuseret og koncentreret undervisning, hvor vi studerende også får fingrene i reelle opgaver. Om eftermiddagen forbereder jeg mig ved at læse eller løse opgaver.

— Dijana, studerende på finansbacheloruddannelsen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til finansbachelor på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: engelsk C, og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

 • finansuddannelsen (trin 2)
 • handelsuddannelse med specialer
 • it-supporter
 • kontoruddannelse med specialer

Specifikke adgangskrav: engelsk C, og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Som finansøkonom eller financial controller kan du søge om optagelse på finansbacheloruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus. Du får merit for en række fag – afhængig af, om du er færdiguddannet, eller ønsker at flytte uddannelse efter dit 2. eller 3. semester. Læs mere om dine muligheder

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Danske Bank
Jyske Bank
Alm. Brand Forsikring
Danbolig
Home
DEAS Ejendomsadministration
Aros Revision
Roesgaard Revision
WODEN
Salling Group
Nykredit

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen bruger vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karen Aarup Iversen

Spørgsmål om praktik? Spørg Karen

Karen Aarup Iversen

lektor og praktikkoordinator

Mail: kai@eaaa.dk

Telefon: 7228 6272

Karriere

Finansbacheloruddannelsen er udviklet på baggrund af input fra finanssektoren og giver målrettet erhvervs­kompetence og adgang til en bred vifte af jobmuligheder. Du kommer typisk til at arbejde med komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration, revision og økonomistyring som fx:

 • kunderådgiver
 • investeringsrådgiver
 • ejendomsmægler
 • ejendomsadministrator
 • økonomimedarbejder
 • forsikringsrådgiver
 • indkøber
 • revisor

På uddannelsen får du viden om internationale aspekter, så du kan leve op til kravene i en stadig mere globaliseret finansverden. Med både teoretiske ballast og evnen til at bruge og formidle teori i praksis er du godt klædt på til at gøre karriere i den finansielle verden.

Videreuddan dig på deltid - inden for netop din branche

Når du er færdig som finansbachelor, kan du vælge at videreuddanne dig inden for den branche, du har specialiseret dig i. Som finansbachelor har du også adgang til HD 2. del – dette kræver dog 2 års relevant erhvervserfaring.

Her bliver du efter endt uddannelse ansat i en bank i et trainee-forløb, hvor du vil blive introduceret til forskellige elementer af bankverdenen. Der vil være forskellige forløb, alt efter hvilken bank du ansættes i, og hvilke områder du ønsker at specialisere dig inden for.

Vil du specialisere dig yderligere inden for ejendomsadministration, kan du videreuddanne dig på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning her på Erhvervsakademi Aarhus. På uddannelsen kan du specialisere dig med en række relevante fag inden for ejendomsadministration.

For at blive optaget i ejendomsmæglerregistret mangler du som finansbachelor akademifaget "omsætning af fast ejendom". Du skal have mindst 1½ års relevant erhvervserfaring for at læse dette fag. Det normale krav er to års erhvervserfaring, men din praktik tæller ½ år - det gælder dog kun, hvis du har taget din praktik i Danmark).

Efter gennemført uddannelse kan du søge om optagelse i ejendomsmæglerregistret hos Erhvervs- og Bygge­styrelsen og medlemskab af DE.

Bemærk, at brancheretningsfagene A og B indeholder fagelementer, der kvalificerer dig til at blive erhvervsmægler. Der er i dag ikke de samme formelle krav til erhvervsmæglere. 

Hvis du vil være eksamineret assurandør, meriteres du som finansbachelor for en betydelig del af denne uddannelse. For at kalde dig eksamineret assurandør mangler du 3-4 mundtlige eksamener og/eller 1–3 undervisningsforløb på Forsikrings­akademiet (afhængig af, hvad du ønsker at specialisere dig inden for). Et specifikt uddannelsesforløb vil være noget, du vil kunne afklare, når du kommer i job.

Her kan du vælge at arbejde mod at blive statsautoriseret revisor.

Du skal i første omgang læse cand. merc. aud. Herefter skal du indstille dig til den skriftlige og mundtlige prøve til statsautoriseret revisor. Det kræver:

 1. at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud) er bestået
 2. at der højst er gået otte år efter udløbet af det kalenderår, hvori revisorkandidateksamen er bestået
 3. deltagelse i mindst tre år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der vedrører revision af årsrapporter eller tilsvarende regnskabsrapporteringer i en statsautoriseret revisionsvirksomhed, og således at mindst 2 år er foregået, efter at revisorkandidatuddannelsen er bestået.

Alt dette er noget, du vil få mere at vide om, når du ansættes på i et revisionsfirma.

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse,

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder