Gennemførelse og frafald

På denne side kan du finde mere information om, hvor mange studerende der falder fra deres uddannelse. Her er også links til Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, hvor du kan finde statistikker og information om de studerendes studietid og fuldførelse.

Førsteårsfrafald

Førsteårsfrafaldet viser, hvor mange studerende der falder fra deres uddannelse indenfor det første studieår.

Du kan se førsteårsfrafaldet for akademiet i tabellen herunder.

Erhvervsakademi Aarhus (samlet)

Førsteårsfrafald

2020E-2021F

18%

2021E-2022F

18%

2022E-2023F

18% 

Yderligere statistik

Desuden kan du via Uddannelses- og Forskningsministeriets Databank se statistikker over den gennemsnitlige studietid i måneder for fuldførte samt se fuldførelsesprocenten for uddannelserne. Og på Uddannelseszoom kan du sammenligne 1. års frafald og samlet gennemførelsestid på tværs af uddannelser.