Professionsbacheloruddannelse

En 3½-årig eller 4-årig videregående uddannelse, som bygger oven på en gymnasiale uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Hos os får du en uddannelse med både teori og praksis, hvor undervisningen foregår på små hold. Der er en høj grad af specialisering i uddannelsen med valgfag, praktikophold, projekter og det afsluttende bachelorprojekt. Uddannelsen er et godt springbræt til at få en lang videregående uddannelse på master- eller kandidatniveau.