Mission og vision

Mission

Det er vores mission succesfuldt at udvikle og gennemføre praksisnære videregående uddannelser af høj kvalitet og varetage anvendelsesorienterede forsknings- og innovationsaktiviteter. Disse aktiviteter sikrer deltagerne kvalifikationer og kompetencer i forhold til job og videreuddannelse og bidrager til udvikling og vækst i virksomhederne.

Udgangspunktet for vores arbejde er en tæt kontakt til praksis, et globalt udsyn og en formidling og pædagogik, der giver optimale udfordringer, oplevelser og udviklingsmuligheder for vores studerende.

Vores målgruppe er unge med en afsluttet ungdomsuddannelse, erhvervsaktive voksne samt offentlige og private virksomheder.

Vision

Det er vores vision at opnå vækst gennem høj kvalitet, et solidt videngrundlag, unikke formidlingskompetencer, et målrettet udbud og en større synlighed.

Det lykkes, fordi vi giver plads til, at personlige kompetencer udfoldes og udvikles, og fordi vi evner at arbejde fokuseret i en kultur præget af dialog, åbenhed og ansvarlighed.