Small Data - Big Business?

Webshops skal anvende small data effektivt i deres forretningsudvikling.

Dette forskningsprojekt vil undersøge, hvordan små og mellemstore webshops kan anvende small data effektivt i deres forretningsudvikling.

Projektet vil bidrage med ny, praksisbaseret viden om et forretningsmæssigt relevant felt på baggrund af teoretiske forundersøgelser og interviews med eksperter og førende webshops inden for området.

Data, og den rette anvendelse af data, er ifølge mange en opskrift på succes for forretninger. Litteraturen og udenlandske erfaringer konkluderer, at der er fordele ved korrekt tolkning og anvendelse af enorme datamængder (fx til optimering af kundeprofiler, processer og målrettede marketingsindsatser), men spørgsmålet er hvordan?

Small data udvikler forretningen online

Big data er på alles læber og signalerer i sig selv store og omfattende investeringer – hvilket kan virke afskrækkende for især små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Hos SMV’er kan det omvendt være væsentligt med en øget forståelse for og brug af small data i forretningsudviklingen.

Small data er data, som virksomhederne selv har adgang til og ressourcer til at analysere og anvende. Dette kan eksempelvis være virksomhedernes salgshistorik, kundeadfærd mv.

Det er projektets formodning, at mange webshops vil se nye muligheder for deres forretning ved at anvende data. Brugen af small data kan blandt andet øge salget til eksisterende kunder, personalisere og forbedre kundeværdi- og oplevelser i webshops.

Hvad er big data?

Big data betegner indsamling, analyse og fortolkning af enorme mængder data for at forbedre virksomhedens performance. Big data kan fx være interne eller offentlige data som e-mails og sociale medier.

Instruktionsguide til små og mellemstore webshops

Projektet vil udvikle en instruktionsguide til webshops på baggrund af opnåede resultater. Derudover vil projektet:

  • bidrage til en større forståelse for og anvendelse af data i webshops forretningsudvikling med fokus på kunderne.
  • have en positiv effekt på webshops fremtidige praksis, salgstal og konkurrenceevne.
  • bidrage til den aktuelle forskning på området – ikke mindst ved at koble en praksisnær tilgang til et til tider abstrakt begreb.
  • bidrage med viden i form af cases til undervisningsbrug.

Samarbejde med Aarhus Universitet

Projektet søger at gøre begrebet Big Data forståeligt og brugbart for små og mellemstore virksomheder. Vi kortlægger nyeste viden om Big Data, herunder hvordan nogle af de mest succesfulde danske SMV’er bruger data til at drive forretningsudvikling - særligt med fokus på webbutikker. Ved at kombinere Aarhus Universitets forskningskompetence med Erhvervsakademi Aarhus netværk af praktikere søger projektet at opstille anbefalinger for fremtidig brug af data i danske virksomheder.

Sune Dueholm Müller, lektor ved Aarhus Universitet

Interviewede webshops og eksperter

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: oktober 2014 – juni 2016
  • Projektleder: Gitte Damgaard
Gitte Damgaard

Kontakt

Gitte Damgaard

lektor

Mail: gida@eaaa.dk

Telefon: 7228 6218