Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i e-handel

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.
Del 2: Lokal del (pdf) - gældende for studerende optaget fra 20. august 2022 og derefter
Del 2: Rettelsesblad til lokal del (pdf) - gældende for studerende, der skal til 3. interne eksamen på 1. semester i december 2022  
Del 2: Lokal del (pdf) - gældende for studerende optaget fra 20. august 2021

Tidligere studieordninger

Del 1: National del - pr. august 2020 (pdf)
Del 1: National del - pr. august 2019 (pdf)
Del 1: National del - pr. august 2017 (pdf)

Del 2: Lokal del - pr. 20. august 2020 (pdf)
Del 2: Lokal del - pr- 20. august 2019 (pdf)

Del 2: Lokal del - pr. 20. august 2018 (pdf)
Del 2: Lokal del - pr. 20. august 2017 (pdf)