Studerende Uddannelse Aarhus Serviceøkonom 325

What-if-Lab - styrkelse af talenttiltrækningen til vandsektoren

Dette innovationsprojekt omhandler samarbejdet med ’What-if-Lab, Water (WiLW), der bidrager til at styrke talenttiltrækningen og et markant innovationsboost til vandsektoren i Midtjylland og resten af Danmark.

What-if-Lab er en fysisk hub, placeret i The Spring i Aarhus, hvor studerende skriver hovedopgaver i samarbejde med midtjyske organisationer inden for vandområdet. Her matches ambitiøse studerende med organisationer inden for vandområdet, som søger løsningerne på morgendagens klima og miljøudfordringer inden for vandområdet.

De deltagende virksomheder bidrager med innovative hvad-nu-hvis-udfordringer og projektforslag, som de ønsker at få belyst og de studerende får glæde af at arbejde med udfordringer fra den virkelige verden, som de ser ud i vandsektoren.

De studerende tilbydes desuden en skrivebordplads i The Spring i et innovativt miljø, hvor der tilbydes løbende sparring og inspirationsindspark til de deltagende parter. Der er tale om hovedopgaver og afhandlinger på højt akademisk niveau, som kombinerer opdateret viden og forskningsresultater fra vidensinstitutionerne med praktiske erfaringer omkring de udfordringer, som eksisterer i vandsektoren.

Erhvervsakademi Aarhus deltager i projektet og bidrager til at styrke ’The Spring’ og indsatsen i Region Midt satsning på vandteknologi. For yderligere information:

The Spring

'The Spring' er et nyt dansk innovationsdistrikt for vandteknologi i Aarhus, hvis formål er at samle de forskellige aktører inden for vandsektoren i Danmark fx iværksættere, SMV’ere, globale virksomheder, vandselskaber, forskere og studerende.

Læs mere om The Spring her

Resultater

På kort sigt:

 • 3-5 gennemførte specialer og hovedopgaver i samarbejde med 3-5 innovative virksomheder inden for vandområdet.
 • En model og koncept for rekruttering af talent og styrkelse af innovationskraft i vandsektoren i Midtjylland
 • Etablering af et fysisk miljø for et What if Lab i innovationsdistriktet for vandteknologi, The Spring, i Aarhus
 • Et koncept der kan kopieres til andre sektorer eller andre regioner i Danmark
 • I 2025: 50 gennemførte projekter involverende 150-200 studerende fra 8-10 danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner.

På længere sigt

 • Styrkelse af innovationskraften i vandsektoren, primært i Midtjylland
 • Styrket talenttiltrækning til vandsektoren, også internationalt
 • Minimering af det gap og den tid, hvor man ikke tilfører værdi som nyuddannet gennem den praktiske vinkel og tilknytning til virksomhederne i projekterne.
 • Stimulering af iværksætteri. Forventet 5-10 startups og 30-100 jobs
 • Fra 2025: Årligt 25-30 gennemførte projekter, heraf halvdelen af projekterne med smv’ere, involverende ca. 100 studerende fra danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner.
 • Stor international anerkendelse

Partnere og projektdeltagere

Partnere:

 • CLEAN (lead)
 • Aarhus Kommune
 • Aarhus Universitet
 • VIA University College
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • The Link

Projektdeltagere: Studerende på videregående uddannelser og virksomheder inden for vandsektoren.

Projektperiode 

Projektperiode: 1. oktober 2022 – 1. september 2023.

Projektleder:

Lone Liboriussen

Telefon

7228 6477

Stilling

lektor

Kontakt

Maja Arenfeldt Kragh

mak@cleancluster.dk

CLEAN

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden