Studerende Uddannelse Aarhus Serviceøkonom 065

Iværksætter-økosystem - styrk iværksættermiljøet i vandbranchen

Dette innovationsprojekt sætter fokus på at styrke iværksættermiljøet inden for vandbranchen gennem forskellige initiativer og aktiviteter til at fremme danske startsups og scaleups.

Iværksætteri er en væsentlig katalysator for nytænkning innovation, vækst, jobskabelse og sund konkurrence blandt eksisterende virksomheder – og har således stor betydning for en klynges strukturelle konkurrenceevne, vækst og udvikling.

Set i det lys er det vigtigt at realisere et ambitiøst projekt, der overordnet styrker specielt de viden- og innovationsdrevne startups og scaleups virksomheder inden for vandområdet.

Projektets formål

Projektet har til formål at styrke økosystemet og rammebetingelser for videns– og innovationsdrevne iværksættere inden for vandteknologi. Erhvervsakademi Aarhus deltager i projektet og bidrager til at styrke ’The Spring’ og indsatsen i Region Midt satsning på vandteknologi.

Projektet medfører:

 • En fysisk udbygning af inkubator-miljøerne i regionen, samt en konceptmæssig nytænkning, der sikrer et tættere samspil mellem de store etablerede virksomheder, større smv’ere og vandselskaber og iværksættervirksomheder
 • Etablering af et nyt acceleratorprogram på internationalt niveau. Et program, der er skræddersyet til startups og scaleups, som arbejder med vandteknologi og som bygger oven på erfaringer og resultater fra vækstiværksætterprogrammet ’Beyond Beta’
 • Udvikling og begyndende realisering af en satsning, der skal lette adgangen til og tilførslen af kapital til de danske startups og scaleups på vandområdet

Det er målet, at projektet vil styrke og accelerere de danske startups og scaleups vej fra idé over prototype til marked samt tiltrække internationale iværksættere, kompetencer og kapital, der relaterer sig til vandområdet.

Aktiviteter

Projektforslaget består af følgende hovedaktiviteter:

 • Etablering af ny inkubator i The Spring i projektperioden, der skal tage form af et pilotsetup, men målet er at få skabt landets største inkubatormiljø (vandteknologi) i The Spring
 • Udbygning af inkubatormiljøet i Klimatorium
 • Udvikling af nyt inkubatorkoncept – Corporate-Startup Incubation Programme - koblet til inkubatormiljøerne i hhv. The Spring og Klimatorium i samspil med Water Valley Denmark, der kort fortalt går ud på at Water Valley Denmark -kredsens etablerede virksomheder stiller lokaler til rådighed for startups og tager del i acceleratoraktiviteter for den enkelte startup. Programmet skal også være åbent for startups, der sidder i andre inkubatormiljøer, kontorfællesskaber, o.lign. Programmet skal udvikles, og der skal sikres buy-in hos de primære projektdeltagere i projektperioden
 • Etablering af nyt accelerator- og markedsadgangsprogram på højt internationalt niveau og i samspil med en stærk international aktør – fx. Imagine H2O eller Plug&Play – et program, der skal supplere og følge op på vækstiværksætterprogrammet Beyond Beta
 • Udvikling og begyndende realisering af nationalt og internationalt rettet ”Investment & Startup-Investor Matchmaking” strategi og program.
 • Denne aktivitet vil til en start bl.a. omfatte udvikling og opstart af matchmaking events og fora. Bl.a. et ”International/European Watertech Venture Forum”, en årlig event, hvor VC’s, corporate ventures, business angels og startups fra hele i Europa mødes. Eventet er i stil med dette Food & Bioeconomy event fra 2021.

Resultater

På kortere sigt:

 • 15-20 yderligere vand-startups får gavn af de nye/udbyggede inkubatormiljøer
 • 10-12 startups er til stadighed tilknyttet Corporate-Startup Incubation programmet
 • Øget kendskab til den danske vandsektor blandt både danske og udenlandske investorer – VC’s, Corporate Ventures, mv.

På længere sigt:

 • Styrkelse af innovationskraften i vandsektoren knyttet til vækstlaget af startups og scaleups, primært i Midtjylland, der videre vil medføre øget salg, omsætning, eksport og øget jobskabelse i Danmark
 • 12-14 startups vil deltage i acceleratorforløb, hvilket vil sikre en højere overlevelsesrate og tiltrække udenlandske startups til Danmark
 • Øget kapitaltilførsel fra både VC’s og Corporate Ventures til startups og scaleups, der arbejder med nye vandteknologiske løsninger

Samarbejde

Partnere:

 • Aarhus Kommune
 • The Spring Inkubator operatør
 • CLEAN
 • The Link
 • Water Valley Denmark
 • Klimatorium
 • Erhvervshus Midt
 • AU/The Kitchen
 • VIA/Studentervæksthuse

Projektdeltagere:

Medlemmer af Water Valley Denmark, andre videninstitutioner, andre inkubator operatører i Region Midtjylland, m.fl.

Videnprodukter

På baggrund af projektet vil der genereres følgende videnprodukter:

 • et større fysisk og koncept-/indholdsmæssigt forbedret inkubatormiljø
 • et nyt internationalt acceleratorprogram
 • et nyt ”Investment & Startup-Investor Matchmaking” program

Projektperiode

Projektperiode: Oktober 2022 – 1. september 2023.

Projektleder:

Lone Liboriussen

Telefon

7228 6477

Stilling

lektor

Kontakt

Mie Bjerregaard

mbj@cleancluster.dk

CLEAN

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden