Efteruddannelse Kursister Gruppe Studiemiljoe 2019 258

Det skal du vide om WordPress

Folk med solide WordPress-kompetencer efterspørges af virksomheder. Mange virksomheder bruger WordPress som salgs- eller kommunikationskanal, men hvad skal man vide for at kunne løfte morgendagens udfordringer med WordPress?

Der er brug for opdateret viden om, hvordan WordPress-løsninger implementeres i praksis. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes praktiske arbejde med WordPress på baggrund af forskningsbaseret viden. WordPress er uden sammenligning det dominerende Content Management System (CMS) på markedet. Det anvendes af små og store virksomheder.

Med WordPress kan flere brugere samarbejde om at udgive virksomhedens kommunikation eller salg på nettet. Brugerne behøver ikke at vide noget om kode. Omvendt er opdateret viden om kode nødvendig, når designet skal tilrettes, hvis indhold skal vises fra eksterne databaser, eller sociale medier implementeres i løsningen.

Open Source

WordPress udvikles løbende af et open source samfund. Forskningsprojektet følger den aktuelle udvikling af WordPress. Hvem udvikler egentlig det system, som så mange bruger? Og hvem styrer udviklingsprocessen? Eksempler på virksomheders arbejde med WordPress kode bliver analyseret. Således kortlægger projektet, hvordan moderne WordPress-løsninger bliver udviklet.

WordPress er en efterspurgt kompetence

Vi kan se, at et stigende antal studerende arbejder med udvikling af WordPress-løsninger. Men hvad skal man vide om WordPress for at løfte typiske opgaver for virksomhederne? Forskningsprojektet indkredser den nødvendige viden og færdigheder.

At WordPress er en efterspurgt kompetence underbygges af statistiske observationer. Det skønnes, at cirka hvert tredje website bruger WordPress i en eller anden udstrækning. Viden om WordPress er lig med viden om CMS.

Viden om WordPress bliver i stigende grad en efterspurgt kompetence i fremtiden. WordPress-kompetencer er ”almendannelse” for erhvervsakademiernes kursister, studerende og de virksomheder, vi samarbejder med.

Projektets resultater

Projektets resultater er formidlet via et idékatalog, som er udgivet i e-publikation.

E-bog: WordPress in the Classroom

Bliv klogere på WordPress og frontend-udvikling

Hent e-bog

Hvem bruger WordPress?

WordPress anvendes som en byggesten i mange virksomheders kommunikation med omverdenen. På wordpress.org/showcase/ gives mange ’use cases’.

Hvad er WordPress?

WordPress er et framework, som er en kodebase, man kan bygge videre på. Forskningsprojektet undersøger, hvordan frameworket kan integreres med andre kodebiblioteker. WordPress er programmeret i PHP, og indhold lagres typisk i en MySQL-database på en *AMPP-server. Udviklere kan ændre udseendet (themes) og tilføje ny funktionalitet (plugins).

Forskning i virksomhedernes implementering af WordPress og open source samfundets visioner for fremtidens WordPress indkredser ny viden:

  • Automatiserede workflows (WP & Nodejs, Gulp, Bower)
  • Versionskontrol (WP & Github)
  • Stylesheet preprocessing (WP themes & SASS)
  • Skifter WP frontendudviklere fokus fra PHP til JavaScript?

Samarbejde med multimediedesignere

Projektet er et samarbejde med multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Projektperiode

  • Projektperiode: august 2016 – juni 2017

Projektleder:

Per Thykjær Jensen

Telefon

7228 6321

Stilling

lektor

Læs mere på bloggen om WordPress

Følg med i forskerbloggen om WordPress - og gå i dialog med forskeren

Per Thykjær Jensens blog

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden