Produktionsteknolog

Byg de nye bæredygtige løsninger til fremtidens produkter og produktion.

Vil du arbejde med grønne produktionsformer og lære at designe bæredygtigt – så du kan bidrage til at udvikle og nytænke produktion? Kan du se og udnytte sammenhænge – både når det gælder produkter, produktion, miljø og mennesker? Er du vild med at konstruere, optimere og planlægge processer? Og drømmer du om at få større teknologiforståelse?

Så er den 2-årige erhvervsuddannelse som produktionsteknolog lige noget for dig.

Der er studiestart på uddannelsen i august. 

Analyser processer og optimer produktet

Som produktionsteknolog er du brobygger mellem udviklings- og produktionsafdelingen i virksomheden.

Du får indsigt i, hvordan et produkt bliver udviklet, og du lærer at sætte dig ind produktionsprocesser og deres udfordringer – allerede i udviklingsfasen af et produkt. Du lærer at analysere materialer og fremstillingsprocesser og udarbejde forslag til forbedringer. 

Med et stort kendskab til produktionsteknik, materialer og konstruktion kan du være med til at skabe fremtidens bæredygtige produkter og produktion.

Hør 2 studerende fortælle om produktionsteknologuddannelsen

Virksomheds- og produktkendskab – med innovative og kreative vinkler

Du får en innovativ tilgang til produktion. Du kan analysere problemer, finde løsninger og få nye idéer. Du bliver en vigtig medarbejder, når virksomheden skal sikre den optimale konstruktion og produktion af deres produkter.

Du kommer til at arbejde selvstændigt, men skal også kunne samarbejde med fx ingeniører, automationsteknologer og datamatikere.

Undervisningen foregår på Aarhus Maskinmesterskole

Erhvervsakademi Aarhus udbyder den 2-årige automationsteknologuddannelse i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole

Al undervisning på uddannelsen foregår på Aarhus Maskinmesterskole, som ligger i Navitas-bygningen på havnefronten. Med 1.000 studerende er maskinmesterskolen en mindre uddannelsesinstitution. Her vil du opleve et højteknologisk studiemiljø, hvor du har tæt kontakt til både medstuderende og undervisere.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Så tag et kig på: 

Uddannelsen

Uddannelsen varer to år og består af fire semestre.

De første to semestre består af grundlæggende fag om produktion og produktudvikling. På 3. semester kan du specialisere dig i den retning, du ønsker, ved at vælge relevante valgfag.

På 4. semester skal du i praktik i en selvvalgt virksomhed og skrive dit afsluttende projekt. Praktikken er en god mulighed for at afprøve dine nye færdigheder i praksis – og få indsigt i dine fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder.

Produktudvikling (8 ECTS)

Konstruktion (6 ECTS)

Materiale- og fremstillingsprocesser (6 ECTS)

Teknisk dokumentation (3 ECTS)

Virksomhedsteknik (7 ECTS)

Produktudvikling (2 ECTS)

Konstruktion (4 ECTS)

Materiale- og fremstillingsprocesser (3 ECTS)

Teknisk dokumentation (3 ECTS)

Virksomhedsteknik (4 ECTS)

Produktionsteknik (8 ECTS)

Automatisering (6 ECTS)

Maskinteknologi (5 ECTS)

Teknisk tegning (5 ECTS)

Forretningsudvikling (5 ECTS)

Driftsoptimering (5 ECTS)

Valgfag (10 ECTS)

 

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Bred viden – med fokus på virksomhedens konkurrenceevne

Med uddannelsen får du en bred teoretisk og praktisk viden om produktion, produktionsoptimering og procesforbedring, så du lærer at planlægge, organisere og udføre opgaver, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne.

Du bliver desuden trænet i at håndtere en bred kontaktflade i virksomheden, så du kan sikre kort vej fra produkt til produktion.

Undervisningen

Al undervisning foregår på Aarhus Maskinmesterskole. Her bliver du – sammen med ca. 1.000 andre studerende – en del af at højteknologisk studiemiljø på havnefronten i Aarhus. På uddannelsen er der både holdundervisning og gruppearbejde, og du får derfor en tæt kontakt til både medstuderende og undervisere.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til produktionsteknolog på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: matematik C.

 • automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
 • beslagsmed
 • boligmonteringsuddannelsen
 • cnc-tekniker (trin 2)
 • cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
 • elektrikeruddannelsen (mes specialer
 • elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker)
 • finmekaniker (med specialer og trin 2)
 • flymekaniker
 • gartner
 • industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer)
 • karrosseriuddannelsen
 • køletekniker (trin 2)
 • landbrugsuddannelsen
 • lastvognsmekaniker (trin 2)
 • maskinsnedker (trin 2)
 • mekaniker (trin 2)
 • metalsmed (med specialer)
 • ortopædist
 • personvognsmekaniker (trin 2)
 • plastmager (trin 2)
 • procesoperatør (trin 2)
 • skibsmekaniker (trin 2)
 • skibsmontør (trin 2)
 • skibstekniker (trin 2)
 • skorstensfejer (trin 2)
 • smed (med specialer)
 • snedker (med specialer)
 • støberitekniker (trin 2)
 • teater-, event- og av-tekniker
 • teknisk designer
 • vindmølletekniker (med specialer)
 • vvs-energiuddannelsen
 • vvs-uddannelsen
 • værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Specifikke adgangskrav: engelsk C og matematik C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen. Ingen specifikke adgangskrav.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Der er frit optag på uddannelsen. Det betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget. Du kan også søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 28. august 2023.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 30. januar 2023.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

På følgende uddannelser er der frit optag, hvilket betyder at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget.

Du kan også søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart sidst i august.

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Følgende virksomheder er typiske praktikvirksomheder for en produktionsteknolog.

Hvidtved Larsen
Pressalit A/S
Danfoss A/S
Carletti A/S
Beumer Group A/S
Terma Aerostructures A/S
DAFA A/S
Varo Specialmaskiner A/S
Aarhus Universitetshospital Skejby
BJ gear A/S
HSM Industri
Vestas Wind System A/S
Johnson Controls

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som produktionsteknolog kan du bl.a. få job som:

 • design- og produktudvikler
 • idéudvikler
 • projektleder
 • produktionsteknisk leder (PTA)
 • kvalitetschef
 • produktchef
 • værkfører

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år.

Læs mere om professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Aarhus Maskinmesterskole

På alle vores uddannelser vil du opleve et højt fagligt niveau, inspirerende undervisnings- og studiemiljøer, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter.

På vores tekniske uddannelser foregår al undervisning på Aarhus Maskinmesterskole – en af Aarhus’ mindre uddannelsesinstitutioner med kun ca. 1.000 studerende.

Læs mere om studiemiljøet på Aarhus Maskinmesterskole her

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du skabe eller udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer.

Læs mere her og bliv medlem

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du finder Karrierecentret på Sønderhøj 30 i Student Services Centre, A-bygningen, stueetagen.

Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse)
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Få vejledning

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakt international kontor.

Tag fat i:

 • Jannie Sloth Hesselbjerg på jash@eaaa.dk eller telefon 4188 6026 med spørgsmål om semester- eller praktikophold
 • Sharon Wilkins på shwi@eaaa.dk eller telefon 7228 6071 med spørgsmål om sommerskoler eller videreuddannelse

Oplev studielivet hos Aarhus Maskinmesterskole på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder på Aarhus Maskinmesterskole