Geometriske målinger

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

25. februar 2025

Pris fra

17.340 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kvalitet Og Måleteknologi 1763

Tag 'geometriske målinger' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget får du forståelse af, at geometrisk måling danner grundlag for at kunne træffe beslutninger vedrørende et produkts kvalitet og funktionalitet. Herunder kan du opstille og forstå de tolerancer som skal opstilles for at et produkt kan slutgodkendes.

Du opnår forståelse af princippet bag de mest anvendte måleudstyr inden for geometrisk måling, og kan benytte disse. Ikke mindst opnår du kendskab til de begrænsninger og muligheder det enkelte udstyr har.

Derudover får du kendskab til de anvendte standarder inden for geometrisk måling, de såkaldte geometriske produktspecifikationer (GPS), og du får kendskab til fejlkilder.

Undervisningen foregår på Aarhus Maskinmesterskole i Aarhus C

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Anvendelse af håndmåleudstyr, herunder skydelære, måleur og mikrometerskrue
 • Anvendelse af ruhedsmålere og ruhedsnormaler
 • Anvendelse af taktile og optiske koordinatmålemaskiner
 • Geometrisk produkt specifikation (GPS)
 • Opstilling af tolerancer til kontrolmålinger på produkter
 • Sporbarhed og kalibrering
 • Vedligeholdelse af måleudstyr
 • RPS

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'geometriske målinger', kan du:

 • anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til erhverv med relation til geometriske målinger
 • vurdere grundlæggende og praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder vedrørende geometriske målinger.
 • vurdere geometriske målinger i forbindelse med praktisk arbejde med forsøgs- og udviklingsopgaver, projekter og kontrolopgaver

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'geometriske målinger' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Geometriske målinger' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Akademiniveau

Geometriske målinger (GPS)

Startdato: 25. februar 2025

Tidspunkt: 8 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 17.340 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 27. maj 2025, 28. maj 2025

Gå til kurven