Grundlæggende måleteknik

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med dette fag bliver du introduceret til de helt grundlæggende og væsentlige begreber inden for måleteknik. Det giver dig den nødvendige forståelse og forudsætninger for, at du kan deltage i et tværfagligt samarbejde.

Indhold

  • Måleenheder
  • Måleprincipper, -metoder og –procedurer
  • Målekæder
  • Måleusikkerheder
  • Kalibrering og justering, herunder sporbarhed
  • Normalfordeling og kontrolkort
  • God dokumentationspraksis

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'grundlæggende måleteknik', kan du:

  • håndtere situationer inden for grundlæggende måleteknik
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for grundlæggende måleteknik

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Grundlæggende måleteknik' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "grundlæggende måleteknik" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 03-11-2021 (Hillerød)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 07-09-2022 (Hillerød)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 31-01-2023 (Viby J)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 06-09-2023 (Hillerød)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Grundlæggende måleteknik

Startdato: 30-01-2024 (Viby J)

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag