Studieordning for finansøkonom

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2023.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - efterår 2023 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 2: Lokal del (pdf) - pr. 15. august 2022

Årgang 2020-2022
Del 1: National del  (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - efteråret 2021 (pdf)

Årgang 2019-2021
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamen i branchekendskab og metode (1. interne), 1. semester, vedr. karakter på eksamensbevis (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. 1. eksterne eksamen, 1. delprøve (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. 2. interne eksamen (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. 1. eksterne eksamen, 1. delprøve ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. 2. interne eksamen ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - efteråret 2020 (pdf)

Årgang 2018-2020
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamener på 1. og 2. semester (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr.  5. interne eksamen, 3. semester (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - efteråret 2019 (pdf)

Årgang 2017-2019
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - fællesdel (pdf)
Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. eksamen i 2. interne: Finansielle markeder og rådgivning I+II, Salg II samt Digital Kommunikation I+II.

Årgang 2016-2018
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - fællesdel (pdf) 

Årgang 2015-2017
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - fællesdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2014-2016
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - fællesdel (pdf)
Rettelsesblad(pdf)