Uddannelsesudvalget for innovation og entrepreneurship

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Louise Elle, M2 Film A/S

Dansk Erhverv

Vakant

Dansk Industri

Vakant

Dana

Nefer Türkoglu

HK

Vakant

Fonden for Entreprenørskab

Arne Vesterdal

Incuba Science Park

Torben Gadegaard

Dansk Metal

Gyda Bay, Agro Business Park

Agro Business Park, 
Tilforordnet

Jesper Nørskov

Peter Drejer

Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant

Dani Feller, Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Andreas Dalbøge, Markedsføringsøkonom, speciale i iværksætteri

Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant

Diana Dreier

Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet