Jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion i gartneri

Produktion og forretningsforståelse.

Uddannelsen som jordbrugsteknolog inden for planteproduktion – gartneri er for dig, der er interesseret i produktion af planter i væksthus, planteskole og frilandsgartneri - og som ønsker en større forretningsforståelse for at drive en gartnerivirksomhed. Uddannelsen er også en oplagt videregående uddannelse for dig, der har en faglært uddannelse som anlægsgartner.

Som dimittend kan du udføre faglig sparring om planteproduktion og varetage rådgivende salg i en salgsvirksomhed inden for gartneribranchen. Mange jordbrugsteknologer med speciale i gartneri bliver ansat som leder eller mellemledere i et gartneri eller på en planteskole.

Der er også jobmuligheder i de private og offentlige virksomheder, der servicerer gartnerier. Det kan fx være som:

 • Kontrollør ved landbrugsstyrelsen
 • Produktkonsulent i en salgsvirksomhed
 • Underviser på en erhvervsskole
 • Forsøgsmedarbejder
 • Konsulent

Fagområder på studieretningen

På uddannelsen træner du din evne til at kombinere teori og praksis. Det sker gennem undervisning og projektarbejde, hvor de enkelte fag og teorier indgår i en større sammenhæng. 

 • Plantevækst og -ernæring
 • Plantedyrkning under glas og på friland
 • Jordbundslære
 • Gødningslære
 • Planteværn
 • Vidensteknologi
 • Produktionsplanlægning og -økonomi
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Projektskrivning
 • Ledelse 
 • Økonomi
 • Bæredygtighed

Se et eksempel på fordeling af lektioner på uddannelsen (pdf)

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 4. semestre, hvor du får en bred viden om produktion af specialafgrøder. Under uddannelsen skal du i praktik i en selvvalgt virksomhed: Mellem 2. og 3. semester skal du i praktik i to uger og på 4. semester skal du i otte ugers praktik.

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

1. semester Plantebiologi
Plantevækst og ernæring
Jordbundslære
Plantedyrkning
Statistik og dataanalyse
Ledelse
Projektskrivning
2. semester Plantedyrkning
Gødningslære
Planteværn
Innovation og kommunikation
Økonomi
Praktik
Bæredygtighed
3. semester Produktionsstyring
Kvalitet og miljøstyring
Plantedyrkning
Planteværn
Innovation
Valgfag
4. semester Praktik og specialisering
Praktik
Eksamensprojekt

 

Gode jobmuligheder – i Danmark og i udlandet

Og alligevel vælger kun få gartnere at videreuddanne sig.

Jordbrugsteknologer med speciale i planteproduktion – gartneri’, kan få gode stillinger både herhjemme og i udlandet på grund af deres faglige profil og kombinationen af teoretisk og praktisk viden.

For få år siden kunne man blive gartneritekniker både på Sjælland, på Fyn og i Jylland. Nu har uddannelsen skiftet navn til ’jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion – gartneri’ og kan kun tages på Erhvervsakademi Aarhus. Under ti om året dimitterer, selvom der er gode stillinger at få både herhjemme og i udlandet.

Jobmuligheder

Drift og ledelse af egen virksomhed eller en afdeling i en større virksomhed

 • Styring af klima og vanding
 • Udarbejdelse af gødningsplaner
 • Vækstregulering
 • Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere
 • Daglig ledelse af medarbejdere
 • Produktionsplanlægning
 • Kvalitetsstyring
 • Budgetlægning

Produktkonsulent

 • Salg og rådgivning om prodkter til gartnerierhvervet
 • Kontakt med kunder og leverandører

Undervisning

 • Formidling af faglig viden
 • Planlægge og gennemføre undervisning
 • Udvikle undervisningsmaterialer

Kontrol og forsøg

 • Planlægning
 • Observation og registrering
 • Databehandling og afrapportering
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Marianne Jepsen

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Marianne Jepsen

lektor

Mail: mjep@eaaa.dk

Telefon: 7228 6441