Mission, vision og værdier

Mission

Vi vil bidrage til virksomhedernes udvikling ved at sikre ny viden og kompetente medarbejdere. 

Vision

Vi vil uddanne hele mennesker – hele arbejdslivet – tæt på praksis.

Værdier

Akademiets værdier har i mange år været 5 x F:

  • Fast
  • Focus
  • Flexible
  • Friendly
  • Fun​

Baggrund for Erhvervsakademi Aarhus' mission og vision

Erhvervsakademi Aarhus har udviklet ovenstående mission og vision i forbindelse med den strategiske rammekontrakt for 2022-2025, der blev underskrevet i 2021.

Strategisk rammekontrakt for Erhvervsakademi Aarhus 2022-2025 (pdf)

Akademiets bidrag til virksomhedernes udvikling sker gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter, gennem dimittendernes kompetencer, når de ansættes, og gennem efter- og videreuddannelse af arbejdsstyrken undervejs i arbejdslivet.

Det forudsætter, at akademiets uddannelser er attraktive for både studerende og virksomheder. Vi oplever et stigende behov for tilpasninger af både fuldtids- og deltidsuddannelser til kompetencebehovene i aftagervirksomhederne og for, at kompetenceudvikling integreres i hele den erhvervsaktive alder.

Akademiets nye vision om at uddanne hele mennesker afspejler desuden, at vi ser et behov for øget fokus på både faglige og personlige kompetencer, og at efterspørgsel herpå sker fra både studerende og virksomheder.