Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling

Akademiuddannelsen er en deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde professionelt med bæredygtighed og grøn omstilling i praksis.

Vil du bidrage til den grønne omstilling og udvikle bæredygtige forretningsmodeller, forretningsprocesser, produkter eller services?

Med uddannelsen får du konkrete værktøjer og redskaber, der gør dig rustet til at rykke på den grønne omstilling ude i virksomheden. Uddannelsen fokuserer på områderne inden for grøn omstilling, klimaberegninger og bæredygtige tiltag i private som offentlige virksomheder.

Du lærer at afdække, udvælge og implementere bæredygtige initiativer i praksis, der er relevante for virksomheden og dens interessenter.

Med en akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling kan du:

 • håndtere virksomhedens udviklingsorienterede opgaver i relation til bæredygtighed og grøn omstilling
 • udvikle en bæredygtig strategi og opstille en handlingsplan på baggrund af virksomhedens behov
 • samarbejde og deltage fagligt og tværfagligt i virksomhedens grønne omstilling og bæredygtige strategi
 • kommunikere og formidle virksomhedens bæredygtige problemstillinger og løsningsmuligheder til interne og eksterne interessenter.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

 • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
 • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
 • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
 • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
 • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
 • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i bæredygtighed er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tage en hel uddannelse, et eller flere enkeltstående fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Hele uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag samt en række valgfag (på tilsammen 30 ECTS-point), og afsluttes med et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)

Grøn omstilling i praksis (10 ECTS)

Klimaregnskab (5 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Bæredygtighed, forbrugerindsigter og adfærdsdesign (5 ECTS)

Virksomhedens bæredygtige strategi (10 ECTS)

Du har mulighed for frit at vælge andre valgfag fra vores akademiuddannelser til samlet 10 ECTS-point.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have foretaget en realkompetencevurdering i forhold til at få adgang til den konkrete uddannelse, du ønsker optagelse på.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Mange fag kan tages både som dag- eller aftenundervisning. Se mere under det enkelte fag.

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej og parkering

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Studieordning bliver tilgængelig hurtigst muligt.

Aktuelle fag

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 04-05-2023

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 14-09-2023

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kontakt

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

administrativ koordinator

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102