Diplomuddannelse i økonomi og regnskab

En 2-årig efteruddannelse, hvor du får solide økonomi- og regnskabskompetencer med et klart erhvervsmæssigt perspektiv

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab er for dig, der vil videreudvikle dine kompetencer inden for økonomi og regnskab.

Særligt hvis du i forvejen arbejder med økonomi, regnskab og økonomiske analyser som bogholder eller økonomiansvarlig – og ønsker at gøre karriere inden for virksomheders og organisationers økonomifunktioner, den finansielle sektor eller revisionsbranchen.

På diplom i økonomi og regnskab uddanner du dig på et højt teoretisk, men stadig praksisrettet plan. Du styrker din viden på en lang række områder inden for det økonomiske felt.

Når du har taget uddannelsen, kan du blandt andet:

 • analysere virksomhedens økonomiske situation
 • udarbejde beslutningsgrundlag for økonomiske dispositioner
 • udarbejde og rådgive om regnskaber og budgetter
 • udarbejde og rådgive om investerings- og finansieringsforslag
 • rådgive om en virksomheds optimale finansieringssammensætning

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse på niveau med en HD eller en bacheloruddannelse. Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen Merk.d. (økonomi og regnskab).

Hvis du vil senere vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse.

Video: En studerende fortæller om uddannelsen

Rikke Dolberg fra Unique Human Capital har lært meget på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab - se mere i denne video (1:24 min.)

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

 • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
 • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
 • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
 • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
 • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
 • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab er en efteruddannelse på bachelorniveau, som typisk tager 2 eller 3 år. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, et valgfag og et afgangsprojekt.

Herunder ser du uddannelsens opbygning fordelt over 4 semestre. Vil du hellere tage uddannelsen fordelt over 6 semestre, kan du se opbygningen over 6 semestre her.

1. semester

Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

2. semester

Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Forretningsforståelse (10 ECTS)

3. semester

Investering og finansiering (10 ECTS)

Tag ét af disse valgfag:

Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

Udvidet regnskabsanalyse (5 ECTS)

Videregående Excel - med VBA-programmering (5 ECTS)

4. semester

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops, studiekredse og større projekter. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant teori og konkret erhvervspraksis. Uddannelsen er tværfaglig, og du kommer til at arbejde med både forretningsforståelse, projektledelse, investering, finansiering, regnskab og ledelse.

Undervisningsmaterialet består af et mix mellem dansk og engelsk litteratur.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på minimum niveau med en:

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have foretaget en realkompetencevurdering i forhold til at få adgang til den konkrete uddannelse, du ønsker optagelse på.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Ofte stillede spørgsmål om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Uddannelsen gennemføres normalt som dagundervisning.

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Aktuelle fag

Strategisk ledelse og økonomistyring

Startdato: 20-04-2023

Pris: 7.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 04-05-2023

Pris: 7.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - økonomi og regnskab

Startdato: 29-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 15.600 kr.

Tidspunkt: Intro-møde kl. 9-11, online

Læs mere

Eksternt og internt regnskab

Startdato: 05-09-2023

Pris: 13.840 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Investering og finansiering

Startdato: 05-09-2023

Opstartsgaranti

Pris: 13.840 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 14-09-2023

Pris: 7.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Grundlæggende skatteret

Startdato: 21-09-2023

Pris: 7.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Videregående Excel (med VBA-programmering)

Startdato: 09-11-2023

Pris: 7.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kontakt

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

administrativ koordinator

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163