Studerende Uddannelse Aarhus Finans 2196

Fra minus til plus - den værdiskabende økonomifunktion

Hvordan kan mellemstore virksomheder udvikle deres økonomifunktion, så den skaber større værdi for organisationen og ledelsen?

Der har i mange år været fokus på og debat om, hvordan økonomifunktionen kan og skal udvikle sig. Fra at være en indadvendt og passiv regnskabsfunktion til at blive en udadvendt og proaktiv økonomifunktion, som tager aktiv del i forretningen og skaber større værdi for organisationen og ledelsen.

Mange virksomheder – især de store – er kommet langt i denne transformation. Men hvordan står det til ude i de mellemstore virksomheder, og hvad kan de gøre for, at deres økonomifunktioner skaber større værdi for deres organisation og ledelse. Det er det, som er i fokus i dette forskningsprojekt.

Stigende krav til økonomifunktionen

Stigende konkurrence, krav om øget effektivitet, forretningsmodeller under pres og øget kompleksitet, er faktorer, som er med til at aktualisere behovet for, at økonomifunktionen udvikler sig. En udvikling som skal sikre, at økonomifunktionen i højere grad understøtter forretningen i, at håndtere de stigende udfordringer og krav, den står over for.

Hvis der fokuseres på Erhvervsakademi Aarhus’ aftagervirksomheder – typisk små og mellemstore virksomheder – kan der laves en generel antagelse om, at i mange af disse virksomheder, hænger økonomifunktionen stadig fast i rollen, som den passive regnskabsfunktion eller er ikke kommet særligt langt i transformationen. En antagelse som bygger på flere undersøgelser samt dialog med og vejledning af studerende fra disse virksomheder.

Anbefalinger til ledelsen og økonomifunktionen

Projektet vil komme med en række anbefalinger på, hvad såvel ledelsen som økonomifunktionerne i mellemstore virksomheder kan gøre for, at:

  • øge økonomifunktionens værdiskabelse.
  • sikre, at økonomifunktionen kan leve op til organisationens og ledelsens krav og forventninger, herunder de krav og forventninger, man kan stille til den moderne værdiskabende økonomifunktion.

Derudover vil projektet bidrage til de økonomiske uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus, i form af en øget indsigt i de krav og forventninger, som Erhvervsakademi Aarhus’ aftagervirksomheder, har til fremtidens økonomimedarbejdere.

Hvad kan læres af de bedste?

Projektet vil med afsæt i et forstudie, som vil bestå af et litteraturstudie og interview med eksperter på området, prøve at få identificeret en teoretisk og praktisk best-in-class-standard og få opstillet hvilke krav, man kan stille til en moderne værdiskabende økonomifunktion.

Med udgangspunkt i den definerede best-in-class-standard, vil der blive gennemført en række casestudier med deltagelse af mellemstore danske virksomheder, hvor der vil blive gennemført interview med økonomifunktionen, organisationen og ledelsen i disse virksomheder.

Formålet med casestudierne er, at få kortlagt, hvordan casevirksomhederne ud fra deres aktuelle performance og værdiskabelse, kan udvikle sig hen imod den definerede best-in-class-standard og hvilken læring, der kan uddrages af den udvikling, de allerede har været igennem.

Interviewede eksperter

  • Hansen Toft
  • BDO
  • Bredana Axcite

Samarbejdspartner

Projektperiode 

  • Projektperiode: august 2016 – juni 2017

Omtale

E-bog: 10 gode råd til økonomifunktionen

Få 10 gode råd til at skabe større værdi som økonomifunktion

Hent gratis e-bog

Projektleder:

Jan Valdbo

Telefon

7228 6286

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden