Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse er en attraktiv uddannelse for dig, der vil videreudvikle dig som leder og arbejde professionelt med strategi, forandringsprocesser, kommunikation og projektledelse.

Personlig udvikling og konkrete værktøjer

Med en diplomuddannelse i ledelse kvalificerer du dig til at varetage ledelsesopgaver og indgå i ledelsesprocessen - fra strategisk til operationelt niveau. Samtidig bliver du bevidst om dine egne egenskaber, så du aktivt kan bruge og udvikle dine personlige kompetencer som leder.

Vi kan love dig masser af læring og ny inspiration, som du kan bruge direkte i dit job som leder.

Hør Erik fortælle om sit udbytte af en diplomuddannelse i ledelse

Hvem er diplomuddannelsen i ledelse for?

Diplomuddannelsen er for ledere i det private erhvervsliv og den offentlige sektor, og den er et stærkt alternativ til eksempelvis en HD.

Du får teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau. Teorien kobles til praksis med opgaver baseret på egne udfordringer fra din og de andre deltageres virksomheder.

På uddannelsen får du desuden rig mulighed for at sparre og netværke med andre ledere på tværs af brancher.

Når du har taget diplomuddannelsen i ledelse, er målet, at du:

 • har en indgående viden om dine egne lederkompetencer
 • har en systematisk helhedsforståelse, som du kan anvende på tværs af faglige og organisatoriske grænser
 • kan analysere virksomhedens omgivelser
 • kan anvende redskaber til at udforme overordnede mål og strategier
 • forstår at lede og motivere medarbejdere
 • kan udforme mål og helhedsplaner inden for dit eget ansvarsområde
 • har solide værktøjer til selvstændigt at lede og motivere dine medarbejdere og et fundament for at være spaaringspartner og bidrage i forhold til virksomhedens ledelse og direktion.

Har du allerede taget akademiuddannelsen i ledelse?

På diplomuddannelsen i ledelse uddanner du dig på et mere teoretisk – men stadig praksisrettet – plan, og arbejdsbelastningen er større end på akademiuddannelsen i ledelse.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse er en 2-årig efteruddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, tre valgfag og et afgangsprojekt.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Obligatoriske fag

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS - altid det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Du skal vælge 3 valgfag på 5 ECTS-point. Du kan vælge frit mellem alle vores valgfag, så du får en uddannelse, der passer til dine behov og interesser.

Coaching i ledelse og HR (5 ECTS)

Forandringsledelse (5 ECTS)

Ledelse og facilitering (5 ECTS)

Human Resource Management (5 ECTS)

Kommunikation og organisation (5 ECTS)

Ledelse af digital transformation (5 ECTS)

Ledelse og bæredygtighed (5 ECTS)

Ledelse og filosofi (5 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Strategisk ledelse (5 ECTS)

Teamledelse (5 ECTS)

Viden- og innovationsledelse (5 ECTS)

Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Organisationspsykologi og ledelse (5 ECTS)

Tværgående ledelse (5 ECTS)

Pædagogisk ledelse (5 ECTS)

Studieordning

Studieordning for diplomuddannelsen i ledelse, 2019 (pdf)

Studieordning for diplomuddannelsen i ledelse, 2021 (pdf) 

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål om, hvilken studieordning der gælder for dig.

Da jeg arbejdede som operationssygeplejerske, fik jeg af min ledelse mulighed for at tage en diplom i ledelse, da de så et potentiale i mig. Uddannelsen er bygget rigtig godt op, og det har været en positiv oplevelse at se og mærke den personlige udvikling, jeg og mine medstuderende har gennemgået.

Mette Sass-Petersen, afdelingssygeplejerske, Regionshospitalet, Silkeborg

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Uddannelsen har gjort mig til en bedre leder. Jeg har fået et større kendskab til mig selv, mine egenskaber, fejl og mangler. Jeg har også fået en større indsigt i min arbejdsplads og hvorfor den er, som den er. Tidligere ville jeg gerne stille alle tilfredse, men takket være mit uddannelsesforløb er jeg nu blevet bedre til at rumme mine medarbejders følelser og vide, hvornår jeg ikke skal handle.

Brian Kofoed Laursen, Market Segment Manager, Danfoss A/S

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget direkte på uddannelsen skal du både have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået efter gennemført adgangsgivende uddannelse, og have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU).

Du kan dog også blive optaget uden at have opnået 2 års relevant erhvervserfaring EFTER din gennemførte adgangsgivende uddannelse, hvis du lever op til alle disse tre kriterier:

 • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
 • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til os på ledelsehr@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6100. Eller du kan booke tid til en gratis, individuel lederudviklingssamtale.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Prisen for deltagelse på hele uddannelsen er 81.700 kr. inklusive forplejning. Dertil må påregnes udgifter til studiematerialer. Der tages forbehold for prisændringer. Der tilmeldes og betales pr. fag og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Obligatoriske fag

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Startdato: 23-11-2021

Opstartsgaranti

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 10-01-2022

Pris: 15.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Det personlige lederskab og forandring

Startdato: 19-01-2022

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Organisation, udvikling og samskabelse

Startdato: 16-03-2022

Pris: 13.198 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Startdato: 21-04-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Valgfag

Organisationspsykologi og ledelse

Startdato: 05-10-2021

Opstartsgaranti

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Ledelse og facilitering

Startdato: 01-12-2021

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kommunikation og organisation

Startdato: 02-12-2021

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse (diplom i ledelse)

Startdato: 02-12-2021

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tværgående ledelse

Startdato: 06-12-2021

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Forandringsledelse

Startdato: 13-01-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Ledelse og bæredygtighed

Startdato: 13-01-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Ledelse og filosofi

Startdato: 02-02-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Organisationspsykologi og ledelse

Startdato: 10-03-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Pædagogisk ledelse

Startdato: 10-03-2022

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Coaching i ledelse og HR

Startdato: 11-03-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Strategisk ledelse

Startdato: 15-03-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kommunikation og organisation

Startdato: 09-05-2022

Pris: 8.391 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse (diplom i ledelse)

Startdato: 09-05-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Teamledelse

Startdato: 11-05-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Helle Lie

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Helle Lie

kursussekretær

Mail: heli@eaaa.dk

Telefon: 7228 6103