Studieordning

Professionsbachelor i e-handel

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 20. august 2020.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 1: National del  - pr. august 2019 (pdf)

Del 1: National del - pr. august 2017 (pdf)
Del 2: Lokal del, pr. 20. august 2018 (pdf)
Del 2: Lokal del, pr. 20. august 2017 (pdf)