Akademiuddannelsen i automation og drift

Akademiuddannelsen i automation og drift er en deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med automation og drift inden for områder som energi, velfærd, og industriel produktion.

Uddannelsen er oplagt for dig, der er faglært inden for automatik og proces som fx.:

 • elektriker
 • elektronikmekaniker
 • procesoperatør
 • automatiktekniker
 • driftstekniker
 • smed

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan under adgangskrav

Vil du stå i spidsen for installationen af fremtidens intelligente anlæg?

Du får kendskab til teknologierne bag automation, og du lærer selvstændigt eller sammen med andre at udarbejde nye løsninger, optimere på eksisterende og bruge din faglighed i disse sammenhænge.

Med en akademiuddannelsen i automation og drift kan det derfor blive dig, der kommer til at stå i spidsen for den praktiske installation af fremtidens intelligente anlæg, herunder opstilling, indkøring, optimering og drift.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i automation og drift er en deltidsuddannelse, svarende til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tage en hele uddannelsen, et enkelt fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, to til tre retningsbestemte fag, et valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt.

Du kan tone uddannelsen i en af to retninger: industri, eller offshore, olie og gas. I Aarhus kan du kun tage retningen industri. For at starte på de retningsbestemte fag skal du først have gennemført uddannelsens obligatoriske fag.

Brug for at få opfrisket studieteknik? 

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)

Regulering af procesanlæg (10 ECTS)

Retningsbestemte fag

Maskinteknologi, industri (10 ECTS)

SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)

Valgfag

Robotteknologi (5 ECTS)

Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)

Drift og vedligehold (5 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i automation og drift (pdf)

Rettelsesblad vedr. eksamener gennemført ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)

Undervisning i både Aarhus og Randers

Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania har i samarbejde oprettet såkaldt 'færdig på tre år-garanti', og derfor vil noget af undervisningen foregå i Randers. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå i tilmeldingsoversigten herunder.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning, typisk i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C. Nogle fag afvikles dog på Erhvervsakademi Dania i Randers. Det kan du se under hvert enkelt fag. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Udvikling af automatiske styringer

Startdato: 22-10-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 13.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Robotteknologi

Startdato: 29-10-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 9.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Maskinteknologi, industri

Startdato: 11-02-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 13.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Regulering af procesanlæg

Startdato: 11-02-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 13.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 12-02-2021

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163