Organisationen

Sådan er Erhvervsakademi Aarhus organiseret

Bestyrelsen er øverste myndighed på Erhvervsakademi Aarhus. Rektor Anne Storm Rasmussen, ansat af bestyrelsen, er leder.

Organisationen på Erhvervsakademi Aarhus er bygget op omkring:

  • syv kompetencecentre med hvert sit uddannelsesområde
  • en forsknings- og innovationsafdeling
  • en række tværgående funktioner

Se organisationsplan for Erhvervsakademi Aarhus (pdf)