Studerende Uddannelse Aarhus Finans 1194

Internationalisering af videregående uddannelser

Projektet har til formål at afdække og rådgive omkring internationalisering af videregående uddannelser på institutionelt niveau samt udfordringerne i det interkulturelle læringsrum.

Overordnet set vil projektet koble eksisterende viden om internationalisering af videregående uddannelser samt undervisning af internationale studerende til en dansk kontekst. Projektet vil også skabe empiri fra undersøgelser blandt undervisere og studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Projektmål: Internationalisering og det interkulturelle læringsrum

Konkret vil projektets internationaliseringsfokus resultere i:

  • internationaliseringskøreplan til Erhvervsakademi Aarhus
  • informationsmateriale til internationale studerende før ankomst til Danmark

Derudover vil projektet resultere i tre konkrete tiltag inden for det interkulturelle læringsrum:

  • Kursus til nye og erfarne undervisere i ”undervisning i det interkulturelle læringsrum”
  • Rapport baseret på analyse af underviseres og studerendes udfordringer i det interkulturelle læringsrum, baseret på teori samt empiri fra undersøgelser blandt undervisere og studerende på Erhvervsakademi Aarhus
  • Artikel til tidsskriftet: ”Uddannelsesbibliotekaren”

Baggrund for projektet

Hvordan kvalitetssikrer vi internationaliseringsprocessen på Erhvervsakademi Aarhus? Og hvordan sikrer vi, at de studerende opnår ønskede fagligheder inden for globalt udsyn, kulturforståelse og interkulturel kommunikation? Kompetencerne skal sikres på akademiniveau på tværs af alle uddannelser.

Hvilke organisationsændringer, kompetencer, strukturer og hvilken strategi vil understøtte denne proces? Projektet udmunder i en ”køreplan” for erhvervsakademiet med henblik på at takle disse udfordringer.

Flere undervisningskulturer i multikulturelt klasseværelse

At være studerende på videregående uddannelser kræver et bestemt kompetencesæt, som er funderet i den undervisning, man tidligere har modtaget. Dette gælder i særdeleshed også for internationale studerende, som medbringer sprog, normer, værdier og studietraditioner fra den kultur, de er opvokset i. Derfor kan dét at studere i et fremmed land meget vel kræve nye kompetencer.

Underviserne er heller ikke nødvendigvis forberedt på konsekvenserne af at undervise i et multikulturelt klasseværelse. Der er åbenlyse udfordringer i forbindelse med fx sprog. Men den - til tider - skjulte opgave i at undervise studerende fra én, to eller flere undervisningskulturer kan være udfordrende.

Dette forskningsprojekt har til hensigt at beskrive og analysere, hvad disse udfordringer indeholder - og skabe retningslinjer for, og praktiske løsningsforslag til at overvinde dem.

Det interkulturelle læringsrum

I forbindelse med projektet er der skrevet en artikel til Uddannelsesbibliotikaren: Skjødt, L., 2015. Det interkulturelle læringsrum – et forskningsprojekt. I: Uddannelsesbibliotekaren nr. 1/2015 s. 6-9

Projektperiode 

  • Projektperiode: 1. august 2014 – 1. juni 2015

Projektleder:

Line Skjødt

Telefon

7228 6336

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden