Efteruddannelse Kursister Gruppe Studiemiljoe 2019 296

Er havre davre? 3.0: Fra viden til handling

I projektet undersøges det, hvem der leverer viden om fodring af heste til hesteejerne, og der udvikles tiltag i samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og branchen der skal udvikle – og udbrede - viden om fodring af heste.

'Er havre davre – fra viden til handling' er et projekt, som skaber og udbreder viden om fodring af heste til hesteejere, spillere i hestebranchen og studerende på hesteuddannelserne. Videns adgang vurderes i projektet at være et vigtigt skridt til at højne hestevelfærden i Danmark. Projektperioden er forlænget, da der fortsat er opgaver og potentiale i projektet for skabelse af ny viden.

Projektets baggrund og formål

Formålet med projektet er, i et samarbejde med branchen, at udvikle tiltag der hjælper hesteejerne med at tage det næste store skridt indenfor fodringen af heste. Dette vil føre til at det bliver lettere for hesteejerne at træffe de rigtige beslutninger om fodring, til gavn for hestenes fodringsmæssige sundhed og velfærd.

Studerende på jordbrugsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus samt studerende på andre hesteuddannelser vil få adgang til de aktiviteter der udvikles i projektet. Derved vil projektet tjene til at højne niveauet på uddannelserne, og i de dimittendernes professionelle virke.

Målet med projektet er:

  • gøre viden mere tilgængelig
  • gøre viden mere forståelig
  • lave forsknings- eller demonstrationsprojekter, der viser, at teorierne holder i praksis

Vores rolle i projektet:

  • varetage projektledelsen for de tiltag der iværksættes, med henblik på at sikre omsætning af viden fra projektet.
  • indgå som faglig ressource i tiltagene
  • indgå i samarbejde med branchens virksomheder
  • stå for afprøvning af de udviklede tiltag ved brug i undervisningen på Jordbrugsteknologuddannelsen med heste som speciale.

Læs om vores andre projekter om hestebranchen:

Resultater

Målet med projektet er at udvikle- og formidle viden der sætter hesteejere og studerende i stand til at fodre og passe heste og dermed sikre optimal trivsel og velfærd hos heste i Danmark.

Gennem aktiviteterne i Er havre davre – Fra viden til handling skabes der en fremtidssikret værdi for:

  1. De studerende - idet de får øget adgang til faglig valid viden. Både viden der er produceret i projektet men også øget adgang til viden om fordring af heste i det hele taget.
  2. Erhvervsakademi Aarhus - idet projektets resultater efterfølgende anvendes i undervisningen på vores hesteuddannelser, og på øvrige uddannelsesinstitutioner, samt at Erhvervsakademi Aarhus bliver kendt som samarbejdspartner for virksomheder i branchen.
  3. Samfundet - hesteejere og de hesterelaterede virksomheder får bedre adgang til valid viden. Både viden skabt i projektet og viden om fodring af heste generelt.

Samarbejde

I projektet samarbejdes der med relevante virksomheder der leverer viden og produkter til branchen. Der er indgået samarbejde med verdens førende frøfirma DLF, med henblik på at demonstrere vækst af forskellige hestegræsblandinger.

Med Eurofins Agro Testing samarbejder vi med henblik på at demonstrere næringsindhold i forskellige hestegræsblandinger.

Andre virksomheder der er relevante at samarbejde med, med henblik på vidensformidling og inddragelse i konkrete cases.

Projektperiode

Projektperiode: november 2021 - december 2023.

Vidensprodukter

I løbet at projektet udarbejdes der artikler om den viden der skabes i projektet og den viden der allerede findes, men som gerne skal formidles

I løbet at projektet arrangeres der temadage for studerende/hesteejere/fagpersoner med henblik på at demonstrere viden opsamlet i projektet. Derudover udarbejdes der podcasts, videoklip m.v. fra arrangementer hvor projektet indgår.

Økonomi

Eva Lind Gleerup frikøbs til projektet med 30% af sin arbejdstid i 2023.

Projektleder:

Eva Lind Gleerup

Telefon

7228 6419

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden