Studieordning

Professionsbachelor i e-handel

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 20-08-2019.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Denne studieordning gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 20. august 2017.

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Studieordningens nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del, pr. 20. august 2018 (pdf)
Del 2: Lokal del, pr. 20. august 2017 (pdf)