Persondatapolitik

Erhvervsakademi Aarhus passer på dine personoplysninger.

På Erhvervsakademi Aarhus ønsker vi at behandle alle samarbejdspartnere (ansøgere, studerende, interessenter og partnere) ordentligt og med gennemsigtighed, og derfor vil vi passe grundigt på de personoplysninger, der kommer til os – og behandle dem efter den gældende lovgivning.

Der er personoplysninger, vi er nødt til at have, hvis du søger eller bliver optaget på en uddannelse hos os. Ellers kan vi ikke administrere dit studieforløb. Det kan fx være dit navn, adresse, kontaktinfo, CPR-nr., din adgangsgivende eksamen, dine karakterer undervejs, dine eventuelle sygemeldinger og så videre. Personoplysninger af denne art har vi hjemmel til at indsamle og behandle.

Der er også personoplysninger, som ligger ud over de ovennævnte, men som er vigtige for os at indsamle og behandle, fx for at sikre en god kvalitet i undervisningen og via markedsføring opretholde et godt eksistensgrundlag for akademiet. I disse tilfælde må vi kun behandle personoplysninger, hvis du udtrykkeligt giver os et samtykke.

Helt grundlæggende gælder det, at vi kun må indsamle og behandle de personoplysninger, vi har brug for. Vi må kun bruge dem til præcis dét formål – og vi må kun gemme dem, så længe der er brug for det. Enhver behandling af personoplysninger bør være lovlig og rimelig.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi beskytter dem mod, at de utilsigtet bliver tilintetgjort, går tabt eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger, hvilke rettigheder du har til fx indsigt, indsigelse, berigtigelse og sletning – og hvordan du giver samtykke og evt. trækker det tilbage igen. Du kan altid kontakte Erhvervsakademi Aarhus om dette.

Kontakt

For henvendelser om persondata kan du kontakte os på persondata@eaaa.dk