Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i webudvikling

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 1. august 2023 og frem (pdf) 
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 1. august 2022 og frem (pdf)

Hvilken studieordning gælder for mig?

Studieordningerne herover er de aktuelt gældende for både nuværende og kommende studerende.

Hvis du har været på orlov eller skal til en omprøve, skal du være opmærksom på, at der kan være andre tidligere studieordninger, som er gældende for dig.

Kontakt den administrative koordinator på din uddannelse, hvis du er i tvivl.

Tidligere studieordninger

Hvis du har brug for hjælp til at finde netop den studieordning, du søger, så er du velkommen til at kontakte os på info@eaaa.dk.

Del 3: Valgfagskatalog - februar 2022 (pdf)

Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet før august 2022 (pdf)

Årgang 2015
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Curriculum (pdf)

Årgang 2012
Studieordning (pdf)

Former curriculums for Web Development (Bachelor's top-up degree)

2019
Part 1: National part (pdf) 
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 3: Electives Catalogue - February 2022 (pdf)

2014
Part 1: National part (pdf) 
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 3: Electives Catalogue (pdf)

2012
Curriculum (pdf)