Organisationen

Sådan er Erhvervsakademi Aarhus organiseret

Bestyrelsen er øverste myndighed på Erhvervsakademi Aarhus. Rektor Anne Storm Rasmussen, ansat af bestyrelsen, er leder.

Organisationen på Erhvervsakademi Aarhus er bygget op omkring:

  • 5 kompetencecentre med hvert sit område af fuldtidsuddannelser
  • 2 afdelinger med ansvar for videre- og efteruddannelser (uddannelser på deltid)
  • en forskningsafdeling
  • en række tværgående funktioner, inkl. økonomi og ressourcer

Se organisationsplan for Erhvervsakademi Aarhus (pdf)