Diplomuddannelse i økonomi og regnskab

En 2-årig efteruddannelse, hvor du får solide økonomi- og regnskabskompetencer med et klart erhvervsmæssigt perspektiv

Diplom i økonomi og regnskab er for dig, der vil videreudvikle dine kompetencer inden for økonomi og regnskab.

Særligt hvis du i forvejen arbejder med økonomi, regnskab og økonomiske analyser – og ønsker at gøre karriere inden for virksomheders og organisationers økonomifunktioner, den finansielle sektor eller revisionsbranchen.

På diplom i økonomi og regnskab uddanner du dig på et højt teoretisk, men stadig praksisrettet plan. Du styrker din viden på en lang række områder inden for det økonomiske felt.

Når du har taget uddannelsen, kan du blandt andet:

  • analysere virksomhedens økonomiske situation
  • udarbejde beslutningsgrundlag for økonomiske dispositioner
  • udarbejde og rådgive om regnskaber og budgetter
  • udarbejde og rådgive om investerings- og finansieringsforslag
  • rådgive om en virksomheds optimale finansieringssammensætning

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse på niveau med en HD eller en bacheloruddannelse. Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen Merk.d. (økonomi og regnskab).

Hvis du vil senere vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse.

Video: En studerende fortæller om uddannelsen

Rikke Dolberg fra Unique Human Capital har lært meget på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab - se mere i denne video (1:24 min.)

Rikke Dolberg Diplomuddannelse I Økonomi Og Regnskab

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab er en efteruddannelse på bachelorniveau, som typisk tager 2 eller 3 år. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, et valgfag og et afgangsprojekt.

Herunder ser du uddannelsens opbygning fordelt over 4 semestre.

Vil du hellere tage uddannelsen fordelt over 6 semestre, kan du se opbygningen her.

1. semester

Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

2. semester

Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Forretningsforståelse (10 ECTS)

3. semester

Investering og finansiering (10 ECTS)

Valgfag: Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops, studiekredse og større projekter. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant teori og konkret erhvervspraksis. Uddannelsen er tværfaglig, og du kommer til at arbejde med både forretningsforståelse, projektledelse, investering, finansiering, regnskab og ledelse.

Undervisningsmaterialet består af et mix mellem dansk og engelsk litteratur.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget direkte på uddannelsen skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse og have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU).

Pr. 1. august 2019 kan du blive optaget uden 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, hvis du lever op til alle de følgende tre kriterier:

  • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
  • Fire års relevant erhvervserfaring
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres normalt som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb. 

Investering og finansiering

Startdato: 17-09-2020

Opstartsgaranti

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 13.200 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 17-09-2020

Opstartsgaranti

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 6.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 27-01-2021

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Forretningsforståelse

Startdato: 28-01-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 13.200 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Strategisk ledelse og økonomistyring

Startdato: 14-04-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 6.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 11-05-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 6.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163