Akademiuddannelsen i automation og drift

Akademiuddannelsen i automation og drift er en deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med automation og drift inden for områder som energi, velfærd, og industriel produktion.

Uddannelsen er oplagt for dig, der er faglært inden for automatik og proces som fx.:

 • elektriker
 • elektronikmekaniker
 • procesoperatør
 • automatiktekniker
 • driftstekniker
 • smed

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan under adgangskrav

Vil du stå i spidsen for installationen af fremtidens intelligente anlæg?

Du får kendskab til teknologierne bag automation, og du lærer selvstændigt eller sammen med andre at udarbejde nye løsninger, optimere på eksisterende og bruge din faglighed i disse sammenhænge.

Med en akademiuddannelsen i automation og drift kan det derfor blive dig, der kommer til at stå i spidsen for den praktiske installation af fremtidens intelligente anlæg, herunder opstilling, indkøring, optimering og drift.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i automation og drift er en deltidsuddannelse, svarende til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt.

Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen anbefaler vi at du først tager uddannelsens obligatoriske fag. 

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Brug for at få opfrisket studieteknik? 

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Styring og regulering (10 ECTS)

Maskinteknologi (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Robotteknologi (5 ECTS)

Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)

Drift og vedligehold (5 ECTS)

SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)

Struktureret tekst (5 ECTS)

Undervisning i både Aarhus og Randers

Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania har i samarbejde oprettet såkaldt 'færdig på tre år-garanti', og derfor vil noget af undervisningen foregå i Randers. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå i tilmeldingsoversigten herunder.

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i automation og drift (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Det forudsættes desuden, at ansøgeren har grundlæggende kompetencer inden for PLC, der som minimum svarer til:

 • Har viden om PLC’ens anvendelsesområde
 • Kan beskrive PLC’ens funktioner og opbygning ved hjælp af PLC’ens blokdiagram
 • Kan programmere logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner i en PLC, herunder gemme, hente
  og arkivere PLC-programmer korrekt
 • Kan montere og idriftsætte en mindre PLC-styring

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres som undervisning i dagtimerne, typisk i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C.

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Internet of Things i anvendelse

Startdato: 08-09-2022 (Aarhus C)

Pris: 7.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Styring og regulering

Startdato: 08-09-2022 (Aarhus C)

Pris: 10.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Robotteknologi

Startdato: 03-11-2022 (Aarhus C)

Pris: 7.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Maskinteknologi

Startdato: 09-02-2023 (Aarhus C)

Pris: 10.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - automation og drift

Startdato: 10-02-2023 (Aarhus C)

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163