Studieordning

Finansøkonom

Årgang 2019-21

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf) (gældende fra 15. august 2020) 
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamen i branchekendskab og metode (1. interne), 1. semester, vedr. karakter på eksamensbevis (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. 1. eksterne eksamen, 1. delprøve (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. 2. interne eksamen (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog for efterår 2020

Årgang 2018-2020

Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamener på 1. og 2. semester (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr.  5. interne eksamen, 3. semester (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog for efterår 2019 (pdf)

Årgang 2017-2019

Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - fællesdel (pdf)
Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. eksamen i 2. interne: Finansielle markeder og rådgivning I+II, Salg II samt Digital Kommunikation I+II.

Årgang 2016-2018

Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - fællesdel (pdf) 

Årgang 2015-2017

Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - fællesdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2014-2016

Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - fællesdel (pdf)
Rettelsesblad(pdf)