Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i webudvikling

Denne studieordning gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2023.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 1. august 2023 og frem (pdf) 
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 1. august 2022 og frem (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 3: Valgfagskatalog - februar 2022 (pdf)

Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet før august 2022 (pdf)

Årgang 2015
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Curriculum (pdf)

Årgang 2012
Studieordning (pdf)

Former curriculums for Web Development (Bachelor's top-up degree)

2019
Part 1: National part (pdf) 
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 3: Electives Catalogue - February 2022 (pdf)

2014
Part 1: National part (pdf) 
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 3: Electives Catalogue (pdf)

2012
Curriculum (pdf)