Studieordning

Finansøkonom

Årgang 2019-21

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus: 
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamen i Branchekendskab og metode (1. interne), 1. semester, vedr. karakter på eksamensbevis (pdf)

Årgang 2018-2020

Årgang 2017-2019

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 3. Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. eksamen i 2. interne: Finansielle markeder og rådgivning I+II, Salg II samt Digital Kommunikation I+II.

Årgang 2016-2018

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) 

Årgang 2015-2017

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 3. Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2014-2016

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 3. Rettelsesblad(pdf)